Planning en proces

De gemeenteraad heeft in de zomer van 2022 randvoorwaarden meegegeven waar de locaties aan moeten voldoen. Voor de verkenning voor de eerste locatie (Sporthoeklaan) is een lijst opgesteld van mogelijke geschikte locaties. Deze lijst is nog een keer onderzocht en aangevuld met nieuwe opties. Die lijst met locaties is vervolgens besproken met commissie Samenleving om te komen tot een keuze. We snappen heel goed dat elke locatie voor- en nadelen heeft. Zowel voor inwoners, ondernemers als de gemeente zelf. De locatie aan de Noordeindseweg is als beste optie uit het onderzoek gekomen en door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als locatie. Binnen het zoekgebied van 60 hectare worden nu 6 locaties van 2 hectare per plek uitgewerkt.

U kunt de documenten waarmee de raad is meegenomen in dit besluit terugvinden op de website van de gemeente bij de vergadering van Commissie Samenleving op 11 mei 2023.

Op 2 oktober is de tweede informatiebijeenkomst gehouden.

De voorlopige planning

  • Haalbaarheidsonderzoek (juli-okt 2023) o.b.v. input diverse partijen zoals inwoners, onderzoeken en maken business case.
  • Haalbaarheidsonderzoek concept bevindingen delen met omgeving (2 okt 2023).
  • College besluit op haalbaarheidsonderzoek, ruimtelijke kaders en doelgroepen/aantallen mensen (okt/nov 2023).
  • Commissie vergadering met raad (waarschijnlijk half nov 2023)
  • Verdere uitwerking, aanscherping en bewonersbijeenkomst (datum volgt).
  • Indienen bij het Rijk (voor financiering plan).
  • Uitwerking uitkomsten.
  • Raadsbesluit investeringskrediet (dec 2023 o.v. besluiten en onderzoeken).
  • 2024 start bouw – deze planning hebben we nog niet.

Dit is een globale planning en afhankelijk van goedkeuring, onderzoek etc.