Oekraïne: opvang in Lansingerland

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

De toewijzing van de flexwoningen op de langdurige opvanglocatie in Lansingerland wordt centraal gedaan door het Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS). Dit gebeurt op basis van onze beleidsregels, waarmee we een zorgvuldige plaatsing in de langdurige opvang locatie borgen. Oekraïners met lokale binding hebben hierin voorrang, waarna we binnen de regio (Rotterdam-Rijnmond) kijken en vervolgens zelfs landelijk. Het RCVS matcht de ontheemde Oekraïners aan een passende flexwoning.

Ontheemde Oekraïners in de regio Rotterdam-Rijnmond melden zich bij de noodopvanglocatie aan de Max Euwelaan 1. Van daaruit zoekt het RCVS een opvangplek in Nederland.

Er is een handreiking opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB voor particulieren die opvang (willen) bieden. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

U mag thuis Oekraïense vluchtelingen opvangen, zolang deze mensen verblijven in uw eigen woning. Of een plek die geschikt is voor tijdelijke bewoning, denk aan een vakantiehuis of een Bed & Breakfast. Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dit heeft onder meer te maken met de (brand)veiligheid. U mag geen mensen laten logeren in een schuur of bedrijfspand. Ook mag u geen caravan/unit/chalet bij uw woning plaatsen. Hiervoor is altijd een vergunning of toestemming van de gemeente nodig.

Er is een handreiking voor particulieren die opvang (willen) bieden.

Vooral het aanbod van zelfstandige woonruimte is welkom (denk aan airbnb-locaties, bed&breakfasts en vakantiewoningen), zodat vluchtelingen daar wat langer zelfstandig kunnen verblijven.

Door de grote stroom aan mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog, worden in de regio ook sporthallen ingezet voor de eerste opvang. Daarna kunnen mensen naar opvang voor langere tijd.

Houd rekening met de opvangduur. Het gaat om een langere periode van opvang.

Het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne helpt dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Bel met 088 – 811 3333 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of mail info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Ook voor matching van gastgezinnen en vluchtelingen die hun huisdier bij zich willen houden. Vluchtelingen kunnen dan zelf een vragenformulier invullen (UK/RU/NL).

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dan kan via het aanmeldformulier van Rijnmond Veilig. Ook kunt u bellen met (088) 877 90 03. Of via het landelijke platform van Takecarebnb. Houd rekening met een doorlooptijd; er zijn veel aanmeldingen.

Particuliere opvanginitiatieven kunnen worden gemeld bij Takecarebnb. Deze organisatie regelt screening en matching.

Grootschalige opvang door ondernemers of particulieren via het aanmeldformulier van Rijnmond Veilig.

Of bel met 088 877 9003.

Meld u altijd aan! We moeten mensen registreren, zodat we weten wie waar tijdelijk woont en men elkaar ook kan terugvinden.

Er is een handreiking voor particulieren die opvang (willen) bieden.

U kunt zelf met de Oekraïeners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is.

Houd er wel rekening mee dat het voor lange tijd is.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Zie voor handige tips over het opvangen van vluchtelingen het artikel ‘10 tips voor het opvangen van een vluchteling‘ op de website van Takecarebnb.

Er is een handreiking voor particulieren die opvang (willen) bieden.

Houd er rekening mee dat mensen voor lange tijd bij u kunnen verblijven. Dit kan een maand zijn, een jaar of jaren. We weten niet hoe de oorlog gaat verlopen. Of hoe lang hulp nodig is. Uw hulp is van harte welkom: u geeft met een warm hart, maar blijf ook helder van geest.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Als de opvang niet meer gaat, kunt u hierover contact met ons (de gemeente) opnemen.

Hier vindt u de landelijke flyer over ‘Brandveilig wonen’ in het Oekraïens.

Het is belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne zo snel mogelijk geregistreerd worden in de Basisregistratie Personen (BRP), ook als ze bij een gastgezin verblijven. Inschrijving in de BRP is verplicht. Zo komen de Oekraïners in aanmerking voor bijvoorbeeld een zorgverzekering.

Ja, sinds 1 april 2022 komen vluchtelingen in aanmerking voor een vergoeding en leefgeld. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Op de website van Rijksoverheid leest u hier meer over.

Het is belangrijk dat zij voldoen aan de voorwaarden:

  • de Oekraïner moet zijn ontheemd als gevolg van de oorlog met Rusland.
  • de Oekraïner verblijft in de particuliere-, gemeentelijke-, of langdurige opvang, of een zorginstelling.
  • de opvanglocatie bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Lansingerland; en
  • de ontheemde moet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Lansingerland.

De bedragen leefgeld die een gevluchte Oekraïner ontvangt staan vastgelegd in de landelijke Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO).

Meer informatie vindt u op de website Europa decentraal: “Het staat mensen vrij om te allen tijden een asielaanvraag in te dienen, zo bepaalt artikel 17 van de Richtlijn. Echter kunnen lidstaten bepalen dat mensen niet van beide statussen tegelijk gebruik kunnen maken, namelijk de status van tijdelijk beschermde en asielzoeker. Ook in Nederland kunnen mensen uit Oekraïne een asielaanvraag indienen.”

Het IND geeft op hun website aan: “Als er Oekraïners zijn die in Nederland asiel aanvragen, dan krijgen zij net zoals iedere asielzoeker een procedure en opvang in Nederland.”

Als u thuis Oekraïense vluchtelingen opvangt, bent u verantwoordelijk voor het bieden van fatsoenlijk en veilig onderdak. Voor het thuis opvangen van vluchtelingen is geen vergunning van de gemeente nodig indien de vluchtelingen tijdelijk bij u verblijven, deel uitmaken van uw huishouden en er ter plaatse verder geen aantasting plaatsvindt van woon- en leefklimaat in de omgeving. Een vergunning is ook niet nodig als u vluchtelingen opvangt op een andere plek, waar wonen toegestaan is en waarvan u eigenaar bent, en die geschikt is voor tijdelijke bewoning. Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dat heeft onder andere te maken met de (brand)veiligheid.

Wanneer is er wel een omgevingsvergunning nodig?

Als u vluchtelingen opvangt in een ander gebouw, bijvoorbeeld een schuur, recreatiewoning, bedrijfsgebouw of maatschappelijk gebouw, is een omgevingsvergunning nodig. Ook mag u zonder vergunning geen caravan/chalet/unit bij uw woning plaatsen. Dat is omdat het opvangen van (groepen) vluchtelingen gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de buren. De eigenaar of een andere rechthebbende van het gebouw vraagt de vergunning aan. De gemeente let bij het beoordelen van de vergunningaanvraag vooral op de (brand)veiligheid van het gebouw.

Heeft u vragen over vergunningen? dan kunt u contact opnemen met het team Omgevingsrecht. Zij kunnen u van informatie voorzien.

In juni 2022 zijn de EU-landen het eens geworden over een nieuwe richtlijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Oekraïners hebben een speciale verblijfsstatus waardoor zij tot drie jaar kunnen verblijven in de Europese Unie, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen.

Ja, er is een flyer met korte instructies beschikbaar. De flyer is voor de veiligheid van deze kwetsbare groep vluchtelingen en bedoeld om hen te behoeden voor mensenhandel en uitbuiting. Deze is beschikbaar in drie talen: NederlandsEngels en Oekraïens. Op de flyer staat informatie over identiteitsdocumenten, reizen, geld, contacten, verblijf, problemen op het werk en dwang en uitbuiting.  

Er is ook een communicatiekaart (pdf, 4.3 MB) beschikbaar waarop Nederlandse woorden zijn vertaald naar het Oekraïens.

Het gaat hier om de tijdelijke noodopvang asielzoekers. Hierover leest u op onze pagina over noodopvang alle informatie.

Er is een handreiking opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB voor particulieren die opvang (willen) bieden. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Op de website van vluchtelingenwerk vindt u meer informatie over wat u kunt doen.