Organisatiestructuur en nevenfunctieregister

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de algemeen directeur. De algemeen directeur is ook de secretaris van het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris. Meer informatie over wat een gemeente precies is en doet, vindt u op de website van de Overheid.

FunctieNaam
Algemeen directeur/gemeentesecretarisMickel Beckers
Concerndirecteur SamenlevingEsther Boonstra
Concerndirecteur BedrijfsvoeringMartijn de Quartel
Concerndirecteur Ruimte & EconomieGerard van Wijhe
ConcerncontrollerWanda Bouwmeester

Nevenfuncties

Conform de Regeling registratie en openbaarmaking nevenfuncties gemeente Lansingerland worden de nevenfuncties van de directie en concerncontroller openbaar gemaakt.

Functie: Algemeen directeur/ gemeentesecretaris/concerndirecteur Bedrijfsvoering

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht van de stichting RotterdamFestivals (2023)
  • VGS (Vereniging Gemeente Secretarissen) lid van de Commissie Opleidingen

Functie: Concerndirecteur Bedrijfsvoering

Functie: Concerndirecteur Samenleving

Functie: Concerndirecteur Ruimte & Economie

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland (2022)
  • Lid Raad van Commissarissen bij Verbindion/Merwestein NV Nieuwegein (2016)
  • Directeur/eigenaar bij Adviesbureau NOLPO New Leadership (2013)

Functie: Concerncontroller