Ik wil inspreken

Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering? Dan bent u van harte welkom! Als u in een commissie wilt spreken, moet uw onderwerp wel betrekking hebben op het werkterrein van de betreffende commissie: Samenleving, Ruimte of Algemeen Bestuur.

Om in te spreken, dient u zich eerst aan te melden bij de griffie via de mail griffie@lansingerland.nl. In deze mail graag het onderwerp/agendapunt aangeven, waarover u komt inspreken en uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent bij eventuele vragen. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering. De griffie kan u helpen als u twijfelt waar u het beste kunt inspreken.

De commissievergadering is dé plek om nog informatie mee te geven voor besluitvorming. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Tijdens een raadsvergadering mag u altijd inspreken, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wilt u inspreken over een punt dat wel op de agenda staat? Dat kan, maar bedenk goed dat de beeldvormende avonden en de commissiebehandeling dé plekken zijn om nog informatie mee te geven voor de besluitvorming. Aanvullende informatie komt in een raadsvergadering vaak te laat, omdat raadsleden hun standpunt al voorbereid hebben.

De procedure van inspreken

U krijgt de gelegenheid het woord te voeren bij het agendapunt ‘Spreekrecht voor niet-raadsleden’. De voorzitter van de vergadering vraagt u om achter het spreekgestoelte te komen staan en de raadsleden toe te spreken. U krijgt maximaal 5 minuten het woord. Daarna hebben de raadsleden de gelegenheid u enkele vragen te stellen ter verduidelijking, als zij daar behoefte aan hebben. U beantwoordt deze vragen kort.

Totaal is er maximaal 30 minuten tijd beschikbaar voor alle insprekers. Hebben meer dan 6 insprekers zich aangemeld, worden deze 30 minuten over de sprekers verdeeld.

Filmopnamen

De  gemeente maakt filmopnamen van de commissie- en raadvergaderingen. Deze opnamen worden gebruikt als officieel verslag voor het archief. Ook publiceren wij deze opnamen als openbaar verslag op internet. Uw inspraak-bijdrage is daar onderdeel van. Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie van de beeldopnamen van uzelf en/of de openbare publicatie van uw naam in dit verband? Laat u ons dat dan alstublieft van tevoren weten.