Herinrichting speelplekken

Elk jaar worden er in de gemeente Lansingerland speelplekken vernieuwd. De speeltoestellen en valondergronden zijn in deze speelplekken verouderd en aan vervanging toe.

Bij de herinrichting houden wij rekening met de huidige leeftijdscategorie en met de omliggende speelplekken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de speelplekken duurzaam worden ingericht. De materiaalkeuze van de speeltoestellen en type valondergrond spelen hierin een grote rol. Wij proberen de speelplekken groener en toekomstbestendiger te maken door rekening te houden met de klimaatadapatie zoals hevige regenbuien.

Wij hopen dat de kinderen na de herinrichting hier met veel plezier kunnen spelen! In de lijst hieronder vindt u de speelplekken die binnenkort worden vernieuwd.


Voor de herinrichting van de speelplek aan de Havenstraat in Berkel en Rodenrijs zijn er drie schetsontwerpen met de omwonenden gedeeld. De ontvangen reacties en stemmen zijn door ons verwerkt.

Ontwerp Havenstraat

Op basis van het schetsontwerp en de ontvangen reacties is het ontwerp verder uitgewerkt. Wij hebben zoveel mogelijk ontvangen reacties geprobeerd te verwerken in het ontwerp. Een aantal ingebrachte reacties zijn verschillend en tegenstrijdig. Het was daardoor helaas niet mogelijk om met alle punten rekening te houden. Hiervoor vragen wij uw begrip. In het ontwerp zijn ook de definitieve speeltoestellen verwerkt. De speeltoestellen zijn gekozen op basis van de speelfuncties uit het schetsontwerp en op basis van de huidige leeftijdscategorie.

Ontvangen reacties

Wij hebben ook enkele reacties ontvangen waarop wij u een korte toelichting willen geven:

Overlast door (hang)jeugd

Wij hebben de reacties over de overlast door (hang)jeugd besproken met de Wijkmanager van Berkel en Rodenrijs, deze ging het bespreken met de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en de wijkagenten. De boa’s en wijkagenten van de politie houden toezicht op de openbare orde in onze gemeente. Indien nodig handhaven zij ook. Indien u overlast ervaart of u ziet afval, glas of er is iets anders niet in orde op de speelplek, dan kunt u hiervan een melding maken via de website Buiten op Orde.

Extra verlichting bij de speelplek

Er is gevraagd of er extra verlichting kon komen bij de speelplek. Dit hebben wij intern overlegd maar is helaas vanuit beleid niet mogelijk. De speelplek valt namelijk onder een park, en vanuit beleid worden parken niet verlicht. 

Bezwaar op kabelbaan

Er zijn enkele bezwaren ontvangen op het speeltoestel wat in het gazon geplaatst gaat worden. Er is bewust gekozen voor een kabelbaan met een stang om aan te hangen omdat deze minder geluidsoverlast geeft en kleiner in omvang is dan een gewone kabelbaan. Op de kabelbaan zijn ook heel veel positieve reacties ontvangen en vanuit de enquête is juist de vraag naar een kabelbaan naar voren gekomen. Dit speeltoestel is daarom alsnog opgenomen in het ontwerp.

Extra ingang/ opening in haag

Er is gevraagd of er 1 opening naar de speelplek kon blijven. Dit om de veiligheid te waarborgen voor alle peuters/kleuters. De extra ingang in de haag blijft zodat er meer ruimte en speelmogelijkheden wordt gecreëerd. Daarnaast zorgt deze extra opening voor een verbinding met het voetbalveld en het extra speeltoestel. Wij hebben op de extra opening ook positieve reacties ontvangen.

Aanpassen voetbalveld

Vanuit de reacties is gevraagd of er kunstgras en/ of hekwerken geplaatst konden worden rondom de voetbaldoeltjes. Het voetbalveld valt buiten de scope van het project en vanwege het beschikbare budget is het nu niet mogelijk om hier aanpassingen aan te doen. Rondom de doeltjes gaan wij het gras nogmaals inzaaien/ herstellen.

Planning uitvoering

De uitvoering staat gepland voor het 2de kwartaal (april tot en met juni) van 2021 en is afhankelijk van de levering van de speeltoestellen en de weersomstandigheden. De werkzaamheden gaan uitgevoerd worden door HvR Speeltotaal. Tijdens de werkzaamheden is de speelplek gesloten en er worden bouwhekken geplaatst. Wij hopen dat de kinderen de komende jaren hier vrolijk en leuk kunnen spelen!

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van ‘Havenstraat’.

De speelplekken aan De Warmoezerij ter hoogte van huisnummer 52 en huisnummer 109 in Berkel en Rodenrijs zijn aan vernieuwing toe. Voor het maken van het ontwerp zijn wij benieuwd naar uw suggesties en verbeterpunten. Natuurlijk ontvangen wij ook graag de ideeën van de kinderen.

Herinrichting speelplekken De Warmoezerij

De huidige speeltoestellen en de rubberen valondergrond zijn aan vervanging toe. Aangezien beide speelplekken maar 1 speeltoestel bevatten wil de gemeente graag de speelplekken samenvoegen.

De speelplek welke wij behouden is ter hoogte van huisnummer 52. De speelplek bij huisnummer 109 komt te vervallen. Bij de herinrichting van de speelplek wordt rekening gehouden met de huidige leeftijdscategorie.

Uw suggesties en ideeën voor deze speelplek

Wij vragen u om uw suggesties, ideeën en verbeterpunten voor de nieuwe speelplek met ons te delen. Reageren kan via het reactieformulier die u binnenkort ontvangt. Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën over de speelplek, dan is het reactieformulier de plek om dit met ons te delen. Wij ontvangen graag uw reactie en die van de kinderen!

Proces

De reacties worden beoordeeld en indien mogelijk meegenomen bij het opstellen van het ontwerp. In het 2de kwartaal (tussen april en juni) wordt u per brief geïnformeerd over het gemaakte ontwerp.

Heeft u vragen?

Graag willen wij u alvast hartelijk danken voor uw reactie. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van ‘De Warmoezerij’.

De speelplekken aan de Mercatordreef en de Planciusdreef in Bergschenhoekzijn aan vernieuwing toe.

Herinrichting speelplekken

Op de speelplekken zijn de huidige speeltoestellen en valondergronden aan vervanging toe. Bij de herinrichting van de speelplekken wordt rekening gehouden met de huidige leeftijdscategorie en de bestaande speelplekken in de omgeving. 

Uw suggesties en ideeën voor deze speelplekken

Wij vragen u om uw suggesties, ideeën en verbeterpunten voor deze speelplekken met ons te delen. Reageren kan via het reactieformulier die per post van ons ontvangt. Het reactieformulier is voor beide speelplekken (Mercatordreef én Planciusdreef). Wij ontvangen graag uw reactie en die van de kinderen!

Proces

De reacties worden beoordeeld en indien mogelijk meegenomen bij het opstellen van het ontwerp.

In het 2de kwartaal (tussen april en juni) wordt u per brief geïnformeerd over het gemaakte ontwerp voor beide speelplekken. Ook worden de ontwerpen op de website van de gemeente geplaatst. Over de uitvoeringsperiode wordt u nog nader geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Graag willen wij u alvast hartelijk danken voor uw reactie. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eveline van der Velden en mail naar ProjectenSpelen@lansingerland.nl onder vermelding van “Mercatordreef en Planciusdreef”