Gemeenteraad, Commissies en Griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Vanaf 2022 bestaat de gemeenteraad uit 33 leden en heeft de raad 4 commissies: Algemeen Bestuur, Ruimte, Samenleving en de BAC.