Bekendmakingen en regelgeving

Bent u benieuwd naar aangevraagde omgevingsvergunningen bij u in de buurt? Of wilt u weten welke lokale regels gelden in Lansingerland? U vindt dit in de officiële bekendmakingen en verordeningen.

Op de website van Officiële Bekendmakingen kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun publicaties en bekendmakingen. U kunt op de website onder andere zoeken op soort bekendmaking, naam van gemeente, publicatiedatum en bekijken welke vergunningen er in de omgeving zijn verstrekt. Publicaties van de afgelopen twee maanden kunt u ook vinden op de pagina Berichten over uw buurt.

De gemeente Lansingerland informeert geïnteresseerden over voorgenomen overeenkomsten over gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed via de website van Officiële Bekendmakingen. Hier kunt u kennisnemen van onder andere een voornemen en de motivatie van de gemeente Lansingerland om een overeenkomst met een partij aan te gaan. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld verkoop, verhuur of ander gebruik van grond of gebouwen, verkoop van snippergroen, of het vestigen van een recht van opstal.

Zoeken

  • Bekendmakingen na 1 november 2018 kunt u vinden op de website van de Officiële bekendmakingen.
  • Oude bekendmakingen van voor 1 november 2018 kunt u vinden via de website van Archiefweb.
  • De wet- en regelgeving (onder andere verordeningen) is te vinden op de website van de Overheid.nl.

E-mailservice

Via de app MijnGegevens van de Rijksoverheid kunt u de bekendmakingen bij u in de buurt vinden. Deze app kunt u alleen gebruiken in combinatie met de DigiD app. Beide apps download u via de Apple App store of Google Play Store.

Via de website van de Overheid kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice. U ontvangt dan via e-mail bekendmakingen, besluiten en andere berichten die gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl publiceren. 

Bouwarchief

Wilt u de verleende vergunning inzien? U kunt deze opvragen via het bouwarchief. Neem voor vragen over overige vergunningaanvragen contact op met (010) 800 40 00.