De regels van het spel in de gemeenteraad

De werkwijze van gemeenteraad en raadscommissies is vastgelegd in het Reglement van Orde en de Commissieverordening.

Reglement van Orde en Commissieverordening

Wat is de rol van de voorzitter? Waaraan moet een initiatiefvoorstel voldoen? Wat is een motie en wanneer vraag je een tweeminutendebat aan? In het Reglement van Orde vindt u alle informatie over de werkwijze van en in de gemeenteraad. Ook tijdens de commissievergadering geldt een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Commissieverordening.