Publiekssamenvatting dialoogavond 12 januari 2024

De gemeente betrekt inwoners bij het opstellen van het omgevingsplan. De dialoogbijeenkomsten voor bouwsteen 1 hebben al plaatsgevonden. Het verslag van de bijeenkomst van vrijdag 12 januari 2024 leest u hier.

Doel van de bijeenkomst

Ervaringen ophalen bij inwoners en bedrijven in Lansingerland om dit mee te kunnen wegen in het advies naar het bestuur over het vast te stellen omgevingsplan.

Hospitaregeling

Er waren geen grote bezwaren tegen de hospitaregeling. Deelnemers hadden juist de wens om de hospitaregeling toe te staan, omdat er veel behoefte is aan extra woonruimte. Wel werd benadrukt dat de gemeente informatie en voorlichting moet geven aan de hoofdbewoners. Duidelijk werd dat tot nu toe onbekend was dat het verhuren van een kamer op dit moment nog verboden is.

Zonnepanelen

De deelnemers vonden dat de vergunningplicht voor zonnepanelen op de grond moet blijven bestaan. De gemeente moet namelijk per geval beoordelen of de zonnepanelen toegestaan kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat regels worden gehandhaafd en aangepast aan de specifieke situatie per gebied.

Over dakopbouwen en zonnepanelen op het dak van de buren werd gezegd dat hier vooral duidelijke en begrijpbare regels moeten zijn, zodat burgers weten waar ze zich aan moeten houden. Als tip kregen we mee dat in de componistenbuurt al regels gelden voor dakopbouwen.

Transformatie leegstaande gebouwen

De deelnemers geven aan dat er behoefte is aan zorgwoningen en dat ze het een goed idee vinden om het gemakkelijker te maken om leegstaande gebouwen een nieuwe functie te geven. Maar niet alleen voor zorgwoningen, maar ook voor starters. Er werd voorkeur gegeven aan het tijdelijk omzetten van functies, omdat situaties kunnen veranderen en omdat dit tot meer begrip leidt van omwonenden.

Natuurinclusieve bouwen

De deelnemers stonden positief tegenover natuurinclusieve maatregelen voor nieuwbouw en vinden het wenselijk als natuurinclusief bouwen gestimuleerd wordt. Manieren waarop dit kan is door het te verplichten, subsidies te geven (en hier beter over te communiceren), zelf het goede voorbeeld te geven in het openbaar gebied en korting te geven op leges van omgevingsvergunningen.

Hele verslag ontvangen

Wilt u het hele verslag ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsplan@lansingerland.nl