Planning en proces

Op 11 mei 2023 is er een commissievergadering Samenleving. Dit is een vergadering met de gemeenteraad, waarbij ook ruimte is voor insprekers. Tijdens deze vergadering geeft de raad kaders en richting mee aan het college van burgemeester en wethouders om te komen tot een besluit. Met deze input kan het college eind mei de beoogde locatie benoemen.

Deze locatie wordt daarna uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Tijdens dit proces, dat naar verwachting ongeveer 3 maanden duurt, vindt ook participatie plaats met de directe omgeving. De business case (het voorstel) wordt vervolgens ingediend bij het Rijk voor goed- of afkeuring. Als aan alle punten is voldaan en de financiering rond is, dan kan het projectteam aan de slag met de stedenbouwkundige uitwerking en verdere onderzoeken ter voorbereiding van  de uitvoering.

Het proces wordt stap-voor-stap doorlopen.