Veelgestelde vragen Noordeindseweg

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de zoektocht naar een tweede locatie voor langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne. Dit werken wij regelmatig bij.

De locatie aan de Noordeindseweg is een groot perceel. Binnen dit gebied (ongeveer 60 hectare) zoeken we naar de meest geschikte plek voor de flexwoningen (ongeveer 2 hectare, vergelijkbaar met het oppervlak op de Sporthoeklaan in Bergschenhoek).

Het zoekgebied kunt u ook via Google Maps bekijken.

Ja, deze woningen realiseren we voor ontheemde Oekraïners en voor mensen die met spoed een woning zoeken (ook wel ‘spoedzoekers’ genoemd). Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen, starters op de woningmarkt of mensen die door omstandigheden op dit moment geen dak boven hun hoofd hebben. De definitie van spoedzoekers is opgenomen in de woonvisie.

Nee, deze hebben we nog niet. Alleen de Sporthoeklaan is definitief.

Nee, dit is een andere soort opvang.

Daar doen we onderzoek naar, de exacte locatie weten we dus nog niet. Wel weten we dat omwonenden zich zorgen maken over verkeersveiligheid, toegangswegen en bereikbaarheid van de locatie. Die zorg delen we en daarom gaan we goed kijken wat verkeerstechnisch kan en verstandig is. Tijdens de bijeenkomst van 28 juni hebben we ook veel tips gekregen die we meenemen in het vervolgproces.

Goede vraag. Dat weten we nog niet precies. Eerst gaan we de mogelijkheden onderzoeken. Op basis van de resultaten kunnen we zeggen wat de meest geschikte plek is.

In de omgeving van de locatie. De meeste mensen werken en kunnen ook in de buurt van hun werk boodschappen doen. Kinderen gaan in de omgeving naar school. Hetzelfde geldt voor zorg. We weten nog niet wie er komen wonen en in welke gezinssamenstelling, dat maakt een concreet antwoord lastig.

De gemeente is in overleg met opvanglocaties, scholen en huisartsen om te zien wat er extra nodig is en kan worden georganiseerd. Het kan dus ook zijn dat de bewoners gebruik gaan maken van maatschappelijke voorzieningen elders in Lansingerland. Later volgt meer informatie hierover.

Op de flexwoonlocatie komt een locatiemanager. De locatiemanager coördineert de vraag van bewoners en een zorgmedewerker verbindt met zaken zoals het benodigde zorgaanbod of begeleiding in Nederlandse taalonderwijs. Dit geldt vooral voor de Oekraïense bewoners. De locatiemanager heeft ook een rol voor begeleiding van de spoedzoekers die in de sociale huurwoningen wonen.

We zitten aan het begin van het proces (schrijven: 4 juli). De locatie met het zoekgebied van 60 hectare staat vast, net zoals het feit dat we 150 Oekraïners gaan opvangen en woonruimte willen bieden aan spoedzoekers. Eind zomer willen we een beter beeld hebben en de eerste uitwerking op papier hebben staan. De input van de bijeenkomst van 28 juni wordt hierin verwerkt.

Zie de pagina globale planning.

We zien alle reacties, vragen, zorgen en suggesties als input voor het verdere verloop van het proces en de uitwerkingen. De ene bewoner wil A, de andere B en weer iemand anders geeft aan C te willen. Er is geen uniforme wens in dit opzicht. De rode draad op 28 juni was ‘verkeersveiligheid en ontsluiting’. Daar gaan we echt goed naar kijken en doorrekenen wat er kan en mogelijk is. En we komen daar op terug.

Er zijn meerdere vormen van participatie. De simpelste uitleg met ‘de 4 treden van participatie’: meeweten, meedenken, meebeslissen of meedoen. Voor de bijeenkomst op 28 juni was ‘meeweten en meedenken’ het doel.

Over de locatiekeuze van de Noordeindseweg vindt geen participatie plaats. Met als uitleg dat dit geen democratisch proces is, omdat je er met elkaar niet uitkomt. Iedereen wijst een andere locatie aan. En los van persoonlijke voorkeuren spelen er meer zaken die bepalend zijn: zoals ruimte, ontsluiting, dichtbij voorzieningen, bodem of beschikbaarheid voor een bepaalde periode.

Een uitgebreidere uitleg over participatievormen vindt u in de afbeelding.

Op woensdag 28 juni vond er een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertelden wij u meer over de stand van zaken, het proces en beantwoordden wij de vragen die u had. Daarnaast luisterden wij naar uw aandachtspunten en uw ideeën bij het vervolgtraject. U vindt de presentatie hier.

Kunt u de pdf niet gebruiken, neemt u dan contact op met team communicatie via het e-mailadres noordeindseweg@lansingerland.nl of bel naar (010) 800 40 00.

Verder kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief.

Overige informatie vindt u op deze pagina, de pagina over LOO-1 of de Oekraïne pagina.

Staat uw vraag niet tussen de vraag en antwoord? Mail ons dan uw vraag: noordeindseweg@lansingerland.nl

Zet duidelijk in het onderwerp dat het om LOO2 gaat.