Toegankelijkheidsverklaring

Deze tijdelijke toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 november 2018.
De gemeente website is op 5 november 2018 live gegaan.
Gemeente Lansingerland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.lansingerland.nl.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website of aangeboden documenten, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de Contentredactie:

  • E-mail: contentredactie@lansingerland.nl
  • Telefoon: 14 010

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Zelfevaluatie

De gemeente Lansingerland kiest ervoor om de website zelf te toetsen op de normen van de webrichtlijnen. Een toetsing door een onafhankelijk expertisebureau brengt namelijk aanzienlijke kosten met zich mee. Wij doen er alles om de toegankelijkheid steeds te verbeteren.

Status

Wij streven ernaar om deze website aan de toegankelijkheidseisen volgens de Webrichtlijnen, versie 2 te laten voldoen. Op dit moment zijn er nog enkele situaties waarin onderdelen nog niet conform de gestelde toegankelijkheidseisen functioneren. Een voorbeeld hiervan is:

Videoverslagen

De raadsvergaderingen zijn online en ook achteraf te bekijken en te beluisteren. Voor mensen met een gehoor- of gezichtsbeperking is deze informatie niet toegankelijk. Hiervoor is o.a. ondertiteling noodzakelijk. Ondertiteling is op dit moment nog niet te realiseren. De leverancier is hiervan op de hoogte. Mensen met een gehoorbeperking kunnen in plaats van het audio/videoverslag, de besluitenlijst van de vergadering bekijken.