Planning en proces

De gemeenteraad heeft in de zomer van 2022 randvoorwaarden meegegeven waar de locaties aan moeten voldoen. Voor de verkenning voor de eerste locatie (Sporthoeklaan) is een lijst opgesteld van mogelijke geschikte locaties. Deze lijst is nog een keer onderzocht en aangevuld met nieuwe opties. Die lijst met locaties is vervolgens besproken met commissie Samenleving om te komen tot een keuze. We snappen heel goed dat elke locatie voor- en nadelen heeft. Zowel voor inwoners, ondernemers als de gemeente zelf. De locatie aan de Noordeindseweg is als beste optie uit het onderzoek gekomen en door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als locatie. Binnen het zoekgebied van 60 hectare worden nu 6 locaties van 2 hectare per plek uitgewerkt.

U kunt de documenten waarmee de raad is meegenomen in dit besluit terugvinden op de website van de gemeente bij de vergadering van Commissie Samenleving op 11 mei 2023.

Op 2 oktober is de tweede informatiebijeenkomst gehouden.

De voorlopige planning

  • College besluit op locatie, ruimtelijke kaders en doelgroepen/aantallen mensen (eerste kwartaal 2024).
  • Commissievergadering met raad (voorjaar 2024).
  • Raadsbesluit investeringskrediet (april of mei 2024).
  • Start bouw – na besluitvorming kan dit worden vastgesteld.

Dit is een globale planning en afhankelijk van financiering vanuit het rijk, goedkeuring, onderzoek etc.