Business case langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne

Voorafgaand aan de keuze voor de Sporthoeklaan is een business case geschreven. Met deze business case heeft gemeente Lansingerland de financiering van het Rijk gekregen. Geweldig nieuws dat meteen een startsein was voor verdere uitwerking van de locatie.

Randvoorwaarden

De business case ging uit van randvoorwaarden die op 21 juni 2022 zijn vastgesteld door het college. Op 28 september werd het nieuws bekend gemaakt dat het Rijk de financiering heeft toegezegd.  

Op onze website vindt u de laatste updates.

Locaties

De locatie waar nu 132 flexwoningen worden gerealiseerd is: Sporthoeklaan in Bergschenhoek.

Bleizo-West

Eerder werd gecommuniceerd, dat Bleizo-West als opvanglocatie was aangewezen. Dit ging om grootschalige opvang van Oekraïners. De uitwerking was helaas niet haalbaar. Daarom is er gekeken naar een alternatieve locatie. Op 5 juli is besloten de Hoeksekade, ter hoogte van Boerderij Het Lansingerland en de sportvelden, aan te wijzen als opvanglocatie met flexwoningen. Op 11 juli kwam tijdens een bijeenkomst het verzoek van omwonenden van de Hoeksekade of de locatie aan de Sporthoeklaan wellicht te gebruiken was als opvanglocatie. Uit onderzoek bleek dit inderdaad mogelijk. De beach-volleybalvereniging stond open voor verplaatsing, waardoor er ruimte ontstond voor ontwikkeling. De locatie Hoeksekade is nog steeds in beeld als tijdelijke opvanglocatie, maar wordt niet op korte termijn ontwikkeld.

Wilderszijde

Wilderszijde wordt de locatie voor tijdelijke maatschappelijke voorzieningen. Zoals onderwijs, zorg en wijkfunctie. Ook huidige bewoners van Wilderszijde kunnen gebruik maken van deze voorzieningen. Uitwerking en planning volgt nog.