Gemeenteraad, Commissies en Griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Eens per vier jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Vanaf 2018 bestaat de gemeenteraad uit 33 leden en heeft de raad vier commissies: Algemeen Bestuur, Ruimte, Samenleving en de BAC.