Melding of klacht over de buitenruimte en/of afval

U heeft een melding of klacht over de buitenruimte en/of afval. Er kan iets kapot zijn of vies, of u wilt dat wij iets opruimen in de buitenruimte. U ervaart overlast of u bent ontevreden over een aannemer of hovenier die namens ons werk verricht.

Melding of klacht over de buitenruimte

Ziet u:

 • een omgewaaide boom
 • vuil in de sloot of op straat
 • een losse stoeptegel

Ervaart u:

 • Overlast van verkeer? Kijk eerst op de pagina verkeersveiligheid. Mogelijk vindt u antwoord op uw vraag.
 • Overlast of bent u ontevreden over een aannemer of hovenier die namens ons werkt?

Geef dit aan ons door

Kapotte straatverlichting

Is de straatverlichting stuk geef dit aan ons door via melding openbare verlichting.

Melding of klacht over afval

Een melding of klacht over afval(containers) of het afvalbrengstation geeft u door:

Let op:

Klachten over het handelen van de gemeente bijvoorbeeld:

 • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent
 • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
 • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
 • als u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt
 • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt

geeft u op een andere manier aan ons door. U vult hiervoor het formulier klacht indienen met DigiD in.

Heeft u geen DigiD? Vul dan het formulier klacht indienen zonder DigiD in.

Bij spoed belt u ons altijd via (010) 800 40 00.  Buiten kantoortijden kan het zijn dat u de voicemail van de piketmedewerker moet inspreken. Wij luisteren deze berichten altijd af. Spoedmeldingen zijn:

 • verstopte straatkolk, water op straat
 • storing aan een pompgemaaltje (een brandend lampje op de kast)
 • rioolverstoppingen van het hoofdriool (Bij klachten door rioolverstoppingen in uw woning of op uw terrein, moet u zelf actie ondernemen of contact leggen met een loodgieter).
 • verzakkingen van de weg als gevolg van rioollekkage
 • stank in uw woning
 • verstopte duiker
 • gladheid
 • gevaarlijke situaties op de weg, gat in het wegdek