Langdurige opvang Oekraïners

Niemand weet hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. We weten ook nog niet wanneer de mensen, die gevlucht zijn door de oorlog, terug kunnen naar huis. Ook de wederopbouw van een land na oorlog heeft tijd nodig. Een aantal mensen heeft opvang gevonden bij particulieren. Daarnaast zijn aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek 132 flexwoningen geplaatst, waarvan de eerste woonblokken zijn opgeleverd. Deze zijn niet alleen voor Oekraïners, maar ook voor spoedzoekers. En de gemeente werkt aan een tweede locatie: Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs (plan nog niet gereed). Deze pagina geeft informatie over Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) in Lansingerland.

Statusupdate Noordeindseweg – 26 februari 2024

In de nieuwsbrief van januari 2024 lieten wij al weten dat we nog niet op alle vragen antwoord hebben. Waardoor we nog midden in het haalbaarheidsonderzoek zitten. De situatie is nog ongewijzigd. We hopen op korte termijn meer helderheid te kunnen geven. Zodra we antwoord hebben op vragen over bijvoorbeeld kosten en dekking vanuit verschillende partijen, vergunningsprocedures en planning, dan verwerken we deze in een plan van aanpak. Zonder antwoorden op onze vragen, kunnen wij het plan niet vormgeven.

We begrijpen heel goed dat dit voor de directe omgeving vervelend is en onzekerheid geeft, maar we willen het proces zorgvuldig en gedegen doorlopen. Hierbij hebben we ook andere partijen nodig. Als gemeente ben je daar afhankelijk van, voordat je verder kunt. In maart hebben we hopelijk meer informatie en kunnen we de omgeving meenemen in de laatste stand van zaken. Er is nog geen concrete planning in tijd over de besluitvorming.

Translate this site in Ukrainian via Google

Laatste nieuws