Veelgestelde vragen langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen aan gemeente Lansingerland. Die werken wij regelmatig bij, maar het is niet compleet. We hebben namelijk nog niet alle informatie beschikbaar.

Check altijd de website van de betreffende organisaties voordat u actie onderneemt. De regionale website voor meer informatie is de website van Rijnmond Veilig. Landelijke informatie vindt u op website van de Rijksoverheid.

De woningen voor mensen die met spoed een woning zoeken, worden beheerd en verhuurd door wooncorporatie 3B Wonen.

Om in aanmerking te komen is het nodig om een inschrijving te hebben bij Woonnet Rijnmond en aan de voorwaarden te voldoen. Inschrijven voor een woning kan via:
Woonnet Rijnmond.

Het gaat om sociale huurwoningen die wooncorporatie 3B Wonen gaat verhuren. Meer informatie vindt u op deze website van 3B Wonen of via het algemene nummer 010 – 5191491. Geef dan specifiek aan dat u belt voor de flexwonen aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Dan wordt u doorverbonden met de juiste persoon.

Omdat al snel duidelijk werd dat de oorlog langer ging duren en mensen voorlopig niet terug konden naar Oekraïne. Ook de wederopbouw heeft tijd nodig. Daarom is er gestart met een pilot Langdurige opvang Oekraïners in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Vlaardingen en Lansingerland voeren hem uit. De opvanglocaties zijn nu bedoeld voor drie tot vijf jaar.

Het gaat om 132 flexwoningen op locatie Sporthoeklaan in Bergschenhoek. 150 woonplekken voor Oekraïners en 78 plekken voor mensen die met spoed een woning zoeken (spoedzoekers).

Het gaat om sociale huurwoningen die via 3B-Wonen worden verhuurder.

Het gaat om kwalitatief hoogstaande, verplaatsbare flexwoningen van maximaal twee woonlagen. Als indicatie onderstaand beeld. Dit is een voorbeeld van hoe het KAN worden. (artist impression).

De locatie Sporthoekpad/Sporthoeklaan gaat om een gemeenteperceel waar de beachvolleybalvereniging zat. De vereniging stond open voor verplaatsing en is met de gemeente in gesprek gegaan. De vereniging zit nu op de andere hoek in het sportpark.

Het bestemmingsplan kan voor de bouw van tijdelijke flexwoningen in overleg met het recreatieschap Rottemeren gewijzigd worden. De woningen blijven er zo’n 10 jaar staan en kunnen daarna elders worden geplaatst.

Op dit moment (april 2023) is de gemeente bezig met een locatieonderzoek voor een tweede locatie LOO. Zou gauw er meer informatie beschikbaar is, delen we dit.

De locatie aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek is bijna gereed. Naar verwachting worden de flexwoningen in april geplaatst. Daarna worden ze woonklaar gemaakt. En in het tweede kwartaal kunnen ze worden bewoond. Een meer exacte planning volgt nog.

Alle ontwikkelingen vallen of staan met de haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak. Dat wordt op verschillende manieren getoetst bij omwonenden, bedrijven, sportverenigingen en andere partijen in het gebied. Zo was er op 11 juli 2022 een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden om met elkaar in gesprek te gaan en informatie te delen. Daarbij legden we ons oor te luisteren en keken we of en waar er nog knelpunten waren. Voorafgaand aan de besluitvorming hadden de wijkmanager, de burgemeester en een medewerker van team sport direct betrokkenen persoonlijk geïnformeerd. Op 28 juli was de vervolgbijeenkomst via Teams over de nieuwe stappen in het proces.

De gemeenteraad heeft eerder verzocht te onderzoeken om niet één grootschalige locatie neer te zetten, maar te kijken naar meerdere decentrale locaties. Dit om de druk op lokale voorzieningen te spreiden, integratie te bevorderen en aandacht te houden voor leefbaarheid en veiligheid. Het college heeft uitvoering gegeven aan dit verzoek. Op dit moment (april 2023) wordt er gezocht naar een tweede locatie. Meer informatie hierover volgt nog.

De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is onderdeel van een pilot waaraan twee gemeenten meedoen: Lansingerland en Vlaardingen. De pilot wordt aangestuurd vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen huisvesting, maar worden ook onderwijs, zorg en andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen meegenomen. Kinderen gaan naar school in Lansingerland of in Rotterdam. We gaan ons actief inzetten om ervoor te zorgen dat de Oekraïense volwassenen aan het werk kunnen gaan of als dat niet mogelijk is vrijwilligerswerk gaan doen.

Hiervoor verwijzen wij u naar de vraag en antwoord op de Oekraïne pagina.

We hebben op dit moment voldoende spullen ontvangen van inwoners en bedrijven voor de mensen uit Oekraïne. Een inzamelingsactie is nu niet nodig.