Financiën

Op deze pagina staat de begrotingsapp en de financiële documenten die door de gemeenteraad goedgekeurd zijn.

Op deze pagina vindt u onze begrotingsapp en alle door de raad goedgekeurde financiële documenten vanaf 2018.

Begroting 2021 in een oogopslag

“GERICHTE KEUZES, GEZONDE TOEKOMST”. In deze “Begroting in een oogopslag” leest u waar de gemeente in 2021 geld aan uitgeeft. Met gerichte keuzes biedt deze begroting Lansingerland, ondanks onzekerheden rondom corona, een gezonde (financiële) toekomst. Met aandacht voor wonen, mobiliteit, economie en een krachtige samenleving. Op een verantwoorde wijze blijft het college investeren in de buitenruimte, goede voorzieningen en zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Voor u als inwoner heeft het college de afgelopen jaren gewerkt aan het verlagen van de lokale lasten. Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) ligt inmiddels onder het landelijk gemiddelde. Voor 2021 wordt daarom het tarief niet verder verlaagd. Andere lokale belastingen zoals de hondenbelasting worden niet verhoogd, maar in tegenstelling tot eerdere jaren wordt een landelijke prijsstijging (inflatie) van 1,6% verwerkt op alle belastingen.

De rekenkamer verricht jaarlijks een onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het financieel beheer en de organisatie van het gemeentebestuur. De rapporten van deze rekenkamer vormen de basis waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de burger en verbeteringen doorvoert.

Positie

De rekenkamer is binnen de gemeente een onafhankelijk orgaan. Haar taken en bevoegdheden staan in de Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland. Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij rapporteert. Wel kunnen de raad en het college van B en W, de rekenkamer om een onderzoek vragen. De rekenkamer stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

Onderzoek

Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen (raad, B en W en burgemeester) en diensten van de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50% van de aandelen in bezit heeft. Dit geldt ook bij instellingen die een grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het bureau van de rekenkamer.

Rapporten

Onderzochte organen en instellingen kunnen reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Hun reacties worden aan het rapport toegevoegd. Met de aanbieding aan de raad wordt het rapport openbaar. Daarna wordt het in de raad behandeld.

Voor diverse zaken heeft u de bankrekeningnummers van de gemeente nodig. Deze kunt u vinden bij contact onder het kopje facturen.