Hoe benader ik de raad?

Als gemeente Lansingerland werken we graag samen met onze inwoners. Wij maken veel plannen, maar we bieden ook ruimte aan goede initiatieven van inwoners. Daarom betrekken we inwoners zo vroeg mogelijk, zodat de plannen goed aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners. Besluiten worden genomen door de gemeenteraad.

Hoe kunt u invloed hebben op de besluiten van de gemeenteraad? Waar kunt u terecht met en vraag, klacht, wens, zorg of idee?

Spreek in tijdens commissie- of raadsvergadering

In een commissievergadering is nog voldoende ruimte voor vragen en discussie. Het onderwerp moet wel aansluiten bij het werkterrein van de commissie: samenleving, ruimte of algemeen bestuur. De griffie weet waar u het beste kunt inspreken.

Tijdens een raadsvergadering mag u altijd inspreken. Ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wilt u inspreken op een agendapunt? Bedenk dan dat beeldvormende avonden of een commissiebehandeling vaak betere plekken zijn om aanvullende informatie te geven. Die informatie komt voor raadsvergaderingen vaak te laat omdat raadsleden dan al een mening hebben gevormd.

Praat mee tijdens een beeldvormende avond

Als er een plan is, wil de raad het zo breed mogelijk verkennen. Raadsleden horen graag uw mening voordat zij een besluit nemen. Daarom zijn er beeldvormende avonden waarop u kunt meepraten over de onderwerpen die op het programma staan. Dit kunnen rondetafelgesprekken zijn, een presentatieavond of een werkbezoek. Het is het moment waarop raadsleden wellicht een mening hebben, maar nog geen definitief standpunt hebben gevormd.

Bel of e-mail raadsleden

Raadsleden horen graag wat er speelt in de gemeente. Via griffie@lansingerland.nl bereikt u de gehele gemeenteraad of een commissie. Wilt u liever iemand persoonlijk spreken of mailen? Kijk dan in het overzicht raadsleden voor telefoonnummers en emailadressen.

Vraag het de griffie!

De griffie is onafhankelijk en neutraal. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, fracties en raadsleden. Dus via de griffie kunt u de raadsleden ook bereiken. Of u maakt gebruik van het spreekrecht.

Nodig de raad uit

Bent u ergens heel trots op of wilt iets laten zien dat politieke aandacht verdient? Dan kunt u de raad uitnodigen op locatie. Via de griffie kunt u overleggen over waar, wanneer en hoe.