Actueel

RSS

Nieuwe editie van Expeditie Lansingerland in kerstvakantie

Na het grote succes van Expeditie Lansingerland in de zomer- en herfstvakantie is het nu tijd voor de kerstvakantie-editie. Vanaf zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari biedt Expeditie Lansingerland weer een gaaf vakantieprogramma aan voor jongeren van 4 t/m 18 jaar oud.

Spreekuur afvalcoaches op het gemeentehuis met wethouder Muis

Heeft u vragen over het nieuwe afvalbeleid? Of wilt u graag meer tips over afval scheiden? Dan bent u op donderdag 8 december van harte welkom bij het inloopspreekuur van onze afvalcoaches op het gemeentehuis. Van 18:00 uur tot 20:00 uur staan ze u in de aankomsthal graag te woord. Ook zal wethouder Michiel Muis aanwezig zijn tijdens dit inloopspreekuur.

Startsein fiets- en scooterverbod centra Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs

Wethouder Simon Fortuyn heeft het startsein van het fiets- en scooterverbod voor zowel het centrum van Bergschenhoek als Berkel en Rodenrijs gegeven. Per 1 december geldt het verbod. Tijdens het startsein onthulde wethouder Fortuyn, samen met winkeliers en de winkeliersvereniging het nieuwe verkeersbord. Het fiets- en scooterverbod is gezamenlijk tot stand gekomen na een wens vanuit de winkeliers.

Gladheidsbestrijding in de gemeente

De gemeente is dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden als de winter toeslaat. We zetten ons in om de belangrijkste wegen en fietspaden in Lansingerland begaanbaar te houden. Daarvoor verwijderen wij o.a. paaltjes op fietspaden. Lees meer informatie hierover.

Ondertekening overeenkomst 'beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed'

Optisport Lansingerland B.V en Gemeente Lansingerland hebben de overeenkomst 'beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed' ondertekend. Middels een Europese openbare aanbesteding is de opdracht verstrekt voor het beheer en de exploitatie van deze 17 objecten, voor een contractperiode van 6,5 jaar met een verlengingsoptie van 3,5 jaar.

Volle raadszaal tijdens informatieavond over isoleren en warmtepompen

De gemeente Lansingerland en het Energieloket organiseerden op donderdag 17 november een informatieavond over woningisolatie en warmtepompen. In een volle raadszaal luisterden ruim 75 bezoekers naar de energiecoaches van het Energieloket Lansingerland.

Ophaalmogelijkheden strooizout in december en januari

Wilt u ook goed voorbereid de winter in? Als inwoner van Lansingerland kunt u één gratis zak strooizout van 10kg ophalen op de gemeentewerf in Berkel en Rodenrijs. U kunt deze zak ophalen op zaterdag 3 december 2022 of zaterdag 28 januari 2023 tussen 09:00 en 16:00 uur.

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 5-7 ter inzage

Voor Dorpsstraat 5-7 in Bleiswijk is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op 10 mei 2022 besloot het college in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)” en daarnaast een wettelijk vooroverleg van het Besluit ruimtelijke ordening op te starten.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt in uw leefomgeving

Bent u benieuwd naar aangevraagde omgevingsvergunningen bij u in de buurt? Of wilt u weten welke lokale regels gelden in Lansingerland? Als gemeente publiceren wij deze op de website Officiële Bekendmakingen. U kunt zich ook aanmelden voor een e-mailservice.

Draagvlakmeting verlenging BIZ Bergschenhoek Centrum

Sinds 1 januari 2018 is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht voor het centrum van Bergschenhoek. De vijfjarige termijn voor de BIZ loopt eind van het jaar af. Het bestuur van de BIZ Centrum Bergschenhoek heeft in overleg met de gemeente Lansingerland aangegeven de BIZ met nog eens vijf jaar te willen verlengen. Een draagvlakmeting onder de bijdrageplichtigen is daarvoor een vereiste.

Hoogste punt Berkel Centrum West bereikt

De hoogste verdiepingsvloer van Berkel Centrum West is gelegd. Ontwikkelcombinatie ABB Bouwgroep, Waaijer Projectrealisatie, gemeente Lansingerland en toekomstige bewoners vierden dat samen op maandag 21 november. Wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland toostte samen met bewoners op de nieuwbouw én metselde mee aan het Brinkhof gebouw.

Leerzame bijeenkomst energiebesparing

De vrijwilligersorganisaties van Humanitas, SchuldHulpMaatje en Nieuwe Lansinger Stroom hebben de handen ineen geslagen. Op 8 november organiseerden zij een informatieavond waarin aan de vrijwilligers van Humanitas en SchuldHulpMaatje werd uitgelegd welke besparingsmogelijkheden er zijn voor gas- en elektriciteitsverbruik.

Centrum van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs per 1 december fietsvrij

Vanaf 1 december worden de centra van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs volledig fietsvrij gedurende de openingstijden van de winkels. Dit betekent dat fietsen in het winkelcentrum niet meer is toegestaan van maandag t/m zondag van 07:00 tot 19:00 uur. Op koopavond geldt het fietsverbod tot 21:00 uur. Buiten deze tijden is het wel toegestaan in delen van het centrum te fietsen.

Meer zorgverzekering voor minder geld in 2023

Hoge zorgkosten en een laag inkomen? De gemeente helpt. Heeft u te maken met hoge zorgkosten en een laag inkomen? De gemeente Lansingerland biedt in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar de Gemeentepolis aan. Een collectieve zorgverzekering voor inwoners van Lansingerland waarbij de gemeente meebetaalt aan de premie.

Gemeenten ontvangen bijdrage van het Rijk voor flexwoningen

Op 15 november heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Gemeente Lansingerland is een van de 13 gemeenten.

Nieuwe data inloopspreekuren afvalcoaches

De afgelopen periode hebben onze afvalcoaches, Youssef en Laura, op meerdere plekken een inloopspreekuur gehouden. Ze staan u als inwoner graag te woord en helpen u graag verder met uw vragen. Daarom zijn er nieuwe inloopspreekuren ingepland.

Tussenevaluatie pilot wasbare luiers

In juli 2022 zijn er 30 deelnemers uit Lansingerland gestart met de pilot wasbare luiers. De jonge ouders gaan de uitdaging aan om gebruik te maken van wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers. Het uiteindelijke doel is om door het gebruik van wasbare luiers de hoeveelheid afval die ontstaat door wegwerpluiers te verminderen. Na 3 maanden is er op een korte vragenlijst gedeeld, waaruit een tussenevaluatie is gemaakt.

Aanvraagformulier openbare optredens

Heeft u een feestelijk of officieel moment waar u de burgemeester of wethouder(s) voor wilt uitnodigen? Bijvoorbeeld voor een opening, een jubilea of een werkbezoek. Dat kunt u vanaf nu doen via het een formulier op onze website.

Lesprogramma Hackshield tegen cybercriminaliteit!

Kinderen brengen steeds meer tijd online door. Dit brengt naast kansen ook gevaren met zich mee. Kinderen zijn namelijk een makkelijke prooi voor cybercriminelen. Tot nu! Want het lesprogramma HackShield brengt hier verandering in. Via HackShield ontdekken kinderen van 8 tot 12 jaar spelenderwijs alles wat met het internet te maken heeft. Met een spannende game worden zij opgeleid tot échte Cyber Agents, die ‘garant staan’ voor een digitaal veilige wereld. Zo weten zij niet alleen zichzelf, maar ook hun ouders en grootouders te beschermen tegen online gevaar.

De Nationale Klimaatweek tips

Tijdens de Nationale Klimaatweek hebben we op onze social media kanalen dagelijks enkele tips en voorbeelden gegeven, passend bij deze week. Al deze tips kunt u hier op een rijtje terugvinden.

Winnaars mooiste voortuinen bekend

U heeft ze misschien in het voorjaar en zomer al voor u tuin zien staan: onze keurvrijwilligers van Groei en Bloei. Zij keurden de voortuinen van onze vier dorpen. Op dinsdag 1 november kregen de prijswinnaars hun certificaat uitgereikt van wethouder Muis tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst voor Langdurige Opvang Oekraïners

Op 2 november ondertekenden wooncorporatie 3B Wonen en de gemeente Lansingerland een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 132 tijdelijke flexwoningen. Deze komen aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek.

Eerste herfsteditie van Expeditie Lansingerland groot succes!

Elke vakantie stelt Expeditie Lansingerland in samenwerking met lokale aanbieders een zo divers mogelijk aanbod van sport-, spel- en cultuuractiviteiten samen, voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar oud. Met ruim 150 deelnemers voor de 15 activiteiten kan de organisatie met genoegen concluderen dat dat ook deze herfstvakantie goed is gelukt.

Blipvert inzamelstations zijn een groot succes

Vorig jaar oktober zijn er op centraal gelegen plekken in onze gemeente 13 Blipvert inzamelstations geplaatst. Deze inzamelstations maken het de inwoners nog gemakkelijker afval te scheiden. Onlangs hebben we onze eerste jaarcijfers mogen ontvangen. Daaruit kunnen we alleen maar concluderen dat de Blipvert inzamelstations een groot succes zijn. En dat allemaal dankzij onze inwoners.

Onthulling informatiebord Groene Tuinen in Energiewinkel

Vanaf 31 oktober kunnen inwoners van Lansingerland bij de Energiewinkel in Berkel en Rodenrijs ook terecht voor vragen over het klimaatadaptiever maken van de tuin. Met andere woorden een groene tuin met genoeg bloemen voor onze inheemse insecten. Wethouder Muis en Menno van der Woude onthulden daar op deze dag het grote bord met diverse folders over nut en noodzaak van groene tuinen.

Werkzaamheden kabels en leidingen in Berkel centrum

Berkel Centrum West, het nieuwe deel van het centrum van Berkel en Rodenrijs, wordt steeds zichtbaarder. Door de uitbreiding van het centrum zijn ook extra kabels en waterleidingen nodig. Dit najaar start de gemeente met de werkzaamheden buiten de bouwhekken. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Gemeente staat klaar voor de winter

De winter is (bijna) in aantocht, maar de gemeente heeft al voorbereidingen getroffen voor het winterseizoen. Het gladheidseizoen loopt van 30 oktober 2022 tot 16 april 2023. Het zout is ingekocht, voertuigen en strooimachines zijn gecontroleerd en in gereedheid gebracht en de chauffeurs en coördinatoren hebben de nodigen cursussen gevolgd en de certificaten behaald. De gladheidsploeg staat weer paraat. Wat kunt u van ons verwachten?

Informatie werkzaamheden locatie Sporthoeklaan

Aanstaande maandag, 10 oktober, starten er werkzaamheden bij de tijdelijke opvanglocatie aan de Sporthoeklaan. Hier worden flexwoningen gebouwd voor de opvang van Oekraïners. Er komen ook flexwoningen voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Wij informeren u graag over deze werkzaamheden.

Start campagne Afvalscheiding

Wethouder Afvalinzameling en Duurzaamheid, Michiel Muis, gaf op het Afvalbrengstation het startsein van de nieuwe campagne over afvalscheiding. De campagne wordt ingezet om inwoners van Lansingerland te motiveren nog meer hun afval te scheiden en te informeren over een verandering in de Afvalstoffenheffing per 2023.

Lansingerland heeft de financiering rond van flexwoningen voor opvang van Oekraïners en spoedzoekers

Op 22 september heeft gemeente Lansingerland een financiële toezegging gekregen van het Rijk om te starten met de bouw van langdurige opvang voor 150 ontheemden uit de Oekraïne en 80 lokale spoedzoekers.

Bouw Wilderszijde Bergschenhoek gestart fase 3

De start van de derde en laatste fase van Wonen in Buyten is met een knal van start gegaan. Op 21 september werd dit moment gevierd met de nieuwe bewoners. In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een toekomstbestendige woonwijk. Groen en klimaatadaptief met minimaal 2.600 duurzame woningen, basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen om de hoek.

Partijen zetten hun handtekening onder proefverkaveling gebiedsontwikkeling Wilderszijde

Na de vaststelling van het bestemmingsplan eind 2021 zijn de Gemeente Lansingerland en de Ontwikkelingscombinatie BBGZ (Batenburg Bouw & Ontwikkeling, BPD Gebiedsontwikkeling en Zondag Ontwikkeling) aan het werk gegaan met het opstellen van een proefverkaveling.

Lansingerlandse pilot met de wasbare luier van start

Op donderdagavond 14 juli was de raadzaal toneel van een groep enthousiaste ouders en zelfs enkele baby’s. De ouders hadden zich eerder ingeschreven voor de pilot ‘Wasbare luiers’. Die avond kregen de deelnemers aan de pilot hun complete pakket wasbare luiers met toebehoren. Ook maakten ze kennis met het digitale platform voor de deelnemers.

Tweede locatie opvang Oekraïners bekend

Op 21 juni 2022 stelde het college van B&W de randvoorwaarden vast voor de pilot langdurige opvang Oekraïners in de gemeente Lansingerland. Op verzoek van de gemeenteraad is gekeken naar decentrale locaties voor opvang van mensen uit Oekraïne, voor de eerste opvang van 300 mensen. Op 5 juli heeft het college een besluit genomen over de tweede locatie.

Vraag advies via het Funderingsloket Lansingerland

Vanaf 27 juni 2022 kunnen huiseigenaren in Lansingerland met funderingsproblemen advies aanvragen via het Funderingsloket Lansingerland. De gemeenteraad heeft daarnaast een pilotproject ingesteld voor woningen langs de Rottekade. Lees hier meer over.

Lansingerland: na 25 jaar eindelijk werk van wijk Wilderszijde

De gemeente Lansingerland heeft na zo'n 25 jaar aan discussie en uitstel besloten tot de bouw van de wijk Wilderszijde. Er komen in Bergschenhoek tussen de 2.600 en 3.000 nieuwe woningen bij. Volgens planning worden er tot 2033 jaarlijks zo'n 300 tot 400 woningen opgeleverd. De ontwikkeling en bouw van de toekomstige wijk kan van start nu de gemeenteraad van Lansingerland akkoord is gegaan met het nieuwe bestemmingsplan.

Lansingerland en BBGZ ondertekenen overeenkomst voor circa 2.000 nieuwbouwwoningen Wilderszijde

Lansingerland en BBGZ hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en bouw van zo’n 2.000 woningen in het plangebied Wilderszijde. De woningen zijn een mix van (sociale huur)appartementen, (betaalbare en bereikbare) rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De gemeente en BBGZ bekrachtigden de afspraken voor hun deelplan op 22 december. De plannen kunnen nu verder uitgewerkt en tot  realisatie worden gebracht.