Informatiebijeenkomsten

Op deze pagina vindt u informatie over de informatiebijeenkomsten die hebben plaatsgevonden en wat tijdens deze informatiebijeenkomsten besproken is.

Op maandag 8 juli organiseerden wij een inloopavond om u bij te praten  over de stand van zaken. De burgemeester en leden van het projectteam waren aanwezig en stonden klaar om vragen te beantwoorden.

Het college heeft op dinsdag 24 juni twee besluiten genomen. In het kort:

  • De locatie van woningen en ontsluitingswegen is bepaald.
  • Het investeringsvoorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd in september.

Er is nog veel onzeker, dus dit betekent nog niet dat we zicht hebben op een datum voor start van de bouw. Zo is de financiering door het Rijk nog niet rond en hebben we nog geen afspraken met een woningbouwcorporatie. Dat zijn belangrijke stappen, voordat we door kunnen met planuitwerking en vergunningprocedures.

Hier vindt u de brief die het college op 26 juni 2024 aan de gemeenteraad stuurde over de besluiten die zij hebben genomen over tijdelijke flexwoningen in de Noordpolder. Ook staat er informatie in over het vervolgproces.

Op woensdag 28 juni 2023 vond er een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertelden wij u meer over de stand van zaken, het proces en beantwoordden wij de vragen die u had. Daarnaast luisterden wij naar uw aandachtspunten en uw ideeën bij het vervolgtraject. U kunt de presentatie bekijken.

In deze presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: het proces tot locatiebesluit van de Noordeindseweg, welke doelgroepen er komen wonen en wie het locatiebeheer gaat doen. Verder is er gesproken over de locatie Noordeindseweg en is er een globale planning gegeven. Ook gaven we een update over LOO 1 aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek.

Het uitgebreide verslag van de avond kunt u op onze website lezen. Ook is er een kort verslag.

Kunt u de pdf niet gebruiken neemt u dan contact op met team communicatie via het e-mailadres communicatie@lansingerland.nl of bel naar (010) 800 40 00.

Op maandag 2 oktober 2023 vond er een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst verzamelden we weer alle informatie, opmerkingen en suggesties. Dit werken we verder uit tot een plan dat voor besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders kan worden voorgelegd. Naast het collegebesluit over de locatie van het zoekgebied aan de Noordeindseweg (60 hectare), is er verder nog niets besloten. Het is nog steeds een uitwerking waar we aan werken. U kunt de presentatie bekijken.

In deze presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: het proces tot locatiebesluit van de Noordeindseweg, opbrengst vorige bijeenkomst, onderzoeken en randvoorwaarden, varianten en het vervolgproces.

De business case (plan) wordt uiteindelijk aangeboden aan het Rijk. Zij beoordelen deze en bepalen of financiering mogelijk is. We verwachten later dit jaar hier een antwoord op te hebben.

Het uitgebreide verslag van de avond kunt u op onze website lezen.

Kunt u de pdf niet gebruiken, neemt u dan contact op met team Communicatie via het e-mailadres communicatie@lansingerland.nl of bel naar 010 800 40 00.

Meer informatie

U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief.