Actueel

RSS

Fotocabine momenteel niet in gebruik

Op dit moment is de fotocabine op het gemeentehuis niet in gebruik door een storing. We hopen dat de cabine na donderdag weer gebruikt kan worden. 

Tijdelijk zorg- en herstelcentrum voor Oekraïense vluchtelingen

Op 10 mei heeft het college van B&W ingestemd met het realiseren van een zorg- en revalidatiecentrum in het voormalige herstelhotel aan de Dorpsstraat 3 in Bleiswijk, voor maximaal 22 Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk medische zorg nodig hebben.

Tweede bewonersavond over verkeersveiligheid voor fietsers langs de N209

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Lansingerland doen momenteel onderzoek naar de verkeersveiligheid voor fietsers op de parallelwegen langs de N209 tussen de kruising N209-Hoekeindseweg en de kruising N209-Oosteindseweg. Namens de provincie en de gemeente nodigen we u uit om (ook) deel te nemen aan de tweede informatieavond.

Huis-aan-huis textielinzameling

De tweede huis-aan-huis inzamelronde voor textiel vindt plaats op vrijdag 2 juni. Inzamelaars Climpex en Renewi organiseren in 2023 samen meerdere van deze inzamelrondes. De financiële opbrengst hiervan komt ten goede aan Kledingbank Lansingerland. Helpt u ook weer mee?

Servicepunt gesloten en aangepaste afvalinzameling op 2e Pinksterdag

Op maandag 29 mei is het servicepunt in het gemeentehuis gesloten. Op 2e Pinksterdag wordt er ook geen afval opgehaald en is het afvalbrengstation gesloten.

Bel alleen 112 bij levensgevaar

Bijna de helft van het aantal 112 meldingen blijkt achteraf onterecht. Daardoor rukken ambulances vaak onnodig met spoed uit en lopende mensen in levensgevaar het risico dat ambulances later komen of helemaal niet beschikbaar zijn. Laat deze mensen dus niet wachten en bel 112 alleen in een levensbedreigende situatie!

Planning tijdelijke flexwoningen Sporthoeklaan

Samen met 3B Wonen realiseert de gemeente 132 flexwoningen aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Voor langdurige opvang voor 150 ontheemden uit Oekraïne en 78 inwoners die met spoed een woning zoeken in Lansingerland. De verwachting is dat de eerste bewoners er eind tweede kwartaal 2023 gaan wonen.

Vragenlijst openbare ruimte Lansingerland

Samen maken we Lansingerland! De gemeente streeft ernaar dat inwoners van Lansingerland hun leefomgeving als veilig en aantrekkelijk ervaren om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. Helpt u ons mee door de vragenlijst 'Waardering openbare ruimte Lansingerland' in te vullen?

Start bouw 72 woningen Gouden Singel ingeluid!

Op woensdag 10 mei vierden Gouden Buurten samen met gemeente Lansingerland, Van Mierlo Bouwprojecten BV en de toekomstige bewoners de start van de bouw van 72 woningen in de Gouden Singel. Hiermee is de bouw van de eerste fase van de nieuwe buurt, de Gouden Singel, gestart.

Kinderen nemen de raadzaal over in Lansingerland

“Ik wilde al de politiek in, maar nu ben ik nog meer geïnspireerd!” Eén van de reacties van de leerlingen van groep 7b van OBS Groenehoek die vandaag de raadzaal overnamen. De kinderen deden het spel Democracity en moesten moeilijke afwegingen maken bij het bouwen van hun stad. Gelukkig werden ze geholpen door echte raadsleden.

Werkzaamheden rotonde De Kulck in Bergschenhoek

Van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 21 juli gaat Forteck Infra B.V. onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de wegverharding van de rotonde aan de Kulck in Bergschenhoek. Het verkeer wordt omgeleid. De direct omliggende woningen zijn te allen tijde bereikbaar.

Brand in caravanstalling in Bleiswijk

Woensdagavond 10 mei brak er een grote brand uit in een caravan/camperstalling in Bleiswijk. Het was een grote brand die in de wijde omtrek te zien was. De hulpdiensten waren massaal aanwezig om de brand te bestrijden. De burgemeester is meteen op de hoogte gebracht en bij de ondernemer langs gegaan.

Resultaten onderzoek naar parkeerbeleid

In februari 2023 is er een onderzoek uitgevoerd over het parkeerbeleid in Lansingerland. Uit de peiling blijkt onder andere dat de helft van de inwoners wel eens parkeerproblemen ervaart in de buurt van hun woning. Ook in de winkelcentra worden parkeerproblemen ervaren.

Veel belangstelling voor 4 mei herdenkingen

Op 4 mei 2023 vonden in onze drie kernen weer mooie, plechtige herdenkingen plaats. Namens het gemeentebestuur, nabestaanden en diverse verenigingen en organisaties vond een bloemlegging plaats bij de verschillende oorlogsmonumenten. Het weer was prachtig en de belangstelling was weer groot.

Wat kunt u doen tegen de eikenprocessierups?

chamelijke klachten. Deze klachten bestaan uit hevige jeuk, huiduitslag, irritatie van de ogen en van de luchtwegen. Ook dit jaar is de eikenprocessie rups aanwezig in Lansingerland. Voorzichtigheid is daarom geboden in de nabijheid van eikenbomen in de maanden mei t/m september.

Kokmeeuwen getroffen door vogelgriep

Op het moment worden kokmeeuwen hard getroffen door vogelgriep. Vooral in het Rottemerengebied worden meerdere vogels waargenomen die al overleden of ernstig ziek zijn.

Check start in Lansingerland

Deelscooteraanbieder Check zal vanaf maandag 1 mei 2023 actief zijn met elektrische deelscooters in de gemeente Lansingerland. Check zal, naast Felyx, de tweede actieve deelscooteraanbieder zijn in onze gemeente.

Burgemeester reikt onderscheidingen uit tijdens lintjesregen

Burgemeester Pieter van de Stadt heeft op woensdag 26 april tijdens de Lintjesregen aan maar liefst vijftien inwoners van Lansingerland een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dertien van hen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau, en twee van hen zijn sinds woensdag Ridder. Een decorandi, de heer A. Aarousse, kon er helaas niet bij zijn. Hij is vanmorgen telefonisch geïnformeerd over zijn onderscheiding door de burgemeester. De officiële uitreiking zal op een ander moment alsnog plaatsvinden.

Wecycle apparatuur

Aankomende Koningsdag kunnen wij massaal de straat op om te kopen of te verkopen op de vrijmarkt. Door te verkopen ruimt u uw huis op, verdient u wat extra’s, maakt u anderen blij én draagt u bij aan een beter milieu.

Informatiebijeenkomsten collectieve inkoopactie isolatie en warmtepompen Bleiswijk-Zuid

De gemeente Lansingerland, het Energieloket en Susteen organiseerden op 17 april voor de inwoners van Bleiswijk-Zuid een informatieavond over isoleren en de collectieve inkoop hiervan. Op 18 april was er voor de eigenaren van goed geïsoleerde woningen een avond over warmtepompen.

Verhoging energietoeslag 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de energietoeslag 2022 te verhogen. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan ontvangt u eind april automatisch een aanvullend bedrag van € 500,- op uw rekening. U hoeft hier geen aparte aanvraag meer voor te doen.

Zoektocht naar tweede locatie Langdurige Opvang Oekraïners

Op 12 april wordt met de gemeenteraad gesproken over de locatiekeuze voor een tweede tijdelijke langdurige opvanglocatie van Oekraïners. Eerder locatieonderzoek is opnieuw bekeken, aangevuld en vergeleken met de randvoorwaarden die voor de eerste LOO-locatie gelden.

Terugkoppeling vragenlijst rondom onderzoek communicatie invoering afvalbeleid

Begin februari voerde onderzoeksbureau Dijksterhuis & Van Baaren (D&B) een onderzoek uit. Het onderzoek ging over de mening en ervaring van onze inwoners over de communicatie rondom de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Hebben we de inwoners bereikt? Is de boodschap overgekomen? En is de boodschap begrepen? D&B koppelde de uitkomsten aan ons terug en deze delen wij graag met u.

Laatste specifieke corona-adviezen vervallen

De laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten.

Weidevogelgebied Bergboezem afgesloten tijdens broedseizoen

Langzamerhand keren steeds meer broedvogels terug vanuit hun overwinteringsgebieden naar ons land. Om ook het weidevogelbroedseizoen succesvol te laten verlopen, is rust in de omgeving van de vogels heel belangrijk. Daarom is de Bergboezem inclusief de omliggende dijken, afgesloten voor bezoekers van woensdag 1 maart tot en met zaterdag 1 juli.

Nieuwsbrief februari over Langdurige Opvang Oekraïne aan de Sporthoeklaan Bergschenhoek

Begin februari 2023 is er een nieuwsbrief verstuurd naar de mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief over de Langdurige Opvang Oekraïne aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Hier worden 132 flexwoningen gebouwd voor 150 Oekraïners en 78 spoedzoekers. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over Langdurige Opvang Oekraïne. Hier leest u de verzonden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief over Langdurige Opvang Oekraïne aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek

Op donderdag 22 december 2022 is er een nieuwsbrief verstuurd naar de mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief over de Langdurige Opvang Oekraïne aan de Sprothoeklaand in Bergschenhoek. Hier worden 132 flexwoningen gebouwd voor 150 Oekraïners en 78 spoedzoekers. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over Langdurige Opvang Oekraïne.

Gemeenten ontvangen bijdrage van het Rijk voor flexwoningen

Op 15 november heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Gemeente Lansingerland is een van de 13 gemeenten.

Werkzaamheden kabels en leidingen in Berkel centrum

Berkel Centrum West, het nieuwe deel van het centrum van Berkel en Rodenrijs, wordt steeds zichtbaarder. Door de uitbreiding van het centrum zijn ook extra kabels en waterleidingen nodig. Dit najaar start de gemeente met de werkzaamheden buiten de bouwhekken. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Informatie werkzaamheden locatie Sporthoeklaan

Aanstaande maandag, 10 oktober, starten er werkzaamheden bij de tijdelijke opvanglocatie aan de Sporthoeklaan. Hier worden flexwoningen gebouwd voor de opvang van Oekraïners. Er komen ook flexwoningen voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Wij informeren u graag over deze werkzaamheden.

Start campagne Afvalscheiding

Wethouder Afvalinzameling en Duurzaamheid, Michiel Muis, gaf op het Afvalbrengstation het startsein van de nieuwe campagne over afvalscheiding. De campagne wordt ingezet om inwoners van Lansingerland te motiveren nog meer hun afval te scheiden en te informeren over een verandering in de Afvalstoffenheffing per 2023.

Bouw Wilderszijde Bergschenhoek gestart fase 3

De start van de derde en laatste fase van Wonen in Buyten is met een knal van start gegaan. Op 21 september werd dit moment gevierd met de nieuwe bewoners. In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een toekomstbestendige woonwijk. Groen en klimaatadaptief met minimaal 2.600 duurzame woningen, basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen om de hoek.

Partijen zetten hun handtekening onder proefverkaveling gebiedsontwikkeling Wilderszijde

Na de vaststelling van het bestemmingsplan eind 2021 zijn de Gemeente Lansingerland en de Ontwikkelingscombinatie BBGZ (Batenburg Bouw & Ontwikkeling, BPD Gebiedsontwikkeling en Zondag Ontwikkeling) aan het werk gegaan met het opstellen van een proefverkaveling.

Lansingerlandse pilot met de wasbare luier van start

Op donderdagavond 14 juli was de raadzaal toneel van een groep enthousiaste ouders en zelfs enkele baby’s. De ouders hadden zich eerder ingeschreven voor de pilot ‘Wasbare luiers’. Die avond kregen de deelnemers aan de pilot hun complete pakket wasbare luiers met toebehoren. Ook maakten ze kennis met het digitale platform voor de deelnemers.

Vraag advies via het Funderingsloket Lansingerland

Vanaf 27 juni 2022 kunnen huiseigenaren in Lansingerland met funderingsproblemen advies aanvragen via het Funderingsloket Lansingerland. De gemeenteraad heeft daarnaast een pilotproject ingesteld voor woningen langs de Rottekade. Lees hier meer over.

Lansingerland: na 25 jaar eindelijk werk van wijk Wilderszijde

De gemeente Lansingerland heeft na zo'n 25 jaar aan discussie en uitstel besloten tot de bouw van de wijk Wilderszijde. Er komen in Bergschenhoek tussen de 2.600 en 3.000 nieuwe woningen bij. Volgens planning worden er tot 2033 jaarlijks zo'n 300 tot 400 woningen opgeleverd. De ontwikkeling en bouw van de toekomstige wijk kan van start nu de gemeenteraad van Lansingerland akkoord is gegaan met het nieuwe bestemmingsplan.

Lansingerland en BBGZ ondertekenen overeenkomst voor circa 2.000 nieuwbouwwoningen Wilderszijde

Lansingerland en BBGZ hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en bouw van zo’n 2.000 woningen in het plangebied Wilderszijde. De woningen zijn een mix van (sociale huur)appartementen, (betaalbare en bereikbare) rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De gemeente en BBGZ bekrachtigden de afspraken voor hun deelplan op 22 december. De plannen kunnen nu verder uitgewerkt en tot  realisatie worden gebracht.