Gemeenteraad, Commissies en Griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit 33 leden en de raad heeft 4 commissies: Algemeen Bestuur, Ruimte, Samenleving en de BAC.