Oekraïne: opvang in Lansingerland

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

Er is een handreiking opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB voor particulieren die opvang (willen) bieden. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

U mag thuis Oekraïense vluchtelingen opvangen, zolang deze mensen verblijven in uw eigen woning. Of een plek die geschikt is voor tijdelijke bewoning, denk aan een vakantiehuis of een Bed & Breakfast. Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dit heeft onder meer te maken met de (brand)veiligheid. U mag geen mensen laten logeren in een schuur of bedrijfspand. Ook mag u geen caravan/unit/chalet bij uw woning plaatsen. Hiervoor is altijd een vergunning of toestemming van de gemeente nodig.

Er is een handreiking voor particulieren die opvang (willen) bieden.

Exacte aantallen zijn nog lastig te noemen, omdat er een enorme stroom vluchtelingen naar Nederland komt. De opvanglocatie De Kulck richt zich op opvang van kinderen. Regionale opvang gaat nu uit van 2000 mensen voor de regio. De verwachting is dat dit aantal gaat toenemen.

Nadere informatie volgt nog.

Vooral het aanbod van zelfstandige woonruimte is welkom (denk aan airbnb-locaties, bed&breakfasts en vakantiewoningen), zodat vluchtelingen daar wat langer zelfstandig kunnen verblijven.

Door de grote stroom aan mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog, worden in de regio ook sporthallen ingezet voor de eerste opvang. Daarna kunnen mensen naar opvang voor langere tijd.

Houd rekening met de opvangduur. Het gaat om een langere periode van opvang.

Het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne helpt dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Bel met 088 – 811 3333 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of mail info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Ook voor matching van gastgezinnen en vluchtelingen die hun huisdier bij zich willen houden. Vluchtelingen kunnen dan zelf een vragenformulier invullen (UK/RU/NL).

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dan kan via het aanmeldformulier van Rijnmond Veilig. Ook kunt u bellen met (088) 877 90 03. Of via het landelijke platform van Takecarebnb. Houd rekening met een doorlooptijd; er zijn veel aanmeldingen.

Particuliere opvanginitiatieven kunnen worden gemeld bij Takecarebnb. Deze organisatie regelt screening en matching.

Grootschalige opvang door ondernemers of particulieren via het aanmeldformulier van Rijnmond Veilig.

Of bel met 088 877 9003.

Meld u altijd aan! We moeten mensen registreren, zodat we weten wie waar tijdelijk woont en men elkaar ook kan terugvinden.

Er is een handreiking voor particulieren die opvang (willen) bieden.

U kunt zelf met de Oekraïeners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is.

Houd er wel rekening mee dat het voor lange tijd is.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Zie voor handige tips over het opvangen van vluchtelingen het artikel ‘10 tips voor het opvangen van een vluchteling‘ op de website van Takecarebnb.

Er is een handreiking voor particulieren die opvang (willen) bieden.

Houd er rekening mee dat mensen voor lange tijd bij u kunnen verblijven. Dit kan een maand zijn, een jaar of jaren. We weten niet hoe de oorlog gaat verlopen. Of hoe lang hulp nodig is. Uw hulp is van harte welkom: u geeft met een warm hart, maar blijf ook helder van geest.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Als de opvang niet meer gaat, kunt u hierover contact met ons (de gemeente) opnemen.

Hier vindt u de landelijke flyer over ‘Brandveilig wonen’ in het Oekraïens.

Al 40 particulieren (info dd 16 maart) hebben zich aangemeld voor opvang van mensen uit Oekraïne.

Het landelijk platform Takecarebnb verzamelt alle aanvragen en doet de intakegesprekken. Vervolgens vindt afstemming met de veiligheidsregio plaats en volgt de matching met mensen uit Oekraïne plaats. Daarna gaan de mensen uit Oekraïne naar de opvanglocatie.

Ja. Registratie van mensen, die langer in onze gemeente verblijven, is belangrijk. Zo komt men in aanmerking voor bijvoorbeeld een zorgverzekering. 

Meer informatie vindt u op de website Europa decentraal: “Het staat mensen vrij om te allen tijden een asielaanvraag in te dienen, zo bepaalt artikel 17 van de Richtlijn. Echter kunnen lidstaten bepalen dat mensen niet van beide statussen tegelijk gebruik kunnen maken, namelijk de status van tijdelijk beschermde en asielzoeker. Ook in Nederland kunnen mensen uit Oekraïne een asielaanvraag indienen.”

Het IND geeft op hun website aan: “Als er Oekraïners zijn die in Nederland asiel aanvragen, dan krijgen zij net zoals iedere asielzoeker een procedure en opvang in Nederland.”

  1. Kortdurende opvang – zoals sporthallen, dit gaat echt om de eerste opvang. Deze draaiboeken liggen klaar, maar in Lansingerland zijn ze nog niet als dusdanig in gebruik 
  2. De Kulck, het voormalige Rabobankpand als opvanglocatie 
  3. Langdurige opvang – dit inventariseert de gemeente nu samen met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
  4. Particuliere opvang in onze gemeente via Takecarebnb.

De tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie Oekraïners (GOO) de Kulck, dit is het voormalige Rabobankpand in Bergschenhoek, wordt per 1 november gesloten. De opvanglocatie was een tijdelijke noodopvang voor 50 ontheemden Oekraïners. De laatste 14 bewoners worden elders ondergebracht. Het gebouw heeft voorzien in de opvang die nodig was, maar was helaas niet geschikt voor langdurig verblijf. De gemeente dankt alle inwoners en vrijwilligers voor de geboden hulp en alle goederen die ingezameld waren.

Deze vraag ontvingen wij via social media. Het antwoord is nee, en we leggen het uit. Het gaat om 2 zaken die parallel lopen: Tijdelijke noodopvang asielzoekers + Opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

Het proces van de tijdelijke noodopvang asielzoekers gaat door. De vergunning is verleend en de bouw is gestart. Het gaat om tijdelijke opvang van 50 asielzoekers aan de Tobias Asserlaan in Bergschenhoek.

Mensen die vluchten uit Oekraïne vragen hulp, geen asiel. Inwoners van Oekraïne met een biometrisch paspoort (een paspoort waarin een (onzichtbare) chip zit, waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen) kunnen zonder visum vrij reizen naar de EU. Zij kunnen hier 90 dagen verblijven. Die periode wordt verlengd als dat nodig is. Daarom hoeven mensen uit Oekraïne in eerste instantie ook niet naar een asielzoekerscentrum. Zij hebben immers al recht op verblijf in Nederland. Bron: Rijksoverheid.

We maken geen onderscheid tussen groepen mensen als gemeenten. Er gelden alleen wel andere afspraken tussen landen. De informatieverstrekking is hetzelfde: beiden hebben een eigen pagina waar alle informatie te vinden is. Inzamelingsacties en andere initiatieven worden door bedrijven en particulieren gedaan. De gemeente is hier blij mee en faciliteert dit, door inzamelpunt te zijn of erover te communiceren.

Ja, er is een flyer met korte instructies beschikbaar. De flyer is voor de veiligheid van deze kwetsbare groep vluchtelingen en bedoeld om hen te behoeden voor mensenhandel en uitbuiting. Deze is beschikbaar in drie talen: NederlandsEngels en Oekraïens. Op de flyer staat informatie over identiteitsdocumenten, reizen, geld, contacten, verblijf, problemen op het werk en dwang en uitbuiting.  

Er is ook een communicatiekaart (pdf, 4.3 MB) beschikbaar waarop Nederlandse woorden zijn vertaald naar het Oekraïens.

Dit gaat om een andere opvang! Het gaat hier om de tijdelijke noodopvang asielzoekers. Hierover leest u op onze pagina over noodopvang alle informatie.