Publiekssamenvatting dialoogavond 15 januari 2024

De gemeente betrekt inwoners bij het opstellen van het omgevingsplan. De dialoogbijeenkomsten voor bouwsteen 1 hebben al plaatsgevonden. Het verslag van de bijeenkomst van maandag 15 januari 2024 leest u hier.

Doel van de bijeenkomst

Ervaringen ophalen bij inwoners en bedrijven in Lansingerland om dit mee te kunnen wegen in het advies naar het bestuur over het vast te stellen omgevingsplan.

Leegstaande gebouwen wijzigen naar zorgwoningen

Het werd gezien als een wens dat het wijzigen van gebouwen niet alleen gemakkelijker wordt gemaakt voor zorgwoningen, maar ook voor starters en ouderen (bijvoorbeeld een Knarrenhof). Wel werd er opgemerkt dat er rekening gehouden moet worden met het mengen van verschillende doelgroepen op specifieke locaties en de juiste voorzieningen moeten in de buurt zijn.

Hospitaregeling

Deelnemers stonden positief tegenover het idee van het verhuren van een kamer, er is een grote behoefte aan. Deelnemers waren niet op de hoogte dat dit momenteel niet toegestaan is. Er werd opgemerkt dat het wel controleerbaar en handhaafbaar zijn. Wat ook naar voren kwam is dat het belangrijk is dat de gemeente voldoende informeert over het effect van de hospitaregeling op uitkeringen, toeslagen, huurrechten, hypotheek et cetera.

Warmtepomp vergunningvrij maken

Geluid werd genoemd als belangrijk aandachtspunt. Een vergunningplicht zorgt voor vertraging in de uitrol van warmtepompen binnen de gemeente. De gemeente kan ook een andere rol aannemen, bijvoorbeeld het aanbieden van een betrouwbare leverancier. Of als de gemeente een regulerende rol wil houden, wordt voorgesteld om de leges gratis te maken of korting aan te bieden.

Zonnepanelen en dakopbouw

Het gesprek ging over de invloed van naburige gebouwen op de opbrengst van zonnepanelen. Er werd aangegeven dat het net op bepaalde plekken in de gemeente in de zomer vaak overbelast is, waardoor de opbrengsten van zonnepanelen lager zijn. Er werd een tegenstelling aangegeven waarbij werd gezegd dat het woongeluk/recht op eigendom niet beperkt mag worden aan de ene kant, maar aan de andere kant een dakopbouw wel kan zorgen voor een lagere opbrengst van zonnepanelen van de buren. Er is geen eenduidig antwoord uitgekomen wat voorrang zou moeten hebben en hoe dit geregeld zou moeten worden.

Hele verslag ontvangen

Wilt u het hele verslag ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsplan@lansingerland.nl