Herinrichting speelplekken

Elk jaar worden er in de gemeente Lansingerland speelplekken vernieuwd. De speeltoestellen en valondergronden zijn in deze speelplekken verouderd en aan vervanging toe.

Bij de herinrichting houden wij rekening met de huidige leeftijdscategorie en met de omliggende speelplekken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de speelplekken duurzaam worden ingericht. De materiaalkeuze van de speeltoestellen en type valondergrond spelen hierin een grote rol. Wij proberen de speelplekken groener en toekomstbestendiger te maken door rekening te houden met de klimaatadaptatie zoals hevige regenbuien.

Wij hopen dat de kinderen na de herinrichting hier met veel plezier kunnen spelen! In de lijst hieronder vindt u de speelplekken die binnenkort worden vernieuwd.

De speelplek aan de Citadel in Berkel en Rodenrijs is aan vernieuwing toe omdat de huidige speeltoestellen verouderd zijn. Voor het maken van het ontwerp zijn wij benieuwd naar de wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten vanuit de omwonende en de kinderen uit de buurt. In deze brief leest u hoe u kunt reageren voor de herinrichting van deze speelplek. 

Meedenken over de herinrichting

Voor het meedenken over de herinrichting heeft de gemeente een webapp: “De Speeltuinchef”. Met behulp van “De Speeltuinchef” kunt u eenvoudig meedenken over de inrichting van de nieuwe speelplek. U heeft vanaf 15 september 2021 twee weken de tijd om uw “boodschappenlijstje” met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten via “De Speeltuinchef” te versturen. Reageren kan dus tot en met 30 september.

Hoe werkt “De Speeltuinchef”?

Via https://lansingerland.speeltuinchef.nl komt u op de webapp van “De Speeltuinchef”. Klik op “Ik ben nieuw hier” en maak (eenmalig) een account aan met uw e-mailadres of log als u al een account heeft in.

Kies vervolgens de speelplek waarop u wilt reageren. Doormiddel van verschillende stappen kunt u een “boodschappenlijstje” met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten samenstellen. Als u alle stappen heeft doorlopen vergeet dan niet om uw “boodschappenlijstje” te versturen.

De Speeltuinchef. Speeltuinen koken met jouw ingrediënten!

Ontvangen reacties en vervolg

Aan de hand van de ontvangen reacties oftewel de ingestuurde “boodschappenlijstjes” laten we een ontwerp maken. Medio november/ december wordt u per brief geïnformeerd over het gemaakte ontwerp.

Het ontwerp wordt geplaatst in “De Speeltuinchef” en het ontwerp wordt ook op deze projectenpagina geplaatst. Over de uitvoeringsperiode wordt u nog nader geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Graag wil ik u alvast hartelijk danken voor uw reactie via “De Speeltuinchef”. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van de speelpleknaam ”Citadel”.

Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de Lingestraat t.o.v. nummer 55 in Berkel en Rodenrijs is aan vernieuwing toe omdat de huidige speeltoestellen en de valondergrond verouderd zijn. Voor het maken van het ontwerp zijn wij benieuwd naar de wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten vanuit de omwonende en kinderen uit de buurt.

Afbeelding van de speelplek aan de Lingestraat in Berkel en Rodenrijs

Meedenken over de herinrichting

Voor het meedenken over de herinrichting heeft de gemeente een webapp: “De Speeltuinchef”. Met behulp van “De Speeltuinchef” kunt u eenvoudig meedenken over de inrichting van de nieuwe speelplek. U heeft vanaf 13 september 2021 twee weken de tijd om uw “boodschappenlijstje” met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten via “De Speeltuinchef” te versturen. Reageren kan dus tot en met 28 september.

Hoe werkt “De Speeltuinchef”?

Via https://lansingerland.speeltuinchef.nl komt u op de webapp van “De Speeltuinchef”. Klik op “Ik ben nieuw hier” en maak (eenmalig) een account aan met uw e-mailadres of log als u al een account heeft in.

Kies vervolgens de speelplek waarop u wilt reageren. Doormiddel van verschillende stappen kunt u een “boodschappenlijstje” met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten samenstellen. Als u alle stappen heeft doorlopen vergeet dan niet om uw “boodschappenlijstje” te versturen.

De Speeltuinchef. Speeltuinen koken met jouw ingrediënten!

Ontvangen reacties en vervolg

Aan de hand van de ontvangen reacties oftewel de ingestuurde “boodschappenlijstjes” laten we een ontwerp maken. Medio november/ december wordt u per brief geïnformeerd over het gemaakte ontwerp.

Het ontwerp wordt geplaatst in “De Speeltuinchef” en het ontwerp wordt ook op deze projectenpagina geplaatst. Over de uitvoeringsperiode wordt u nog nader geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Graag wil ik u alvast hartelijk danken voor uw reactie via “De Speeltuinchef”. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van de speelpleknaam ”Lingestraat”.

Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

Aan De Warmoezerij in Berkel en Rodenrijs zijn de huidige speeltoestellen en de valondergrond aan vervanging toe. De speelplek ter hoogte van huisnummer 52 wordt opnieuw ingericht. De speelplek bij huisnummer 109 komt te vervallen, hier wordt het speeltoestel verwijderd.

Herinrichting speelplekken De Warmoezerij

Voor de herinrichting van de speelplek aan De Warmoezerij 52 hebben wij u gevraagd om uw suggesties, ideeën en verbeterpunten voor deze speelplek met ons te delen. Op basis van de ontvangen reacties is er een ontwerp gemaakt. Op het ontwerp hebben wij reacties en een handtekeningenlijst ontvangen met het verzoek om tot een alternatief te komen. Op basis van de ontvangen reacties is er een aangepast ontwerp gemaakt.

Aangepast ontwerp De Warmoezerij

Uit de reacties is gebleken dat de nieuwe inrichting en het gekozen speeltoestel te veel gericht was op de jonge kinderen en bleek dat de speelplek ook geschikt moest zijn voor kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar. Voor deze speelplek zijn de speeltoestellen aangepast, hierdoor is ook de valondergrond vergroot. Met deze aanpassing hopen wij dat de speelplek uitdagender wordt voor de diverse leeftijden. Bij de keuze van de speeltoestellen is rekening gehouden met o.a. de beschikbare ruimte, de obstakelvrije ruimte, de veiligheid en de valzones.

Toelichting op het ontwerp De Warmoezerij

In de nieuwe speelplek gebeurt het spelen in het midden van het grasveld. Dit zodat er ruimte is voor boomwortels. Er komen drie speeltoestellen te staan op een kunstgras valondergrond welke geschikt zijn voor kinderen van 1 tot 10 jaar. In de nieuwe inrichting is het blauwe combinatietoestel de blikvanger. Je kunt op dit speeltoestel op verschillende manieren klimmen, klauteren en glijden via de glijbaan of glijstang. Ook plaatsen we een tweedelig duikelrek in dezelfde uitstraling als het combinatietoestel. Als speelaanleiding komt er een ‘slakkenspoor met cijfers’ in het kunstgras waarover gehinkeld kan worden. Aan het einde van het spoor kom je uit bij het veerelement in de vorm van een slak! Rondom de speelplek blijft er op het grasveld ruimte over om vrij te spelen. Langs woning nummer 52 komt extra (lage) beplanting om de speelplek groener te maken. Het bestaande zitbankje wordt verplaatst om goed zicht te krijgen op de spelende kinderen ook komt er een afvalbak op de speelplek.

Uw reactie op het ontwerp

Wilt u reageren op het aangepaste ontwerp? Of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van ‘De Warmoezerij’. Reageren op het aangepaste ontwerp kan tot dinsdag 14 september 2021.

Planning uitvoering

In het 3de kwartaal wordt het definitieve ontwerp op deze pagina geplaatst. De uitvoering staat gepland voor het 4de kwartaal en is afhankelijk van de levering van de speeltoestellen en de weersomstandigheden. Over de exacte uitvoeringsperiode wordt u door de aannemer nog nader per brief geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Graag willen wij u alvast hartelijk danken voor uw reactie. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van ‘De Warmoezerij’.

Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplek aan de aan de Vleugelvaren in Bergschenhoek is aan vernieuwing toe omdat de huidige speeltoestellen en valondergronden verouderd zijn. Voor het maken van het ontwerp zijn wij benieuwd naar de wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten vanuit de omwonende en de kinderen uit de buurt. In deze brief leest u hoe u kunt reageren voor de herinrichting van deze speelplek. 

Meedenken over de herinrichting

Voor het meedenken over de herinrichting heeft de gemeente een webapp: “De Speeltuinchef”. Met behulp van “De Speeltuinchef” kunt u eenvoudig meedenken over de inrichting van de nieuwe speelplek. U heeft vanaf 15 september 2021 twee weken de tijd om uw “boodschappenlijstje” met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten via “De Speeltuinchef” te versturen. Reageren kan dus tot en met 30 september.

Hoe werkt “De Speeltuinchef”?

Via https://lansingerland.speeltuinchef.nl komt u op de webapp van “De Speeltuinchef”. Klik op “Ik ben nieuw hier” en maak (eenmalig) een account aan met uw e-mailadres of log als u al een account heeft in.

Kies vervolgens de speelplek waarop u wilt reageren. Doormiddel van verschillende stappen kunt u een “boodschappenlijstje” met uw wensen, ideeën, suggesties en verbeterpunten samenstellen. Als u alle stappen heeft doorlopen vergeet dan niet om uw “boodschappenlijstje” te versturen.

De Speeltuinchef. Speeltuinen koken met jouw ingrediënten!

Ontvangen reacties en vervolg

Aan de hand van de ontvangen reacties oftewel de ingestuurde “boodschappenlijstjes” laten we een ontwerp maken. Medio november/ december wordt u per brief geïnformeerd over het gemaakte ontwerp.

Het ontwerp wordt geplaatst in “De Speeltuinchef” en het ontwerp wordt ook op deze projectenpagina geplaatst. Over de uitvoeringsperiode wordt u nog nader geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Graag wil ik u alvast hartelijk danken voor uw reactie via “De Speeltuinchef”. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van de speelpleknaam ”Vleugelvaren”.

Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.

De speelplekken aan de Mercatordreef en de Planciusdreef in Bergschenhoek zijn aan vernieuwing toe.

Herinrichting speelplekken Mercatordreef en Planciusdreef

Voor de herinrichting van de speelplekken aan de Mercatordreef en de Planciusdreef hebben wij u gevraagd om uw suggesties, ideeën en verbeterpunten met ons te delen. Op basis van de ontvangen reacties is er voor beide speelplekken een ontwerp gemaakt. Op de ontwerpen hebben wij enkele reacties ontvangen. De definitieve ontwerpen en een toelichting op de ontwerpen staan verderop op deze pagina.

Aangepast ontwerp Mercatordreef

In het ontwerp is een extra vak met beplanting toegevoegd aan de straatzijde als bufferzone tussen de speelplek en de parkeerplaats. Dit ter compensatie van de haag die bij de ingang verwijderd wordt.

Toelichting op het ontwerp Mercatordreef

Om de speelplek toegankelijker te maken verbrede we de ingang door een stuk haag weg te halen. Hierdoor komt er ook meer zicht vanaf de straat in de speelplek. Verder worden alle bestaande speeltoestellen en de houtsnipperondergrond verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe inrichting. In de nieuwe inrichting plaatsen we een aantal speeltoestellen die een natuurlijke en speelse vormgeving hebben op een kunstgras valondergrond. Er komt een glijhuisje te staan welke geschikt is voor jonge kinderen en waar je op diverse manieren op kunt klimmen, bijvoorbeeld via een touwladder, schijven of treden. Eenmaal boven kun je weer naar beneden glijden of in het huisje spelen. Verder plaatsen we een driedelig duikelrek. Drie hoogtes, dus drie moeilijkheidsniveaus. Ook komen er vrolijke bloemen in het kunstgras, welke met elkaar zijn verbonden. Zo kun je balanceren van bloem naar bloem. Tussen de bloemen vliegt er ook nog een lieveheersbeestje rondt. In het andere gedeelte van de speelplek op het gras is er ruimte voor vrij spel. Het bestaande bankje en afvalbak worden verplaatst om goed zicht te krijgen op de spelende kinderen.

Ontwerp nieuwe speelplek de Mecratordreef

Bekijk het ontwerp in Ontwerp & Huidige situatie Mercatordreef (pdf, 533 kB)

Huidige situatie Mercatordreef – te verwijderen

Bekijk de huidige situatie in Ontwerp & Huidige situatie Mercatordreef (pdf, 533 kB)

Ontvangen reacties Planciusdreef

Een aantal ingebrachte reacties zijn verschillend en tegenstrijdig met de andere reacties of vallen buiten onze scope, de herinrichting van deze speelplek. Het is daardoor niet mogelijk om met alle punten rekening te houden. Voor de Planciusdreef zijn er geen aanpassingen in het ontwerp. Bij de keuze van de nieuwe bomen houden wij rekening met de grote van de boomkroon, voor schaduw. De speelplek aan de Mercatordreef is vooral geschikt voor de jonge kinderen, in het ontwerp van de Planciusdreef zijn diverse speeltoestellen geschikt voor jonge kinderen waardoor samen spelen op deze plek mogelijk is.

Toelichting op het ontwerp Planciusdreef

In de nieuwe inrichting gaat de speelplek meer verschuiven richting het midden van het grasveld. De bestaande speeltoestellen en de houtsnipperondergrond worden verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe inrichting. In de nieuwe inrichting plaatsen we een aantal speeltoestellen die een natuurlijke en speelse vormgeving hebben op een kunstgras valondergrond. Het grote combinatietoestel is er één met veel uitdaging welke geschikt is voor de oudere kinderen. Zo kun je balanceren over het touw tussen de torens over het “water” of glijden van de hoge glijbaan. Naast dit uitdagende speeltoestel komt een lagere combinatietoestel te staan met uitdagingen welke geschikt is voor de kinderen vanaf 5 jaar. Op dit toestel kun je ook op diverse manieren klimmen en klauteren en glijden. Voor de jongste kinderen wordt er een speelhuisje geplaatst. Om de speelplek compleet te maken komt er een dubbele schommel en een wip. Tussen de twee combinatietoestellen ligt “water” en kun je stappen op de stippen, hiermee ontstaat een uitdagende route. Om meer schaduw te realiseren op de speelplek worden er ook twee (kleinere) bomen aangeplant.

Ontwerp nieuwe speelplek Planciusdreef

Planning uitvoering

De uitvoering voor beide speelplekken staat gepland voor het 4de kwartaal van 2021 en is afhankelijk van de levering van de speeltoestellen en de weersomstandigheden. Over de exacte uitvoeringsperiode wordt u door de aannemer nog nader per brief geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van “Mercatordreef en Planciusdreef”.

Heeft u een vraag of opmerking over een andere speelplek of is er iets kapot of niet in orde bij een speelplek bij u in de buurt? Dan kunt u een melding doorgeven via onze website.