Financiering en planning langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne

Voor de financiering is landelijk een subsidieregeling opengesteld om een versnelling in tijdelijke woningbouw te creëren. Het plan voor Sporthoeklaan heeft nu goedkeuring van het Rijk.

Eerste kwartaal 2023

Nu kan gestart worden met de benodigde procedures, het bouwrijp maken van de grond, aanleg van nutsvoorzieningen en bouw van de woningen in de fabriek. Als alles meezit, dan worden de woningen in het eerste kwartaal van 2023 geplaatst. Daarna kunnen de woningen geschikt gemaakt worden voor huisvesting van Oekraïners en spoedzoekers. Naar verwachting wonen de eerste mensen er in het tweede kwartaal van 2023.

Samenwerking met 3B Wonen

Flexwoningen zijn sociale huur woningen en om deze te plaatsen, is samenwerking met een wooncorporatie noodzakelijk. 3B Wonen is de beoogde samenwerkingspartner voor de gemeente. De gemeente is nu in overleg met 3B Wonen over de uitwerking van deze plannen en zij dragen hier graag aan bij.