Foto’s opbouw flexwoningen

Op deze pagina vindt u foto’s van de opbouw van de flexwoningen die worden neergezet voor mensen uit Oekraïne (LOO) en Lansingerlandse spoedzoekers. Deze tijdelijke woningen komen te staan op de Sporthoeklaan in Bergschenhoek.

Foto’s week 4 – 2023

Aanleg kabels en leidingen.

Aanleg riolering.

Aanleg riolering en opbouw wegfundatie.

Foto’s week 3 – 2023

Grondwerkzaamheden voor de opbouw van de ontsluitingsweg/parkeerstraat.

Grondwerkzaamheden voor de fundatie van de woningen. Voorbereidende werkzaamheden voor startheien: uitgraven bouwkuipen, aanbrengen drainage en aanvullen bouwkuipen met zand (dat laatste gebeurt volgende week).

Zandaanvoer vanuit De Groene Boog (A13/A16). Dit sluit aan bij onze duurzaamheids ambitie circulariteit). Door dit zand te kunnen hergebruiken vanuit De Groene Boog beperken we onze transportbewegingen en daarmee Co² uitstoot.

Foto’s week 2 – 2023

Start van de bouwrijpe werkzaamheden. Bouwrijp maken is de term die gebruikt wordt voor het bewerken van het bouwterrein, voordat er gestart wordt met bouwen. Zo wordt het terrein vrij gemaakt van obstakels, bijvoorbeeld het oude gebouw maar ook begroeiing zoals bomen en struiken

De bestaande bomen zijn verwijderd en opgekuild. Deze worden na de bouw op een andere plek in de woonwijk teruggeplaatst.

Laatste werkzaamheden aan de verplaatsing van de Volley2B.

Wethouder Muis brengt bezoek aan ontwikkelaar flexwoningen.

Overzicht van de werkhal in Rotterdam-IJsselmonde. C3 heeft nog een grotere werklocatie in Panningen.

Inrichting van een 1-persoons flexwoning