Financiering en planning langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne

Voor de financiering is landelijk een subsidieregeling opengesteld om een versnelling in tijdelijke woningbouw te creëren. Het plan voor Sporthoeklaan heeft nu goedkeuring van het Rijk.

Eerste kwartaal 2023

Op maandag 20 februari 2023 beginnen de heiwerkzaamheden. Deze duren ongeveer vier weken. De voorbereidingen, om te kunnen heien, worden inmiddels getroffen. De planning is wel afhankelijk van het weer. Na de heiwerkzaamheden wordt het terrein verder gereed gemaakt voor het plaatsen van de woningen. Zoals het aanbrengen van de fundering.

C3 Living bouwt de flexwoningen voor het grootste deel in een grote fabriekshal. Na productie worden de woningen getransporteerd, geplaatst en verder afgewerkt op locatie. Na plaatsing worden de woningen gebruiksklaar gemaakt. En wordt het openbaar gebied rondom de locatie ingericht. Denk hierbij aan bestrating, verlichting of speelvoorzieningen. De bomen en het omliggende groen worden later dit jaar in het plantseizoen geplant. De verwachting is dat de eerste nieuwe bewoners er in het tweede kwartaal 2023 gaan wonen.

Samenwerking met 3B Wonen

Flexwoningen zijn sociale huur woningen en om deze te plaatsen, is samenwerking met een wooncorporatie noodzakelijk. 3B Wonen is de beoogde samenwerkingspartner voor de gemeente. De gemeente is nu in overleg met 3B Wonen over de uitwerking van deze plannen en zij dragen hier graag aan bij.