Oekraïne: algemene informatie

Wij hebben een aantal veelgestelde algemene vragen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

Ja, er is een regeling getroffen voor mensen die net in Nederland aankomen. Als mensen leefgeld ontvangen, dan vervalt deze regeling.

Meer informatie vindt u op de website OV.nl en op de websites van diverse vervoerders.

Voor grootschalige opvang: alle mensen komen centraal op 1 punt binnen in Nederland. Daarna gaat men naar Rotterdam en kijkt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond waar er plek is. Dan gaan de mensen naar deze bestemming in de regio.
Particuliere opvang proberen we ook zoveel mogelijk centraal te laten lopen. Inwoners die zich niet hebben aangemeld en mensen in huis hebben genomen, verzoeken we om zich te melden.  

Er vindt een paspoort-scan plaats, zodat we weten of mensen recht hebben op opvang. Indien dit niet zo is, dan schakelt de veiligheidsregio het COA in. En wordt andere opvang geregeld.

We roepen particulieren op als men mensen in huis neemt, dit te melden via het aanmeldformulier van takecarebnb of rijnmondveilig.nl. Houd er ook rekening mee dat het om langdurige opvang gaat als u mensen in huis neemt.   

Wanneer Oekraïners zijn ingeschreven in de BRP, zijn zij verzekerd via de Regeling Medisch Zorg Ontheemden (RMO). Ontheemden uit Oekraïne krijgen daarmee medisch noodzakelijk zorg uit het basispakket.

Oekraïners kunnen zich inschrijven bij een huisarts zodat zij toegang hebben tot zorg wanneer zij ziek worden. Oekraïners in de particuliere opvang kunnen zich inschrijven bij de huisarts van hun gastgezin. Voor toekomstige bewoners van de langdurige opvanglocatie zijn wij bezig om de toegang tot zorg te verzorgen.

Wanneer Oekraïners hulp nodig hebben kunnen zij contact opnemen met het Rode Kruis via Whatsapp op het nummer 06 48 15 80 53. Berichten worden beantwoord in het Engels of Oekraïens.

Wanneer er sprake is van een levensgevaarlijke situatie, bel dan altijd 112.

Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Ontheemden uit Oekraïne krijgen daarmee medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA).

Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Op de website van zorgverzekeringslijn staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Ja, sinds 1 april 2022 komen vluchtelingen in aanmerking voor een vergoeding of leefgeld. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Op de website van Rijksoverheid leest u hier meer over.


Het is belangrijk dat zij voldoen aan de voorwaarden:

  • de Oekraïner moet zijn ontheemd als gevolg van de oorlog met Rusland.
  • de Oekraïner verblijft in de particuliere-, gemeentelijke-, of langdurige opvang, of een zorginstelling.
  • de opvanglocatie bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Lansingerland; en
  • de ontheemde moet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Lansingerland.

De bedragen leefgeld die een gevluchte Oekraïner ontvangt staan vastgelegd in de landelijke Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Deze regeling is recent gewijzigd. Onderstaand zijn de bedragen die gelden per 1 april 2023.

Het is niet meer mogelijk voor vluchtelingen uit Oekraïne om hryvnia om te wisselen naar euro’s. De regeling voor het omwisselen van de hryvnia liep tot en met 9 december 2022. Meer informatie is te vinden op de website Refugee Help.

Dit kan het gemakkelijkst via Google translate of via een ‘praatplaat’. We voegen de afbeelding bij.

Jazeker, de Rijksoverheid heeft een folder gemaakt met informatie. Deze is beschikbaar in drie talen: NederlandsEngels en Oekraïens.

We gaan zorgvuldig om met mensen die naar Lansingerland/Nederland komen. We toetsen en registreren mensen. Daarbij zijn we extra alert als het om kinderen gaat, die zonder ouders naar Nederland komen.

In de flyer Voorkom uitbuiting van vluchtelingen staat wat u kunt doen om uitbuiting van vluchtelingen te voorkomen. Lees hoe u de verschillende vormen van mensenhandel herkent en waar u melding kunt doen.

Kunt u deze flyer niet goed lezen, maar u heeft vermoedens van mensenhandel? Meld dit dan bijvoorbeeld bij het Team Mensenhandel bij de Politie. Zij zijn bereikbaar op 0900 8844.