Commissie Algemeen Bestuur

De commissie Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit vertegenwoordigers van de 8 politieke partijen die zitting hebben in de raad. De leden van de commissie zijn raadslid of ‘duo’-raadslid. De commissievoorzitter is Jan Pieter Blonk. Hij is raadslid en geen lid van de commissie AB.

In de commissievergadering vormen de commissieleden hun oordeel over onderwerpen die op de agenda staan. De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor. Dat doen zij door te debatteren [discussiëren] met de andere fracties en het college over bespreekpunten en raadsvoorstellen.

Welke onderwerpen behandelt de commissie?

  • Algemene en regionale zaken
  • Bestuur
  • Brandweer
  • Communicatie
  • Economische zaken
  • Financiën
  • Glastuinbouw
  • Politie

Duoraadsleden

In de commissie zitten naast raadsleden vaak ook duoraadsleden. Zij zijn benoemd om hun partij in het fractiewerk te ondersteunen. Zij voeren het woord in de commissie en zijn actief bij beeldvormende activiteiten van de commissie. Duoraadsleden zijn geen raadsleden en nemen dus geen deel aan de gemeenteraadsvergaderingen.

Commissiegriffier

De commissiegriffier is Lianne van den Houten.

Informatie vergaderingen en agenda