Publiekssamenvatting dialoogavond 9 januari 2024

De gemeente betrekt inwoners bij het opstellen van het omgevingsplan. De dialoogbijeenkomsten voor bouwsteen 1 hebben al plaatsgevonden. Het verslag van de bijeenkomst van dinsdag 9 januari 2024 leest u hier.

Doel van de bijeenkomst

Ervaringen ophalen bij inwoners en bedrijven in Lansingerland om dit mee te laten wegen in het advies naar het bestuur over het vast te stellen omgevingsplan.

Hospitaregeling

Over het algemeen wordt er positief gereageerd op de hospitaregeling als creatieve manier tegen de woningnood. Belangrijk is om heldere en duidelijke communicatie te faciliteren richting eventuele verhuurders om de mogelijk (nadelige) gevolgen duidelijk te maken. Ook wordt benadrukt dat huisjesmelkers tegengegaan moeten worden, bijvoorbeeld door een opkoopregeling op te nemen en zelfbewoning verplicht te stellen.

Transformatie van leegstaande gebouwen naar zorgwoningen

Er werd aangegeven dat het een goed voorstel is om deze mogelijkheden toe te staan, gezien de bestaande behoefte. Een suggestie is om het niet alleen voor mensen met een zorgbehoefte mogelijk te maken, maar ook voor starters. Een aandachtspunt is dat het mogelijk vanuit de Provincie Zuid-Holland verplicht is om bedrijfs/- en kantoorgebouwen die omgezet worden naar woningen, ergens anders in de gemeente te compenseren. Ook is de parkeernormering een aandachtspunt. Deze wordt als belemmerend gezien.

Scootmobielstallingen

Men kan zich voorstellen dat scootmobielstallingen vergunningvrij worden toegestaan in de voortuin. Maar alleen onder bepaalde voorwaarden, zodat ze niet gebruikt worden voor opslag van andere zaken.

Het plaatsen van scootmobielstallingen in het openbaar gebied zou moeten kunnen (bijvoorbeeld omdat er geen voortuin is), maar alleen als er geen openbaar groen verdwijnt.

Natuurinclusieve bouwregels bij nieuwbouw

Een verandering in mentaliteit bij inwoners is nodig om duurzaam en bewust te leven. Je zou hiervoor regels kunnen maken, maar er zijn ook andere mogelijkheden om natuurinclusief bouwen te stimuleren. Bijvoorbeeld door voorlichting of subsidies. Relatief gemakkelijke maatregelen kunnen wel verplicht worden gesteld.

Vergunningvrij maken van warmtepompen aan de voorkant

Het vergunningvrij maken van warmtepompen aan de voorkant kan bijdragen aan de energietransitie. Daarvoor zijn er wel een paar aandachtspunten. De uitstoot van (laag frequent) geluid en ook het uiterlijk van warmtepompen. Daartegenover staat dat vanaf 2026 onder bepaalde voorwaarden het verplicht is een warmtepomp te plaatsen. Door een vergunning te eisen, wordt het moeilijker om een warmtepomp te plaatsen. Bovendien kost het veel capaciteit bij de gemeente (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Zonne-energie

Aan het toestaan van zonnepanelen in de achtertuin zijn voor- en nadelen verbonden. Mogelijk kan het tot overlast zorgen bij buren (bijvoorbeeld door schittering en weerkaatsing van licht). Daartegenover staat dat overheidsbemoeienis over wat mensen in hun eigen achtertuin doen te ver gaat. Wanneer een dakopbouw ten koste gaat van zonnepanelen, is dat een kwestie voor eigenaren onderling. De gemeente hoeft niet te voorzien in regels, maar wel moet de gemeente een adviesloket oprichten voor als er conflicten ontstaan.

Hele verslag ontvangen

Wilt u het hele verslag ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsplan@lansingerland.nl