Langdurige opvang Oekraïners

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is nog niet voorbij en niemand weet hoe lang deze nog duurt. Aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek zijn 132 flexwoningen geplaatst die tijdelijk woonruimte bieden aan 150 voor de oorlog gevluchte Oekraïense mensen. Daarnaast zijn er woningen voor mensen die met spoed een woning zoeken (spoedzoekers). Het is een duurzame en gecombineerde woonlocatie. De woningen voor spoedzoekers worden verhuurd door 3B Wonen. De gemeente werkt aan een tweede locatie: de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs (plan nog niet gereed). Deze pagina geeft informatie over de 2 locaties voor Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) in Lansingerland en het Zorg- en herstelcentrum (ZHC) in Bleiswijk.

Statusupdate Noordeindseweg – 18 april 2024

In de nieuwsbrief van januari en in de update van 8 februari 2024 vertelden wij al dat we nog niet op alle vragen antwoord hadden, waardoor we nog midden in de haalbaarheidsfase zitten. De situatie is nu gedeeltelijk gewijzigd. We hebben de aanvraag voor een subsidie voor flexwonen vanuit het Rijk ingestuurd en deze is toegewezen. Wat betekent dit?

We zijn heel blij met de toewijzing. Dit betekent dat we de haalbaarheid (na commissievergadering: voor optie 4 met ontsluiting naar het noorden, zie ook de raadsinformatiebrief van 30 november 2023) verder kunnen vormgeven. Het betekent niet dat alles in kannen en kruiken is, maar wel dat we geld krijgen vanuit het Rijk om te investeren in flexwoningen. Het is 1 van de antwoorden die we nodig hebben om de haalbaarheid te onderzoeken. Nu kunnen we verder met de berekening van kosten en dekking vanuit verschillende partijen, vergunningsprocedures en planning. Er is nog geen concrete planning in tijd over de besluitvorming. We werken nog aan het haalbaarheidsonderzoek.

We begrijpen heel goed dat het voor de directe omgeving vervelend is, dat er nog steeds onzekerheid is over doorgang van het project. Er zijn veel partijen nodig om dit project tot stand te brengen. Als gemeente ben je daar afhankelijk van, voordat je verder kunt. We zetten nog steeds in op de bouw van flexwoningen voor tijdelijke opvang van Oekraïners en mensen die met spoed een woning zoeken. Waarbij de locatie aan de Sporthoeklaan als voorbeeld dient.

Translate this site in Ukrainian via Google

Laatste nieuws