College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lansingerland. Het college presenteert na de verkiezingen en de totstandkoming van het coalitieakkoord, het collegeprogramma. De wethouders kunt u regelmatig in de kernen ontmoeten. Van de collegevergaderingen publiceren wij wekelijks de besluitenlijsten en de brieven en memo’s van het college aan de raad.