Tweede locatie voor langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne aangewezen

Gemeente Lansingerland biedt opvang aan ontheemde Oekraïners. De Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek wordt vanaf de zomer (2023) bewoond. De urgentie om ontheemde mensen op te vangen voor een langere tijd, is onverminderd hoog. Dagelijkse komen er nog mensen uit Oekraïne ons land binnen, die op de vlucht zijn voor de oorlog. Ook bij zijn er veel mensen die met spoed een tijdelijke woonruimte zoeken (zogenaamde spoedzoekers).

Collegebesluitvorming

Het college van B&W heeft op 31 oktober 2023 een besluit genomen over de locaties die technisch het meest geschikt zijn de afweging van de zes locatie-opties besproken. Het college heeft besloten om locaties 2, 5 en 6 gelegen aan de noordkant van het perceel te laten vervallen. De locaties 1, 3 en 4 wil het college graag met de commissie Samenleving bespreken om input te vragen voor definitieve besluitvorming door het college. Onze voorkeur gaat uit naar locatie 3.

Tijdens de commissievergadering van 16 november 2023 worden de afwegingen rondom de locatiekeuze met en tussen de commissieleden besproken. De stukken voor bespreking in de commissie worden gepubliceerd. Deze link wordt op onze website geplaatst, zodat het ook voor u toegankelijk is. De agendastukken voor Commissie Samenleving op 16 november 2023 worden omstreeks 2 november gepubliceerd op de website van Bestuurlijke informatie.  

Omwonenden zijn per brief (pdf, 539kB) geïnformeerd over deze besluitvorming. Door een technische fout hebben een aantal omwonenden de brief meerdere keren ontvangen. Onze excuses daarvoor.

Overzicht van de 6 locaties in het zoekgebied

Zoekgebied voor LOO2 (31 mei 2023)

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er twee decentrale locaties komen voor opvang van ieder 100 tot 150 Oekraïners in onze gemeente. Naast de locatie in Bergschenhoek is er een geschikt terrein gevonden aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd dat de Noordeindseweg is aangewezen als locatie voor tijdelijke woningen. Ze zijn daarbij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 28 juni. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij meer over de stand van zaken, het proces en beantwoorden wij vragen. Daarnaast luisteren wij naar de aandachtspunten en ideeën van omwonenden bij het vervolgtraject.

Het zoekgebied kunt u ook via Google Maps bekijken.