Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bestaat uit 33 leden en heeft de raad 4 commissies: Commissie Algemeen Bestuur, Commissie Ruimte, Commissie Samenleving en de Begeleidingscommissie Accountantscontrole (BAC).

Raadsleden willen een plan graag zo breed mogelijk verkennen en horen graag uw mening voordat zij een besluit nemen. Daarom organiseert de gemeenteraad beeldvormende avonden waarop u kunt meepraten over de onderwerpen die op het programma staan. Het is hét moment waarop raadsleden misschien een mening hebben, maar nog geen definitief standpunt hebben gevormd. Deze avonden zijn altijd openbaar en hebben een informeel karakter.

Daarna is in een commissievergadering nog voldoende ruimte voor vragen en discussie, zodat commissieleden hun standpunt kunnen bepalen. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit. U kunt de commissie- en raadsvergaderingen bijwonen.

Griffie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad.