Herinrichting speelplekken

Elk jaar worden er in de gemeente Lansingerland speelplekken vernieuwd. De speeltoestellen en valondergronden zijn in deze speelplekken verouderd en aan vervanging toe.

Bij de herinrichting houden wij rekening met de huidige leeftijdscategorie en met de omliggende speelplekken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de speelplekken duurzaam worden ingericht. De materiaalkeuze van de speeltoestellen en type valondergrond spelen hierin een grote rol. Wij proberen de speelplekken groener en toekomstbestendiger te maken door rekening te houden met de klimaatadaptatie zoals hevige regenbuien.

Wij hopen dat de kinderen na de herinrichting hier met veel plezier kunnen spelen! In de lijst hieronder vindt u de speelplekken die binnenkort worden vernieuwd.

De speelplek aan het Arnemuiderpad in Berkel en Rodenrijs is aan vernieuwing toe. De huidige speeltoestellen en valondergrond zijn verouderd. De boodschappenlijstjes welke zijn ingestuurd via ‘de Speeltuinchef’ zijn door de gemeente en het ontwerpbureau bekeken en worden nu gebruikt bij het maken van het ontwerp.

Huidige situatie speelplek Arnemuiderpad

Ontvangen reacties en vervolg

Het ontwerp van de nieuwe speelplek wordt gemaakt aan de hand van de ontvangen reacties (oftewel de ingestuurde ‘boodschappenlijstjes’). In het tweede kwartaal van 2023 ontvangen omwonenden een brief over het gemaakte ontwerp. Het ontwerp wordt dan ook geplaatst in ‘De Speeltuinchef’ en op deze webpagina. De herinrichting van de speelplek staat nu voor eind 2023 in de planning.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de Bachplein in Berkel en Rodenrijs is aan vernieuwing toe omdat het huidige speeltoestel en de valondergrond verouderd zijn. Meedenken over de herinrichting kon via de webapp: ‘De Speeltuinchef’. Op basis van de ontvangen reacties is er een ontwerp gemaakt. Het ontwerp en de toelichting leest u hieronder.

Huidige situatie speelplek Bachplein

Reacties op het ontwerp

Via ‘de Speeltuinchef’ kon u een reactie geven op het gemaakte ontwerp. Er zijn geen reacties ontvangen. Het ontwerp blijft hierdoor ongewijzigd. Het definitieve ontwerp ziet u hieronder.

Definitief ontwerp Bachplein (pdf, 3.3 MB)

Kunt het pdf bestand niet openen of heeft u er vragen over? Stuur dan een mail naar projectenspelen@lansingerland.nl.

Toelichting op het ontwerp

In de nieuwe inrichting komt een vogelnestschommel en een combinatietoestel met glijbaan, duikelrek en een klimnet. De toren heeft een makkelijke opgang waardoor jonge kinderen de speeltoren goed op kunnen komen. Tegelijkertijd biedt het klimnet uitdaging voor de oudere kinderen. De nieuwe vogelnestschommel is geschikt voor jong en oud en biedt veel samenspeelmogelijkheden. Naast deze speeltoestellen worden er drie betonnen poefs geplaatst. Je kunt hierop zitten, maar natuurlijk ook stappen van de ene naar de andere poef. Het grote voetbaldoel blijft staan. Wel plaatsen we tussen het trapveld en de speelplek een haag, zodat ballen minder snel doorschieten. De valondergrond van rubberen tegels wordt vervangen voor verlijmde rubber snippers.

Planning uitvoering

De uitvoering staat gepland voor het 2de kwartaal 2023 en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Over de exacte uitvoeringsperiode worden de direct omwonende per brief geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door HvR Speeltotaal. Tijdens de werkzaamheden is de speelplek gesloten en er worden bouwhekken geplaatst.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam Bachplein). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de Berkelsekade in Berkel en Rodenrijs is aan vernieuwing toe omdat de huidige speeltoestellen en de valondergrond verouderd zijn. Meedenken over de herinrichting kon via de webapp: ‘De Speeltuinchef’. Op basis van de ontvangen reacties is er een ontwerp gemaakt. Het ontwerp en de toelichting leest u hieronder.

Huidige situatie speelplek Berkelsekade

Reacties op het ontwerp

Via ‘de Speeltuinchef’ kon u een reactie geven op het gemaakte ontwerp. Er zijn geen reacties ontvangen. Het ontwerp blijft hierdoor ongewijzigd. Het definitieve ontwerp ziet u hieronder.

Definitief ontwerp Berkelsekade (pdf, 4 MB)

Kunt het pdf bestand niet openen of heeft u er vragen over? Stuur dan een mail naar projectenspelen@lansingerland.nl.

Toelichting op het ontwerp

In de nieuwe inrichting plaatsen we een combinatietoestel in de cirkel terug. Ook komt er een uitdagende balanceer en speelroute over de heuvel en de bestaande bestrating. Op de heuvel vind je uitdaging met de stelten tegen de heuvel op. Bovenop de heuvel kun je balanceren over het touw om daarna via de zwerfkeien naar beneden te gaan. Op de bestrating maken we een hinkel- en staproute van voeten en cijfers (pleinplakkers). Je kan ook nog steeds met je fiets of skelter een rondje rondom de speelplek rijden. Het gekozen combinatietoestel bevat veel speelwaarde met een schommel, glijbaan en klimnet. In het kunstgras is ook nog een staproute gemaakt van de glijbaan naar het klimnet door middel van gekleurde cirkels. De bestaande zitbank en de afvalbak krijgen een nieuwe plek bij het combinatietoestel.

Planning uitvoering

De uitvoering staat gepland voor het 2de kwartaal 2023 en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Over de exacte uitvoeringsperiode worden de direct omwonende per brief geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door HvR Speeltotaal. Tijdens de werkzaamheden is de speelplek gesloten en er worden bouwhekken geplaatst.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam Berkelsekade). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplekken aan het Eemsplantsoen en Dintelstraat in Berkel en Rodenrijs zijn aan vernieuwing toe omdat de huidige speeltoestellen en de valondergronden verouderd zijn. Meedenken over de herinrichting kon via de webapp: ‘De Speeltuinchef’. Op basis van de ontvangen reacties is er een ontwerp gemaakt. Het ontwerp en de toelichting leest u hieronder.

Huidige situatie speelplek Eemplantsoen
Huidige situatie speelplek Eemplantsoen
Huidige situatie speelplek Dintelstraat

Reacties op het ontwerp

Via ‘de Speeltuinchef’ kon u een reactie geven op het gemaakte ontwerp.  Wij hebben zoveel mogelijk de ontvangen reacties geprobeerd te verwerken in het ontwerp. Waarbij wij ook gekeken hebben naar de doelgroep van de speelplekken. Een aantal ingebrachte reacties zijn verschillend en tegenstrijdig waaronder de mogelijkheid om hier te kunnen voetballen.

De Eemsplantsoen is dicht bij de woningen en daarom geen formele voetbalplek zoals dit wel op de Havenstraat (met voetbaldoeltjes) is. Doordat de ruimte anders wordt ingedeeld met nieuwe speeltoestellen komen wij hiermee ook de bewoners tegemoet die overlast door het voetballen ervaren en kinderen die andere speelbehoeftes hebben dan voetballen.

Naar aanleiding van enkele reacties over het voetballen verschuiven wij enkele nieuwe bomen met de keien in het ontwerp. Het speeltoestel nummer 7 verschuiven wij een stukje naar beneden (oneven huisnummers) zodat er meer ruimte ontstaat voor het voetballen aan de bovenkant. Tussen de nieuwe toestellen en aan de bovenkant (even huisnummers) blijft ruimte over voor o.a. het voetballen maar ook ander (bal)spel is hier mogelijk.

Het ontwerp voor de Dintelstraat is niet aangepast.

Het definitieve ontwerp ziet u hieronder.

Ontwerp Eemplantsoen en Dintelstraat (pdf, 14.7 MB)

Toelichting op ontwerp

Eemsplantsoen

In de nieuwe inrichting realiseren we veel speelwaarde op de uitgestrekte speelplek. Dat wordt gedaan met speeltoestellen, maar de speelplek krijgt ook een groene uitstraling. Aan de westkant (lage huisnummers) van de speelplek komt een grote schommel te staan met twee normale zitjes en één vogelnest mandzitje. Bij de schommel liggen twee zwerfkeien om op te zitten, natuurlijk kun je hier ook op balanceren. Verderop maken we een balanceerroute met verticale touwen, een tunnelklimnet, zwerfkeien en handgrepen. Op het tweede gedeelte van de speelplek aan de oostkant (bij de hogere huisnummers) komt een speelheuvel met een trap van stammen en een heuvelglijbaan. De speelheuvel wordt ongeveer 1.20 meter hoog. Ook plaatsen we op dit stuk twee speeltoestellen die geschikt zijn voor de allerjongste kinderen. Hier komt een toestel met kleine glijbaan in de vorm van een boot met een bootveerelement. Bij deze twee speeltoestellen plaatsen we ook een van de zitbank met afvalbak terug tegen de haag aan. Langs het voetpad tussen de twee speelvelden komt naast de lichtmast een afvalbak. Door de hele speelplek komen enkele nieuwe bomen en beplanting. Dit zorgt voor schaduw tijdens warme dagen, maar zorgt ook voor een fijne uitstraling en eenheid.

Dintelstraat

In de nieuwe inrichting van deze speelplek komt er een groot klimtoestel. Hier kun je op verschillende manieren doorheen en overheen klimmen. Het is een uitdagend parcours wat met de rode stippen in het nieuwe kunstgras nog eens extra wordt aangegeven. Naast het klimtoestel plaatsen we een duikelrek, deze komt ook in het nieuwe kunstgras te staan. Een deel van het kunstgras wordt vervangen voor tegels hierop komen gekleurde bollen (jollebollen) te staan met stippen en een octopus op de verharding. Hierop kun je elke keer een andere route bedenken en van de ene naar de andere kant springen en andere spellen mee doen. Tegen de bestaand haag komt op de verharding een zitbank. Dit was een wens vanuit de participatie.  Aan de andere kant van het bestaande pad wordt een stuk van de beplanting (rozen) omgevormd tot grasveld. Op het grasveld is er vrije speelruimte.

Planning uitvoering

De uitvoering staat gepland voor het 2de kwartaal 2023 en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Over de exacte uitvoeringsperiode worden de direct omwonende per brief geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door HvR Speeltotaal. Tijdens de werkzaamheden is de speelplek gesloten en er worden bouwhekken geplaatst.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam Eemsplantsoen en Dintelstraat). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de Willem Alexanderlaan in Berkel en Rodenrijs is aan vernieuwing toe. De huidige speeltoestellen en valondergrond zijn verouderd. De boodschappenlijstjes welke zijn ingestuurd via ‘De Speeltuinchef’ zijn door de gemeente en het ontwerpbureau bekeken en worden nu gebruikt bij het maken van het ontwerp.

Huidige situatie speelplek Willem Alexanderlaan

Ontvangen reacties en vervolg

Het ontwerp van de nieuwe speelplek wordt gemaakt aan de hand van de ontvangen reacties (oftewel de ingestuurde ‘boodschappenlijstjes’). In het tweede kwartaal van 2023 ontvangen omwonenden een brief over het gemaakte ontwerp. Het ontwerp wordt dan ook geplaatst in ‘de Speeltuinchef’ en op deze webpagina. De herinrichting van de speelplek staat nu voor eind 2023 in de planning.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de Streepvaren – Adelaarsvaren in Bergschenhoek is aan vernieuwing toe. De huidige speeltoestellen zijn verouderd. De boodschappenlijstjes welke zijn ingestuurd via ‘De Speeltuinchef’ zijn door de gemeente en het ontwerpbureau bekeken en worden nu gebruikt bij het maken van het ontwerp.

Huidige situatie speelplek Streepvaren – Adelaarsvaren

Ontvangen reacties en vervolg

Het ontwerp van de nieuwe speelplek wordt gemaakt aan de hand van de ontvangen reacties (oftewel de ingestuurde ‘boodschappenlijstjes’). In het tweede kwartaal van 2023 ontvangen omwonenden een brief over het gemaakte ontwerp. Het ontwerp wordt dan ook geplaatst in ‘de Speeltuinchef’ en op deze webpagina. De herinrichting van de speelplek staat nu voor eind 2023 in de planning.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de Moutmolen in Bleiswijk is aan vernieuwing toe. Enkele speeltoestellen zijn verouderd. Voor het maken van het ontwerp zijn wij benieuwd naar de wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten vanuit de bewoners en vooral van de kinderen uit de buurt. In onderstaande informatie leest u hoe u kunt reageren voor de herinrichting van deze speelplek.

Huidige situatie speelplek Moutmolen

Meedenken over de herinrichting

Voor het meedenken over de herinrichting heeft de gemeente een webapp: ‘De Speeltuinchef’. Met behulp van ‘De Speeltuinchef’ kunt u simpel meedenken over de inrichting van de nieuwe speelplek. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de speelplek duurzaam wordt ingericht. De materiaalkeuze en hergebruik van de speeltoestellen en de soort ondergrond (om veilig op te kunnen vallen) spelen hierin een grote rol. Het huidige speeltoestel met de glijbaan is nog niet aan vervanging toe en blijft op deze speelplek behouden. Met het maken van een ontwerp wordt rekening gehouden met de huidige leeftijdscategorie en de bestaande speelplekken in de omgeving.

Tijd om te reageren

U heeft vanaf woensdag 12 oktober 2022 ruim twee weken de tijd om uw ‘boodschappenlijstje’ met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten via ‘De Speeltuinchef’ te versturen. Reageren kan tot en met maandag 31 oktober 2022.

Hoe werkt ‘De Speeltuinchef’?

Via de webapp ‘De Speeltuinchef’ klikt u op ‘Ik ben nieuw hier’ en maakt u met uw e-mailadres (eenmalig) een account aan. Heeft u al een account? Dan kunt u meteen inloggen met uw gegevens.

Kies vervolgens de speelplek waarop u wilt reageren. Doormiddel van verschillende stappen kunt u een ‘boodschappenlijstje’ met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten maken. Als u alle stappen heeft doorlopen, vergeet dan niet om uw ‘boodschappenlijstje’ te versturen.

Ontvangen reacties en vervolg

Het ontwerp van de nieuwe speelplek wordt gemaakt aan de hand van de ontvangen reacties (oftewel de ingestuurde ‘boodschappenlijstjes’). In het tweede kwartaal van 2023 ontvangen omwonenden een brief over het gemaakte ontwerp. Het ontwerp wordt dan ook geplaatst in ‘De Speeltuinchef’ en op de webpagina Project Spelen (onder het kopje Moutmolen). De herinrichting van de speelplek staat nu voor eind 2023 in de planning.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de Spireadreef in Bleiswijk is aan vernieuwing toe omdat de huidige speeltoestellen verouderd zijn. Meedenken over de herinrichting kon via de webapp: ‘De Speeltuinchef. Op basis van de ontvangen reacties is er een ontwerp gemaakt. Het ontwerp en de toelichting leest u hieronder.

Huidige situatie speelplek Spireadreef

Reacties op het ontwerp

Via ‘de Speeltuinchef’ kon u een reactie geven op het gemaakte ontwerp. Er zijn geen reacties ontvangen. Het ontwerp blijft hierdoor ongewijzigd. Het definitieve ontwerp ziet u hieronder.

Definitief ontwerp Spireadreef (pdf, 3 MB)

Kunt het pdf bestand niet openen of heeft u er vragen over? Stuur dan een mail naar projectenspelen@lansingerland.nl.

Toelichting op ontwerp

In de nieuwe inrichting krijgt de speelplek een jungle thema! Alle nieuwe speeltoestellen hebben dit thema, denk aan dieren, een jeep maar ook bomen en insecten. Een deel van de valondergrond wordt omgevormd naar gras. Op het nieuwe grasveld komen enkele speeltoestellen voor de jongere kinderen. Hier komt straks een stoere jeep, een veerelement in de vorm van een aap en een leerzaam speelpaneel. In het verkleinde houtsnipper vak komt een vogelnestschommel en combinatietoestel waar je op kunt klimmen, klauteren en glijden. Op de bestrating komen diverse berenpoten, hiermee kun je telkens nieuwe routes maken. Om het junglethema compleet te maken wordt tussen de speelplek en het fietspad een strook nieuwe beplanting aangebracht. De bestaande zitbank en afvalbak blijven behouden. Het draaitoestel met de valondergrond op het grasveld verderop wordt verwijderd en hier komt vrije ruimte om te spelen. Wij plaatsen hier geen nieuw speeltoestel terug.

Planning uitvoering

De uitvoering staat gepland voor het 2de kwartaal 2023 en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Over de exacte uitvoeringsperiode worden de direct omwonende per brief geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door HvR Speeltotaal. Tijdens de werkzaamheden is de speelplek gesloten en er worden bouwhekken geplaatst.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl (onder vermelding van de speelpleknaam Spireadreef). Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.