Griffieplannen en jaarverslagen

De griffie maakt elk jaar een plan voor de speerpunten en belangrijkste ontwikkelingen voor de raad en de griffie, de Griffieplannen. 

Ook maakt de griffie jaarlijks een verslag over het afgelopen kalenderjaar.

Oudere Griffieplannen en Jaarverslagen kun je teruglezen in ons archief.