Actueel

RSS

Uw zorgverzekering voor minder geld

Hoge zorgkosten en een laag inkomen? De gemeente helpt! Heeft u te maken met hoge zorgkosten en een laag inkomen? De gemeente Lansingerland biedt in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar de Gemeentepolis aan. Een collectieve zorgverzekering voor inwoners van Lansingerland waarbij de gemeente meebetaalt aan de premie.

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2023

De gemeente Lansingerland reikt elk jaar vrijwilligersprijzen uit. Zonder vrijwilligers zouden er bij verenigingen en organisaties en in wijken en buurten veel zaken niet kunnen gebeuren. Met deze vrijwilligersprijzen spreekt de gemeente haar waardering voor vrijwilligers uit en wil hen daarmee extra in het zonnetje zetten.

Ontwerpbestemmingsplan Berkel Centrum Oost ter inzage

De gemeente heeft plannen om de oostzijde van het centrum van Berkel en Rodenrijs opnieuw in te richten. Daarmee verbetert de bereikbaarheid, komen er parkeerplaatsen bij en krijgt het gebied een groenere uitstraling. Vanaf deze week ligt het ontwerpbestemmingsplan Berkel Centrum Oost ter inzage. U kunt de plannen vanaf donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 inzien.

Starterswoningen op locatie Treurniet

Aan de Rodenrijseweg 7/9 in Berkel en Rodenrijs staan de bedrijfsgebouwen van Treurniet Mengvoeders. Nadat in 2014 de productie was beëindigd, stopte in 2022 ook de verkoop van diervoeders op deze locatie. In september 2021 werd het bestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt realisatie van 34 appartementen mogelijk.

Nieuwe woonzorglocatie Amadeushuis in Bergschenhoek hard nodig om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen

Fundis opent begint 2025 een nieuwe woonzorglocatie, een Amadeushuis in Bergschenhoek, in het voormalige Rabobankkantoor aan de Wolfend.

Bent u de nieuwe gemeentedichter voor 2024-2025?

Woont u in Lansingerland en schrijft u gedichten? Misschien bent u dan wel de komende twee jaar de nieuwe gemeentedichter! Gemeente Lansingerland en Bibliotheek Oostland zijn op zoek naar nieuw lokaal dichterstalent. Lees meer over deze erefunctie en over het aanmelden hiervoor.

Blipvert inzamelstations nog steeds een succes

Inmiddels staan de dertien Blipvert inzamelstations alweer twee jaar op centraal gelegen plekken in onze gemeente. De jaarcijfers van het tweede jaar zijn nu bekend. De inzamelstations worden nog steeds heel goed gebruikt. Na het eerste jaar konden we al concluderen dat de inzamelstations een groot succes zijn en dat succes is dus stabiel.

Energietoeslag 2023

De gemeente stelt binnenkort de energietoeslag 2023 van 800 euro beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm.

Opening fietspad Boterdorpseweg

Wethouder Simon Fortuyn heeft het fietspad langs de Boterdorpseweg geopend. Hij knipte samen met een aantal enthousiaste leerlingen en de directeur van Wolfert Lansing, Robert-Jan Oranje, het lint door om de fietsbrug open te stellen. Daarmee is het fietspad nu officieel klaar voor gebruik!

Tien gemeentes slaan handen ineen voor sportaanbod voor mensen met beperking

Tijdens de jaarlijkse G-sportdag op zondag 26 november heeft Leon Hoek (wethouder Sport) net als negen andere wethouders de samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te verbeteren. Deze overeenkomst is een verlenging van de intentieverklaring die de gemeenten vijf jaar geleden met elkaar zijn aangaan en wordt nu omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst.

Wijkprikker verkeersveiligheid Lansingerland

Begin 2022 is door de gemeenteraad van Lansingerland de Mobiliteitsvisie Lansingerland 2040 - ‘Een nieuw eLan’ slim, duurzaam & veilig vastgesteld. In de mobiliteitsvisie is verkeersveiligheid één van de vijf speerpunten. Lansingerland gaat hierbij voor nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken.

Update LOO2

Op 16 november vond de commissievergadering plaats over het zoekgebied LOO2 en de circa twee hectare voor de locatie van de tijdelijke flexwoningen. Doel was de locatie-opties te bespreken als advies aan het college van B&W voor hun besluitvorming.

Ophaalmogelijkheden strooizout voor inwoners

Wilt u ook goed voorbereid de winter in? Als inwoner van Lansingerland (niet voor bedrijven) kunt u één gratis zak strooizout van 10kg ophalen op de gemeentewerf aan de Veilingweg 44 in Berkel en Rodenrijs. U kunt deze zak ophalen op zaterdag 2 december 2023 of zaterdag 10 februari 2024 tussen 9.00 en 16.00 uur.

Gemeente Lansingerland in top 3 diervriendelijkste gemeenten van 2023

Op zaterdag 18 november is onze gemeente 3e geworden bij de verkiezing van de diervriendelijkste gemeente van 2023. Naast onze gemeente stonden dit jaar ook de gemeente Eindhoven en Amersfoort in de top 3. Met gemeente Amersfoort als uiteindelijke winnaar.

Update bouw horecapand in het Annie M.G. Schmidtpark

In de eerste helft van 2024 opent een nieuwe horecagelegenheid in het Annie M.G. Schmidtpark. Ondanks eerdere berichtgeving zal er geen Happy Italy komen. De eigenaar maakt later bekend welke horecaformule in het park komt.

Prijzen voor mooiste voortuinen uitgereikt

Met zorgvuldigheid en groene passie beoordeelden de keurvrijwilligers van Groei en Bloei de voortuinen in Lansingerland. Op dinsdag 7 november kregen de prijswinnaars hun certificaat uitgereikt van wethouder Michiel Muis tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Lansingerland is klaar voor de winter

De winter is (bijna) in aantocht. De gemeente heeft al voorbereidingen getroffen voor het winterseizoen. Het gladheidseizoen loopt van 30 oktober 2023 tot 14 april 2024. Het zout is ingekocht en voertuigen en strooimachines zijn gecontroleerd en in gereedheid gebracht. De chauffeurs en coördinatoren hebben de nodigen cursussen gevolgd en certificaten behaald. De gladheidsploeg staat weer paraat. Wat kunt u van ons verwachten in deze periode?

Gemeenteraad is het eens: deel bezuinigingen terugdraaien

Bericht namens de gemeenteraad: Alle partijen van de gemeenteraad van Lansingerland staan voor een financiële gezonde toekomst van onze gemeente. En dus voor een structureel sluitende begroting voor 2024. Tijdens de vergadering over de Begroting 2024-2027 op donderdagavond 2 november werd mede daarom één voorstel door alle partijen samen ingediend.

Check rookmelders bij uzelf en ook bij anderen

Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland alle inwoners op, om minimaal één goed werkende rookmelder op elke woonverdieping in huis op te hangen. Sinds 1 juli 2022 is dit een wettelijke verplichting. “Plaats ze in de vluchtweg. Vaak is dat in de gang naar de voordeur en op de overloop. Een rookmelder detecteert rook en waarschuwt u heel snel. Zo hebben u en uw medebewoners meer tijd om veilig buiten te komen bij brand.” Heeft ú voldoende rookmelders in huis?

BPD en Batenburg starten ontwikkeling 1200 woningen Wilderszijde

Gisteren werd de realisatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe 'Lansingerlandse' woonwijk Wilderszijde. Voor BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Batenburg bouw & ontwikkeling betekent dit de start van de ontwikkeling van zo’n 1.200 woningen. De gehele gebiedsontwikkeling bestaat straks uit 2.700 nieuwe woningen.

Planning tijdelijke flexwoningen Sporthoeklaan

Samen met 3B Wonen realiseert de gemeente 132 flexwoningen aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Voor langdurige opvang voor 150 ontheemden uit Oekraïne en 78 inwoners die met spoed een woning zoeken in Lansingerland. De verwachting is dat de eerste bewoners er eind tweede kwartaal 2023 gaan wonen.

Werkzaamheden kabels en leidingen in Berkel centrum

Berkel Centrum West, het nieuwe deel van het centrum van Berkel en Rodenrijs, wordt steeds zichtbaarder. Door de uitbreiding van het centrum zijn ook extra kabels en waterleidingen nodig. Dit najaar start de gemeente met de werkzaamheden buiten de bouwhekken. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Bouw Wilderszijde Bergschenhoek gestart fase 3

De start van de derde en laatste fase van Wonen in Buyten is met een knal van start gegaan. Op 21 september werd dit moment gevierd met de nieuwe bewoners. In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een toekomstbestendige woonwijk. Groen en klimaatadaptief met minimaal 2.600 duurzame woningen, basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen om de hoek.

Partijen zetten hun handtekening onder proefverkaveling gebiedsontwikkeling Wilderszijde

Na de vaststelling van het bestemmingsplan eind 2021 zijn de Gemeente Lansingerland en de Ontwikkelingscombinatie BBGZ (Batenburg Bouw & Ontwikkeling, BPD Gebiedsontwikkeling en Zondag Ontwikkeling) aan het werk gegaan met het opstellen van een proefverkaveling.

Lansingerland: na 25 jaar eindelijk werk van wijk Wilderszijde

De gemeente Lansingerland heeft na zo'n 25 jaar aan discussie en uitstel besloten tot de bouw van de wijk Wilderszijde. Er komen in Bergschenhoek tussen de 2.600 en 3.000 nieuwe woningen bij. Volgens planning worden er tot 2033 jaarlijks zo'n 300 tot 400 woningen opgeleverd. De ontwikkeling en bouw van de toekomstige wijk kan van start nu de gemeenteraad van Lansingerland akkoord is gegaan met het nieuwe bestemmingsplan.

Lansingerland en BBGZ ondertekenen overeenkomst voor circa 2.000 nieuwbouwwoningen Wilderszijde

Lansingerland en BBGZ hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en bouw van zo’n 2.000 woningen in het plangebied Wilderszijde. De woningen zijn een mix van (sociale huur)appartementen, (betaalbare en bereikbare) rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De gemeente en BBGZ bekrachtigden de afspraken voor hun deelplan op 22 december. De plannen kunnen nu verder uitgewerkt en tot  realisatie worden gebracht.