Langdurige opvang Oekraïners

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is nog niet voorbij en niemand weet hoe lang deze nog duurt. Aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek zijn 132 flexwoningen geplaatst die tijdelijk woonruimte bieden aan 150 voor de oorlog gevluchte Oekraïense mensen. Daarnaast zijn er woningen voor mensen die met spoed een woning zoeken (spoedzoekers). Het is een duurzame en gecombineerde woonlocatie. De woningen voor spoedzoekers worden verhuurd door 3B Wonen. De gemeente werkt aan een tweede locatie: de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs (plan nog niet gereed). Deze pagina geeft informatie over de 2 locaties voor Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) in Lansingerland en het Zorg- en herstelcentrum (ZHC) in Bleiswijk.

Update juni 2024

Op maandag 8 juli organiseren wij een inloopavond om u bij te praten  over de stand van zaken. De burgemeester en leden van het projectteam zijn dan aanwezig en staan klaar om vragen te beantwoorden

Het college heeft op dinsdag 24 juni 2 besluiten genomen. In het kort:

  • De locatie van woningen en ontsluitingswegen is bepaald.
  • Het investeringsvoorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd in september.

Er is nog veel onzeker, dus dit betekent nog niet dat we zicht hebben op een datum voor start van de bouw. Zo is de financiering door het Rijk nog niet rond en hebben we nog geen afspraken met een woningbouwcorporatie. Dat zijn belangrijke stappen, voordat we door kunnen met planuitwerking en vergunningprocedures.

Hier vindt u de brief die het college op 26 juni 2024 aan de gemeenteraad stuurde over de besluiten die zij hebben genomen over tijdelijke flexwoningen in de Noordpolder. Ook staat er informatie in over het vervolgproces.

Translate this site in Ukrainian via Google

Laatste nieuws