Het Omgevingsplan

In het Omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. De regels zijn er om bepaalde waarden van de leefomgeving te beschermen. Die regels staan nu nog in bestemmingsplannen. Vanaf 2032 moeten alle bestemmingsplannen vervangen zijn door één Omgevingsplan dat vastgesteld is door de gemeenteraad. 

De samenstelling van het Omgevingsplan

In Lansingerland is ervoor gekozen om het Omgevingsplan per gebied op te bouwen. Dit noemen we bouwstenen. De gemeenteraad heeft deze verschillende delen van het Omgevingsplan vastgesteld. Het is mogelijk om van het vastgestelde Omgevingsplan af te wijken via een omgevingsvergunning.

We hanteren in Lansingerland de volgende bouwstenen:

  1. Bestaande woonwijken
  2. Linten en buurtschappen
  3. Glastuinbouw
  4. Integratie APV
  5. Centra Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk
  6. Buitengebied zonder glastuinbouw/groene flanken
  7. Bedrijventerreinen
  8. Overige gebieden en onderwerpen

U heeft een concreet plan of idee dat niet past in het geldende Omgevingsplan. Het blijft dan mogelijk om af te wijken van het vastgestelde omgevingsplan via een:

  • buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
  • wijziging Omgevingsplan

Een BOPA kan eenmalige, concrete projecten of eenvoudige aanvragen vergunnen. Een wijziging Omgevingsplan is voor complexere gevallen of als het plan nog niet helemaal uitgewerkt is. U kunt een gratis vooroverleg over uw plan of idee met de gemeente indienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nadat u een vooroverleg heeft ingediend

Na het indienen van een vooroverleg toetsen wij uw initiatief aan de regels uit het Omgevingsplan. Voor een initiatief voor verandering aan de fysieke leefomgeving is er een nieuwe aanpak. We bekijken eerst of uw initiatief wenselijk is. Daarna onderzoeken we de haalbaarheid.

U wilt weten welke regels er gelden voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen. U kunt dan het omgevingsplan inzien. Via Regels op de kaart kunt u het Omgevingsplan gratis bekijken.

Wij betrekken inwoners bij het opstellen van het Omgevingsplan via dialoogbijeenkomsten. Voor bouwsteen 1, bestaande woonwijken, vonden deze plaats op 9, 12 en 15 januari. Het vervolg hiervan vindt plaats op 18 april 2024. Bekijk de publiekssamenvatting van de avonden in januari:

Informatiebijeenkomst op donderdag 18 april 2024

Op donderdag 18 april 2024 tussen 19.30 en 21.00 uur vindt er weer een inloopbijeenkomst plaats in het gemeentehuis over bouwsteen 1, bestaande woonwijken. Dit is een vervolg op de dialoogbijeenkomsten van januari 2024. Tijdens deze avond kunt u langs de verschillende onderwerpen lopen om te zien wat ermee wordt gedaan in het omgevingsplan. De onderwerpen die besproken worden zijn: hospitaverhuur, dakkapellen, steigers en vlonders, hulpmiddelstallingen, bouwen en biodiversiteit, warmtepompen en luchtkwaliteit. Voor de andere, toekomstige bouwstenen komen er ook mogelijkheden om mee te praten. De bouwstenen zijn losse delen van de gemeente, die uiteindelijk het hele grondgebied van de gemeente beslaan. Zo wordt het omgevingsplan in delen opgebouwd. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar omgevingsplan@lansingerland.nl en meld u aan.