Informatiebijeenkomst 2 oktober

Op maandag 2 oktober vond er een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst verzamelden we weer alle informatie, opmerkingen en suggesties. Dit werken we verder uit tot een plan dat voor besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders kan worden voorgelegd. Naast het collegebesluit over de locatie van het zoekgebied aan de Noordeindseweg (60 hectare), is er verder nog niets besloten. Het is nog steeds een uitwerking waar we aan werken. U kunt de presentatie bekijken.

In deze presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: het proces tot locatiebesluit van de Noordeindseweg, opbrengst vorige bijeenkomst, onderzoeken en randvoorwaarden, varianten en het vervolgproces.

De business case (plan) wordt uiteindelijk aangeboden aan het Rijk. Zij beoordelen deze en bepalen of financiering mogelijk is. We verwachten later dit jaar hier een antwoord op te hebben.

Het uitgebreide verslag van de avond kunt u op onze website lezen.

Kunt u de pdf niet gebruiken neemt u dan contact op met team communicatie via het e-mailadres communicatie@lansingerland.nl of bel naar (010) 800 40 00.

Meer informatie

Later deze maand publiceren wij ook de input van omwonenden van 2 oktober. Deze zijn we op dit moment aan het uitwerken.

Verder kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief.