05-11-2018

De griffier en de griffie zijn er voor de gemeenteraad. De griffie behoort niet tot het ambtelijk apparaat, maar is benoemd door en in dienst van de raad.

De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen etcetera? Dan staat de griffie voor hen klaar.