Burgerparticipatie – Doe mee!

We zijn er als gemeente voor de inwoners. Daarbij kunnen we niet zonder hun betrokkenheid. We werken graag met elkaar samen. Zo maken we van Lansingerland een aantrekkelijke en een fijne gemeente om in te wonen. Dit meedenken en meedoen noemen we burgerparticipatie.

Doe mee met de vragenlijst burgerparticipatie

We zijn benieuwd hoe u betrokken wilt worden bij projecten, plannen en beleid van de gemeente. Of misschien heeft u zelf ideeën of plannen voor Lansingerland waar de gemeente bij kan helpen. Hier gaat de vragenlijst burgerparticipatie over. Invullen kan tot 18 juli. Onder de deelnemers verloten we 10 cadeaukaarten van € 25,-.

Wij nodigen u graag uit om mee te denken over burgerparticipatie. Zo komen we meer te weten over hoe de gemeente en inwoners elkaar beter kunnen betrekken bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Het doel is om afspraken te maken over de manier waarop we elkaar betrekken bij projecten, bij de ontwikkeling van nieuw beleid en wat we doen met initiatieven van inwoners. Dit leggen we uiteindelijk vast in een plan over Burgerparticipatie.

Wilt u in een vragenlijst laten weten hoe u betrokken wilt worden?                    

Misschien bent u al eens betrokken geweest bij een groot project in uw wijk. Of heeft u weleens een initiatief of idee ingediend bij de gemeente, bijvoorbeeld om uw buurt groener te maken. Hoe heeft u dat toen ervaren? We willen ook graag weten waarover en op welke manier u wilt meeweten, meedenken, meewerken of meebepalen. Bent u geïnteresseerd in onderwerpen zoals cultuur, sport, veiligheid, afval, wonen of veranderingen in uw wijk? En vindt u het dan prettig om bijvoorbeeld een enquête in te vullen? Of bent u liever aanwezig bij een bijeenkomst? En heeft u zelf misschien nog tips of ideeën?

De vragenlijst is een onderdeel van een groter onderzoek naar burgerparticipatie

Voor dit onderzoek organiseren wij na de zomer ook gesprekken met inwoners. Aan het einde van de vragenlijst kunt u zich hiervoor opgeven.

Hoe doet u mee?

U kunt de vragenlijst digitaal invullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Wilt u liever een papieren versie van de vragenlijst per post ontvangen? Bel dan (gratis) naar 0800 0191.

Wij verwerken uw antwoorden vertrouwelijk

U vult de vragenlijst anoniem in. Heeft u in de vragenlijst uw e-mailadres opgegeven? Dan gebruiken we dit vertrouwelijk en alleen voor dit onderzoek.

De resultaten zijn in september bekend

De resultaten van de vragenlijst maken we in september bekend via de digitale gemeentenieuwsbrief, onze website, sociale media en via de lokale kranten. Wilt u de resultaten per mail ontvangen? Geeft u dat dan aan in de vragenlijst. Heeft u een papieren vragenlijst ingevuld en teruggestuurd? Dan krijgt u de resultaten in september thuisgestuurd.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de helpdesk van I&O Research, het bureau dat dit onderzoek voor de gemeente  uitvoert. Stuur een mail naar helpdesk@ioresearch.nl of bel (gratis) naar 0800 0191.

Heeft u een mening over vraagstukken van de gemeente? Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van het digitale burgerpanel Lansingerland Peilt.

Leden van Lansingerland Peilt ontvangen circa 4 keer per jaar per e-mail een peiling met circa 10 vragen. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten.

Wilt u lid worden van Lansingerland Peilt? Dat kan als u in de gemeente Lansingerland woont en 16 jaar of ouder bent.

Lansingerlanders bruisen van de ideeën. Wij zijn trots op de betrokkenheid, creativiteit en energie van onze inwoners. Heeft u een goed initiatief om uw straat, wijk of de hele gemeente mooier, socialer, duurzamer of groener te maken? Een initiatief waar meer Lansingerlanders blij van worden? Laat het dan aan ons weten.

Wij kijken naar de realiseerbaarheid en de meerwaarde voor Lansingerland en onderzoeken vervolgens of wij daar een aanmoedigingsbedrag voor beschikbaar kunnen stellen.

Waarover kan ik een initiatief indienen

U kunt een klein of een wat groter initiatief indienen over allerlei soorten onderwerpen, zolang het maar een toegevoegde waarde heeft voor Lansingerland en haar inwoners.

 • Initiatieven met een particulier of commercieel belang zijn uitgesloten
 • Initiatieven buiten de gemeentegrens zijn uitgesloten

Hoe kom ik aan geld voor mijn initiatief?

In principe moet u zelf in staat zijn om uw initiatief te financieren. Dit kan door het zoeken van sponsoren, subsidies vanuit de provincie, het rijk of stichtingen of door andere financieringsmogelijkheden. En misschien komt u in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van ons.

U zorgt niet alleen voor de financiering maar voert het initiatief ook zelf (of met anderen) uit. Soms kunnen wij u adviseren op bepaalde vlakken.

Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van de gemeente?

Het college van B&W kan besluiten om een aanmoedigingsbedrag voor uw initiatief beschikbaar te stellen omdat het idee goed realiseerbaar is een meerwaarde heeft voor Lansingerland. Dit bedrag kan voortkomen uit een gemeentelijke subsidie bijvoorbeeld een subsidie Levendig Lansingerland of een budget van een vakafdeling binnen de gemeentelijke organisatie dat met het onderwerp van uw initiatief te maken heeft.

Denk er wel aan dat het om een aanmoedigingsbedrag gaat waarvan we de hoogte niet direct weten. Dat wordt door een vakafdeling bepaald en het college van B&W neemt daar een definitief besluit over. De rest moet u zelf financieren.

Hoe dien ik een initiatief in?

U vult het formulier Initiatief indienen in.

In het formulier vragen wij van u:

 1. een omschrijving van uw plan
 2. een globale planning
 3. welke financieringsmogelijkheden u in gedachten heeft

Wij nemen vervolgens contact met u op om u te vertellen of en door welk vakteam uw initiatief in behandeling wordt genomen. 

Vragen

Heeft u vooraf vragen over het indienen van een initiatief, dan kunt u een mail sturen naar initiatief@lansingerland.nl of bellen met (010) 800 40 00.

Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Inwoners krijgen met Right to Challenge daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren.

Maar hoe werkt het in de praktijk? De meeste bewonersinitiatieven kiezen bij Right to Challenge tussen de volgende mogelijkheden:

 1. Bewoners gaan een dienst / taak helemaal zélf uitvoeren en zijn zelf verantwoordelijk
 2. Bewoners willen dat een dienst / taak anders en slimmer wordt uitgevoerd

De aanpak van Right to Challenge kan via de volgende stappen verlopen:

 1. Initiatiefnemers hebben een idee: het kan anders / beter
 2. Initiatiefnemers bepalen het draagvlak bij bewoners / gebruikers
 3. Initiatiefnemers overleggen met de gemeente (principebesluit)
 4. Initiatiefnemers werken het voorstel uit
 5. Bewoners / gebruikers besluiten samen met de gemeente
 6. Bewoners / gebruikers nemen taken en budgetten over

Meer informatie over de mogelijkheden van Right to Challenge.