Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Lansingerland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op zowel de omgeving (technische gedeelte van de website) als de informatie (content) van de website van de gemeente Lansingerland.

Het geheel van informatie (eigen website en pagina’s die wij gebruiken door middel van een link) is te vinden via:

De richtlijnen

Ondanks alle maatregelen die we al genomen hebben, blijkt uit een toegankelijkheidsonderzoek dat de website nog niet op alle punten aan de richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1 voldoet. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en hebben wij maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via telefoonnummer 14 010 of mail naar contentredactie@lansingerland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten na het melden van een toegankelijkheidsprobleem?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst en binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Specifieke verbetertrajecten voor www.lansingerland.nl

PDF-bestanden

De op de website geplaatste pdf-bestanden voldoen op enkele punten nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Het gevolg is dat de bestanden voor sommige bezoekers van onze website slecht of niet toegankelijk zijn.

Oorzaak: Voor het maken van documenten, welke de basis vormen voor een pdf, maken wij gebruik van sjablonen. Deze sjablonen zijn nog niet ingericht op een manier dat zij een digitaal toegankelijk document genereren.

Gevolg: De meeste op de website geplaatste pdf’s zijn niet digitaal toegankelijk.

Alternatief: Wilt u de informatie uit één van onze pdf’s op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Maatregel: De sjablonen die de documenten genereren, passen we aan. Onze medewerkers worden getraind om met deze sjablonen digitaal toegankelijke documenten te maken.

Planning: De gemeente Lansingerland streeft er naar dat aan het einde van 2021 alle op de website geplaatste pdf’s digitaal toegankelijk zijn.

Digitale formulieren en afsprakenmodule

De gemeente Lansingerland biedt zoveel mogelijk producten digitaal aan. De formulieren voor het aanvragen van deze producten, voldoen nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hierdoor kunnen niet alle formulieren volledig worden voorgelezen.

Oorzaak: De screenreader van de website van gemeente Lansingerland leest de formulieren niet voor. Dit is technisch nog niet mogelijk.

Gevolg: De formulieren worden niet voorgelezen.

Alternatief: De formulieren worden wel voorgelezen door de screenreader van iOs of de browser Chrome. Heeft u moeite met het invullen van een formulier? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Een van onze medewerkers helpt u dan met het invullen van het formulier waar u moeite mee heeft.

Maatregel: We onderzoeken hoe we de formulieren door een screenreader van de gemeente Lansingerland kunnen laten voorlezen.

Planning: Wij streven er naar dat aan het einde van het eerste kwartaal 2020 de formulieren worden voorgelezen.

Specifieke verbetertrajecten voor de subdomeinen

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderstaand genoemde subdomeinen. Wij wijzen de leveranciers van deze domeinen op de verplichting om de website digitaal toegankelijk te maken. De gemeente is met de leveranciers waarvan de website nog niet voldoet aan alle eisen, in gesprek.
Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. We streven er naar om de komende 2 jaar alle subdomeinen aan te passen.

In onderstaand overzicht is per subdomein vermeldt of deze wel of niet voldoet.

De omgeving van werkeninlansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. De leverancier zorgt dat de omgeving eind 2019 volledig digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

De omgeving van ibabs.eu is nog niet digitaal toegankelijk. De gemeente voert hierover met de leverancier het gesprek. We streven er naar dat deze omgeving en de documenten op deze website eind 2020 toegankelijk zijn. Wilt u de informatie uit één van deze documenten – bijvoorbeeld een raadsagenda, raadsvoorstel of verslag – op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Deze informatie kan niet worden voorgelezen door een screenreader. De gemeente onderzoekt wat hiervoor de mogelijkheden zijn. De website voldoet wel aan de technisch eisen voor digitale toegankelijkheid. Ervaart u problemen met het maken van een afspraak? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Een van onze medewerkers helpt u dan met het maken van een afspraak.

Deze website voldoet aan de technische eisen.

Deze website toont alle wegwerkzaamheden in de gemeente. Dit wordt gedaan door middel van een plattegrond. De gemeente biedt https://www.lansingerland.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/werkzaamheden/wegwerkzaamheden/ als alternatief voor een opsomming van alle wegwerkzaamheden.

De website woneninlansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. De gemeente voert hierover met de leverancier het gesprek. We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

De website www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. De gemeente voert hierover met de leverancier het gesprek. We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Deze website voldoet technisch aan de eisen. We streven er naar dat dat we de uitzendingen via webcast in september 2020 ondertiteld aanbieden voor ‘achteraf terugkijken’. De gemeente onderzoekt daarvoor de mogelijkheden in een pilot waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn.

De website www.degroenzoom.nl is nog niet digitaal toegankelijk. De gemeente voert hierover met de leverancier het gesprek. We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

De website ww.mijnvogelbuurt.nl is nog niet digitaal toegankelijk. De gemeente voert hierover met de leverancier het gesprek. We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Deze website toont alle ruimtelijke plannen en maakt vooral gebruik van kaartmateriaal. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.mijnafvalwijzer.nl%2Fnl%2Fprivacystatement

Deze omgeving voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

De omgeving van nieuws.lansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

De omgeving van svhw.nl is nog niet digitaal toegankelijk. De gemeente voert hierover met de leverancier het gesprek. We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Deze omgeving is nog niet digitaal toegankelijk. De gemeente voert hierover met de leverancier het gesprek. We streven er naar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is. Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of via ons contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een juist alternatief waarmee u de informatie ontvangt.

Overige websites

Sommige organisaties bieden op hun website diensten aan vanuit de gemeente. Of zij geven informatie over deze diensten. Van deze websites zijn wij geen (juridisch) eigenaar. Hoewel wij geen zeggenschap hebben in het digitaal toegankelijk maken van deze websites, voeren wij wel het gesprek met deze organisaties over het belang van digitale toegankelijkheid en de noodzaak tot het digitaal toegankelijk maken van de website en de geplaatste informatie.

 • http://3b-bus.nl
 • http://coordinator@shm-lansingerland.n
 • http://delevendetuin.nl
 • http://destervanberkel.nl
 • http://lansingerland.buurttoezicht.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
 • http://markboninsegna.nl/wordpress/
 • http://pand58.life
 • http://restaurantmeerenbos.nl
 • http://speelhut.nl
 • http://vastgoedscanner.nl/hoe-werkt-het/
 • http://viplansingerland.nl/1-home
 • http://wijwijs.nl
 • http://www.3bwonen.nl
 • http://www.a13a16rotterdam.nl/default.aspx
 • http://www.a16rotterdam.nl
 • http://www.alleszelf.nl/lansingerland
 • http://www.annefrankschool.nl
 • http://www.argo8.nl
 • http://www.arjanbreukhoven.nl/agenda
 • http://www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl
 • http://www.bergscheplas.nl
 • http://www.bespaarlokaal.nl
 • http://www.bibliotheekoostland.nl
 • http://www.bijenlandschap.nl
 • http://www.bijenzwerm.nl
 • http://www.bodemloket.nl
 • http://www.bodemloket.nl/kaart
 • http://www.bruisend-bergschenhoek.nl
 • http://www.bshetbaken.nl
 • http://www.buurtbemiddelinglansingerland.nl
 • http://www.cbsboterdorp.nl
 • http://www.cbsdeacker.nl
 • http://www.cbsdepoort.nl
 • http://www.cbsderegenboog.net
 • http://www.cbsdewiekslag.net
 • http://www.cdalansingerland.nl
 • http://www.cjglansingerland.nl
 • http://www.daltondeklipper.nl
 • http://www.debinnentuin.com
 • http://www.degoudengriffel.nl
 • http://www.degroenzoom.nl
 • http://www.degroenzoom.nl/project/introductie/
 • http://www.dekwakelschool.nl
 • http://www.depoolster.nl
 • http://www.destaduit.nl
 • http://www.dieballongaatnietop.nl
 • http://www.dock3b.nl
 • http://www.doolhoflansingerland.nl
 • http://www.drenkeling.nl
 • http://www.eelcokoppelaar.nl
 • http://www.energieloket.nl
 • http://www.energieloketlansingerland.nl
 • http://www.facebook.com/JongerenwerkLG/
 • http://www.funda.nl
 • http://www.gbskoninginbeatrix.nl
 • http://www.gebiedsmanagers.nl
 • http://www.gemeentewijzer.nl
 • http://www.geodatabank.nl
 • http://www.geoinfra.nlbedrijvenpark
 • http://www.gezondverzekerd.nl/lansingerland
 • http://www.ggd.nl
 • http://www.ggd.rotterdam.nl
 • http://www.gratisvog.nl
 • http://www.gripp.nl
 • http://www.groot-rotterdam.nl

Evaluatie- en onderzoekresultaten

Het rapport is intern opgeslagen
Onderzoeksdatum: 13-12-2018
Onderzoeksmethode: type onderzoek is niet beschreven in het rapport
De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die ouder zijn dan 12 maanden
De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM

Problemen, vragen of opmerkingen

Mocht u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via telefoonnummer 14 010. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op heeft, dan horen we dat graag van u.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u door een medewerker behandeld bent? Lees dan de informatie over het indienen van een klacht. Bent u niet tevreden met het afhandelingen van uw klacht of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u ook contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Deze verklaring stelden we op 23-09-2019 op en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.