Veelgestelde vragen langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen aan gemeente Lansingerland. Die werken wij regelmatig bij, maar het is niet compleet. We hebben namelijk nog niet alle informatie beschikbaar.

Check altijd de website van de betreffende organisaties voordat u actie onderneemt. De regionale website voor meer informatie is de website van Rijnmond Veilig. Landelijke informatie vindt u op website van de Rijksoverheid.

Niemand weet hoe lang de oorlog nog duurt en ook niet wanneer mensen weer veilig terug kunnen naar hun land. Naast noodopvang voor de korte termijn is er daarom ook behoefte aan opvang voor langere tijd. Lansingerland wil daar – vanuit het oogpunt van medemenselijkheid graag aan bijdragen. Uiteraard wel met een goed doortimmerd plan, waar de lokale voorzieningen voor onze mensen zo min mogelijk onder druk komen staan. De opvanglocaties zijn nu bedoeld voor drie tot vijf jaar.

Het gaat om 132 flexwoningen op locatie Sporthoeklaan in Bergschenhoek. De uitwerking voor Bleizo-West volgt nog.

Het is de bedoeling dat per locatie 100/150 Oekraïners worden opgevangen. Daarnaast komen er woningen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Het gaat om sociale huurwoningen.

Het gaat om kwalitatief hoogstaande, verplaatsbare flexwoningen van maximaal twee woonlagen. Als indicatie onderstaand beeld. Dit is een voorbeeld van hoe het KAN worden. (artist impression).

Artist impression LOO

De locatie Sporthoekpad/Sporthoeklaan gaat om een gemeenteperceel waar nu de beachvolleybalvereniging zit. De vereniging heeft aangegeven open te staan voor verplaatsing en is met de gemeente in gesprek. Het bestemmingsplan kan voor de bouw van tijdelijke flexwoningen in overleg met het recreatieschap Rottemeren gewijzigd worden.

Wilderszijde in Bergschenhoek voor tijdelijke maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs, zorg en wijkfunctie. Ook te gebruiken voor inwoners van Wilderszijde.

Bleizo-West gaat om een locatie ten noorden van de A12. De uitwerking van deze locatie moet in samenspraak met gemeente Zoetermeer en de provincie, vanwege de grondpositie en het bestemmingsplan.

De locatie aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek wordt als eerste ontwikkeld. Naar verwachting worden de flexwoningen in het eerste kwartaal 2023 geplaatst. En in het tweede kwartaal kunnen ze worden bewoond.

Informatie en planning over de locaties Wilderszijde (maatschappelijke voorzieningen) en Bleizo-West volgen nog.

Alle ontwikkelingen vallen of staan met de haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak. Dat wordt op verschillende manieren getoetst bij omwonenden, bedrijven, sportverenigingen en andere partijen in het gebied. Zo was er op 11 juli 2022 een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden om met elkaar in gesprek te gaan en informatie te delen. Daarbij legden we ons oor te luisteren en keken we of en waar er nog knelpunten waren. Voorafgaand aan de besluitvorming hadden de wijkmanager, de burgemeester en een medewerker van team sport direct betrokkenen persoonlijk geïnformeerd. Op 28 juli was de vervolgbijeenkomst via Teams over de nieuwe stappen in het proces.

De gemeenteraad heeft eerder verzocht te onderzoeken om niet één grootschalige locatie neer te zetten, maar te kijken naar meerdere decentrale locaties. Dit om de druk op lokale voorzieningen te spreiden, integratie te bevorderen en aandacht te houden voor leefbaarheid en veiligheid.

De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is onderdeel van een pilot waaraan twee gemeenten meedoen: Lansingerland en Vlaardingen. De pilot wordt aangestuurd vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen huisvesting, maar worden ook onderwijs, zorg en andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen meegenomen. Kinderen gaan naar school aan de Wilderszijde of elders in Lansingerland of in Rotterdam. We gaan ons actief inzetten om ervoor te zorgen dat de Oekraïense volwassenen aan het werk kunnen gaan of als dat niet mogelijk is vrijwilligerswerk gaan doen. Daarnaast willen we opvang bieden aan mensen met een beroep waar behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld docenten en zorgpersoneel.

Hiervoor verwijzen wij u naar de vraag en antwoord op de Oekraïne pagina.

We hebben op dit moment voldoende spullen ontvangen van inwoners en bedrijven voor de mensen uit Oekraïne. Een inzamelingsactie is nu niet nodig.