Oekraïne informatiepagina

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt nu al maanden, met verschrikkelijke gevolgen voor het land en de mensen die er wonen. Veel mensen uit Oekraïne hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig heenkomen. Mensen komen ook naar Nederland.

Translate this site in Ukrainian via Google

Langdurige opvang Oekraïners (LOO)

Niemand weet hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. We weten ook nog niet wanneer de mensen, die gevlucht zijn door de oorlog, terug kunnen naar huis. Ook de wederopbouw van een land na oorlog heeft tijd nodig. Wij bouwen momenteel aan een locatie waar we langdurig ontheemde Oekraïners kunnen opvangen. Ook hebben mensen opvang gevonden bij particulieren. De gemeente is blij met de inwoners en ondernemers die onderdak bieden aan mensen in nood.

Op onze website vindt u een pagina met extra informatie over Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) in Lansingerland.

In Nederland blijven (IND-bewijs van verblijf)

Oekraïners kunnen van de IND een bewijs krijgen dat zij in Nederland mogen wonen en werken. Dit bewijs is een sticker in het paspoort of op een los papier. Soms krijgen zij een pasje (O-document). Oekraïners kunnen een afspraak maken om het bewijs van verblijf op te halen bij een ophaallocatie van de IND.

Inschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

Het is belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne zo snel mogelijk geregistreerd worden in de Basisregistratie Personen (BRP), ook als ze bij een gastgezin verblijven. Inschrijving in de BRP is verplicht. Zo komen de Oekraïners in aanmerking voor bijvoorbeeld een zorgverzekering.

Rode Kruis opent hulplijnen

Het Rode Kruis is bereikbaar op: (070) 445 5888 – voor mensen die vragen hebben in het Nederlands. Het Rode Kruis is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur, zowel voor hulpvragen als hulpaanbod.

Via Whatsapp is het Rode Kruis bereikbaar op: 06 – 4815 8053 – voor vragen in het Engels en Oekraïens. U krijgt antwoord op de vraag via een bericht in het Engels of Oekraïens.  

Are you from Ukraine and do you need help? Please contact Red Cross via Whatsapp: 06 – 4815 8053. They will answer your message in English or Ukrainian. 

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO)

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne met Burgerservicenummer wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.

Op de website van zorgverzekeringslijn staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. 

RefugeeHelp.nl als landelijk platform

In maart 2022 is het platform RefugeeHelp.nl gelanceerd. Dit is een verzamelwebsite van alle particuliere initiatieven en de plek waar Nederlanders (particulieren) en Oekraïners terecht kunnen voor informatie. Het maakt Oekraïense vluchtelingen wegwijs vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen doordat het informatie en initiatieven bundelt van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informatie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en juridische ondersteuning.

Op de website van vluchtelingenwerk vindt u meer informatie over wat u kunt doen.

Vangt u thuis Oekraïense vluchtelingen op?

Dan bent u verantwoordelijk voor het bieden van fatsoenlijk en veilig onderdak. Voor het thuis opvangen van vluchtelingen is geen vergunning van de gemeente nodig indien de vluchtelingen tijdelijk bij u verblijven, deel uitmaken van uw huishouden en er ter plaatse verder geen aantasting plaatsvindt van woon- en leefklimaat in de omgeving. Een vergunning is ook niet nodig als u vluchtelingen opvangt op een andere plek, waar wonen toegestaan is en waarvan u eigenaar bent, en die geschikt is voor tijdelijke bewoning. Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dat heeft onder andere te maken met de (brand)veiligheid.

Wanneer is er wel een omgevingsvergunning nodig?

Als u vluchtelingen opvangt in een ander gebouw, bijvoorbeeld een schuur, recreatiewoning, bedrijfsgebouw of maatschappelijk gebouw, is een omgevingsvergunning nodig. Ook mag u zonder vergunning geen caravan/chalet/unit bij uw woning plaatsen. Dat is omdat het opvangen van (groepen) vluchtelingen gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de buren. De eigenaar of een andere rechthebbende van het gebouw vraagt de vergunning aan. De gemeente let bij het beoordelen van de vergunningaanvraag vooral op de (brand)veiligheid van het gebouw.

Heeft u vragen over vergunningen? dan kunt u contact opnemen met het team Omgevingsrecht. Zij kunnen u van informatie voorzien.

Handreiking voor particulieren die opvang (willen) bieden

Er is een handreiking opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB voor particulieren die opvang (willen) bieden. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Op de website van vluchtelingenwerk vindt u meer informatie over wat u kunt doen.

Vraag en antwoord

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen aan gemeente Lansingerland. Die werken wij regelmatig bij, maar het is niet compleet. We hebben namelijk nog niet alle informatie beschikbaar. Check altijd de website van de betreffende organisaties voordat u actie onderneemt. De regionale website voor meer informatie is de website van Rijnmond Veilig. Landelijke informatie vindt u op website van de Rijksoverheid.

Are you from Ukraine and do you need help? Please contact Red Cross via Whatsapp: 06 – 4815 8053. They will answer your message in English or Ukrainian.

In life threatening situations call: 112

General practitioner

You have access to regular healthcare in the Netherlands. For more information check the answers below to the questions: “Als Oekraïners ziek worden, hebben ze dan recht op zorg?” and “Hoe zijn ontheemden uit Oekraïne verzekerd voor medische zorg?”

Nieuwsberichten

Informatie andere websites