Toegankelijkheidsverklaring

Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat toegankelijk te maken. Dit is zo vastgelegd in de Wet Digitale Overheid. Wij streven ernaar onze online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op zowel de omgeving (technische gedeelte van de website) als de informatie (content) van de website van de gemeente Lansingerland.

Het geheel van informatie (eigen website en pagina’s die wij gebruiken door middel van een link) is te vinden via:

De richtlijnen

Ondanks alle maatregelen die we al genomen hebben, blijkt uit een toegankelijkheidsonderzoek dat de website nog niet op alle punten aan de richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1 voldoet. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Wij hebben maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar contentredactie@lansingerland.nl of bel naar 14 010.

Wat wij doen met uw melding

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst en binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Verbetertrajecten voor www.lansingerland.nl

PDF-bestanden

De pdf-bestanden op onze website voldoen op enkele punten nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Op dit moment zetten we veelgebruikte pdfjes om in toegankelijke documenten. Ook kunnen veel pdfjes worden voorgelezen. Maar een aantal bestanden is voor sommige bezoekers van onze website nog niet toegankelijk.

Oorzaak: Voor het maken van documenten, welke de basis vormen voor een pdf, maken wij gebruik van sjablonen. Deze sjablonen zijn nog niet ingericht op een manier dat zij een digitaal toegankelijk document genereren.

Gevolg: een aantal geplaatste pdf’s zijn niet digitaal toegankelijk.

Alternatief: wilt u de informatie uit één van onze pdf’s op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Samen met onze medewerkers zoeken wij naar een passende oplossing.

Maatregel: de sjablonen die de documenten genereren, passen we aan. Onze medewerkers worden getraind om met deze sjablonen digitaal toegankelijke documenten te maken.

Planning: we streven ernaar dat aan het einde van 2021 alle op de website geplaatste pdf’s digitaal toegankelijk zijn.

Online formulieren en afsprakenmodule

We bieden zoveel mogelijk producten online aan. De formulieren voor het aanvragen van deze producten, voldoen nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hierdoor kunnen niet alle formulieren volledig worden voorgelezen.

Oorzaak: de screenreader van de website van gemeente Lansingerland leest de formulieren niet voor. Dit is technisch nog niet mogelijk.

Gevolg: de formulieren worden niet voorgelezen.

Alternatief: screenreader van iOs of de browser Chrome lezen de formulieren wel voor. Heeft u moeite met het invullen van een formulier? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Een van onze medewerkers helpt u dan met het invullen van het formulier.

Maatregel: we onderzoeken hoe we de formulieren door een screenreader van de gemeente Lansingerland kunnen laten voorlezen.

Planning: wij streven er naar dat aan het einde van het eerste kwartaal 2020 de formulieren worden voorgelezen.

Verbetertrajecten voor de subdomeinen

We zijn verantwoordelijk voor de onderstaand genoemde subdomeinen. Wij wijzen de leveranciers van deze domeinen op de verplichting om de website digitaal toegankelijk te maken. De gemeente is met de leveranciers waarvan de website nog niet voldoet aan alle eisen, in gesprek. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. We streven ernaar om de komende 2 jaar alle subdomeinen aan te passen.

In onderstaand overzicht is per subdomein vermeld of deze wel of niet voldoet.

De omgeving van werkeninlansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. De leverancier zorgt dat de omgeving eind 2020 volledig digitaal toegankelijk is.

De omgeving van ibabs.eu is nog niet digitaal toegankelijk. We voeren hier overleg over met de leverancier. We streven er naar dat deze omgeving en de documenten op deze website eind 2020 toegankelijk zijn. Wilt u de informatie uit één van deze documenten – bijvoorbeeld een raadsagenda, raadsvoorstel of verslag – op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing.

Deze informatie kan niet worden voorgelezen door een screenreader. We onderzoeken de mogelijkheden. De website voldoet wel aan de technisch eisen voor digitale toegankelijkheid.

Deze website voldoet aan de technische eisen.

Deze website toont alle wegwerkzaamheden in onze gemeente. Dit doen we door middel van een plattegrond. We bieden https://www.lansingerland.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/werkzaamheden/wegwerkzaamheden/ als alternatief voor een opsomming van alle wegwerkzaamheden.

De website woneninlansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We voeren hier overleg over met de leverancier.  We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

De website www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We voeren hier overleg over met de leverancier. We streven ernaar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

Deze website voldoet technisch aan de eisen. We streven ernaar dat dat we de uitzendingen via webcast in september 2020 ondertiteld aanbieden voor ‘achteraf terugkijken’. We onderzoeken daarvoor de mogelijkheden in een pilot waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn.

De website www.degroenzoom.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier. We streven ernaar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

De website www.mijnvogelbuurt.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier. We streven ernaar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

Deze website toont alle ruimtelijke plannen en maakt vooral gebruik van kaartmateriaal.

Deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Lees hun privacystatement.

Deze omgeving voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

De omgeving van nieuws.lansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We streven ernaar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

De omgeving van svhw.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier. We streven ernaar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

Deze omgeving is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier. We streven ernaar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing zodat u toegang heeft tot de informatie.

Overige websites

Sommige organisaties bieden op hun website diensten aan vanuit de gemeente. Of zij geven informatie over deze diensten. Van deze websites zijn wij geen (juridisch) eigenaar. Hoewel wij geen zeggenschap hebben in het digitaal toegankelijk maken van deze websites, voeren wij wel het gesprek met deze organisaties over het belang van digitale toegankelijkheid en de noodzaak tot het digitaal toegankelijk maken van de website en de geplaatste informatie. Het gaat om de volgende websites:

 • http://www.a13a16rotterdam.nl/default.aspx
 • http://www.a16rotterdam.nl
 • http://www.alleszelf.nl/lansingerland
 • http://www.annefrankschool.nl
 • http://www.argo8.nl
 • http://www.arjanbreukhoven.nl/agenda
 • http://www.3bbus.nl
 • http://www.3bwonen.nl
 • http://www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl
 • http://www.bergscheplas.nl
 • http://www.bespaarlokaal.nl
 • http://www.bibliotheekoostland.nl
 • http://www.bijenlandschap.nl
 • http://www.bijenzwerm.nl
 • http://www.bodemloket.nl
 • http://www.bodemloket.nl/kaart
 • http://www.bruisend-bergschenhoek.nl
 • http://www.bshetbaken.nl
 • http://www.buurtbemiddelinglansingerland.nl
 • http://www.cbsboterdorp.nl
 • http://www.cbsdeacker.nl
 • http://www.cbsdepoort.nl
 • http://www.cbsderegenboog.net
 • http://www.cbsdewiekslag.net
 • http://www.cdalansingerland.nl
 • http://www.cjglansingerland.nl
 • http://www.coordinator@shm-lansingerland.nl
 • http://www.daltondeklipper.nl
 • http://www.debinnentuin.com
 • http://www.degoudengriffel.nl
 • http://www.degroenzoom.nl
 • http://www.degroenzoom.nl/project/introductie/
 • http://www.dekwakelschool.nl
 • http://www.delevendetuin.nl
 • http://www.depoolster.nl
 • http://www.destaduit.nl
 • http://www.destervanberkel.nl
 • http://www.dieballongaatnietop.nl
 • http://www.dock3b.nl
 • http://www.doolhoflansingerland.nl
 • http://www.drenkeling.nl
 • http://www.eelcokoppelaar.nl
 • http://www.energieloket.nl
 • http://www.energieloketlansingerland.nl
 • http://www.facebook.com/JongerenwerkLG/
 • http://www.funda.nl
 • http://www.gbskoninginbeatrix.nl
 • http://www.gebiedsmanagers.nl
 • http://www.gemeentewijzer.nl
 • http://www.geodatabank.nl
 • http://www.geoinfra.nlbedrijvenpark
 • http://www.gezondverzekerd.nl/lansingerland
 • http://www.ggd.nl
 • http://www.ggd.rotterdam.nl
 • http://www.gratisvog.nl
 • http://www.gripp.nl
 • http://www.groot-rotterdam.nl
 • http://lansingerland.buurttoezicht.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
 • http://markboninsegna.nl/wordpress/
 • http://pand58.life
 • http://restaurantmeerenbos.nl
 • http://speelhut.nl
 • http://vastgoedscanner.nl/hoe-werkt-het/
 • http://viplansingerland.nl/1-home
 • http://wijwijs.nl

Evaluatie- en onderzoekresultaten

Het rapport is intern opgeslagen
Onderzoeksdatum: 13-12-2018
Onderzoeksmethode: type onderzoek is niet beschreven in het rapport
De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die ouder zijn dan 12 maanden
De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM

Problemen, vragen of opmerkingen

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via telefoonnummer 14 010. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u door een medewerker behandeld bent? Lees dan de informatie over het indienen van een klacht. Bent u niet tevreden met het afhandelingen van uw klacht of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u ook contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Deze verklaring stelden we op 23-09-2019 op en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.