Oekraïne: algemene informatie

Wij hebben een aantal veelgestelde algemene vragen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

Het Rode Kruis is bereikbaar op: (070) 445 5888 – voor mensen die vragen hebben in het Nederlands. Zowel hulpvragen als hulpaanbod. Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur. 

Via Whatsapp is het Rode Kruis bereikbaar op: 06 – 4815 8053 – voor vragen in het Engels en Oekraïens. U krijgt antwoord op de vraag via een bericht in het Engels of Oekraïens.

Ja, er is een regeling getroffen voor mensen die net in Nederland aankomen. Als mensen leefgeld ontvangen, dan vervalt deze regeling.

Meer informatie vindt u op de website OV.nl en op de websites van diverse vervoerders.

Voor grootschalige opvang: alle mensen komen centraal op 1 punt binnen in Nederland. Daarna gaat men naar Rotterdam en kijkt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond waar er plek is. Dan gaan de mensen naar deze bestemming in de regio.
Particuliere opvang proberen we ook zoveel mogelijk centraal te laten lopen. Inwoners die zich niet hebben aangemeld en mensen in huis hebben genomen, verzoeken we om zich te melden.  

Er vindt een paspoort-scan plaats, zodat we weten of mensen recht hebben op opvang. Indien dit niet zo is, dan schakelt de veiligheidsregio het COA in. En wordt andere opvang geregeld.

We roepen particulieren op als men mensen in huis neemt, dit te melden via het aanmeldformulier van takecarebnb of rijnmondveilig.nl. Houd er ook rekening mee dat het om langdurige opvang gaat als u mensen in huis neemt.   

Mensen krijgen medische hulp als dat nodig is.

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne met Burgerservicenummer wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.

Op Zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. 

Ja, per 1 april komen vluchtelingen in aanmerking voor een vergoeding. Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de Overheid.

Vergoedingen

Er wordt onderscheid in 2 soorten opvang: gemeentelijke opvang bij opvanglocatie De Kulck en opvang bij particulieren.

Oekraïense vluchtelingen op de gemeentelijke opvang krijgen:

  • Leefgeld voedsel: in natura
  • Leefgeld kleding en andere persoonlijke uitgaven: € 55 per persoon per maand

Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvang:

  • Leefgeld voedsel: € 205 per persoon per maand
  • Leefgeld kleding en andere persoonlijke uitgaven: € 55 per persoon per maand
  • Leefgeld wooncomponent: € 215 per volwassene per maand en € 55 per minderjarige per maand
Bedragen leefgeld vluchtelingen Oekraïne
Bedragen leefgeld vluchtelingen Oekraïne.

Voorwaarden

  • Een registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente Lansingerland
  • Een BSN nummer
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een bankrekeningnummer bij een Nederlandse bank. Of bij een Oekraïense bank zoals Revolut. Indien u geen bankrekeningnummer heeft, dan is het vanaf 20 april ook mogelijk een prepaid money card te ontvangen.

Mensen die ingeschreven staan in de BRP ontvangen hierover een brief en uitgebreide instructies.

Het leefgeld wordt beëindigd wanneer zij inkomsten uit arbeid hebben. De verstrekking van het leefgeld aan overige gezinsleden die op hetzelfde adres verblijven loopt wel door.

Afspraak maken
Komt u in aanmerking voor een vergoeding? Dan kunt u vanaf maandag 11 april 2022 telefonisch een afspraak maken via (010) 800 40 00.

Ja, vanaf 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie is te vinden op de website Refugee Help. Deze regeling geldt in eerste instantie voor 3 maanden en loopt tot 15 september 2022.

Dit kan het gemakkelijkst via Google translate of via een ‘praatplaat’. We voegen de afbeelding bij.

Jazeker, de Rijksoverheid heeft een folder gemaakt met informatie. Deze is beschikbaar in drie talen: NederlandsEngels en Oekraïens.

We gaan zorgvuldig om met mensen die naar Lansingerland/Nederland komen. We toetsen en registreren mensen. Daarbij zijn we extra alert als het om kinderen gaat, die zonder ouders naar Nederland komen.

In de flyer Voorkom uitbuiting van vluchtelingen staat wat u kunt doen om uitbuiting van vluchtelingen te voorkomen. Lees hoe u de verschillende vormen van mensenhandel herkent en waar u melding kunt doen.

Kunt u deze flyer niet goed lezen, maar u heeft vermoedens van mensenhandel? Meld dit dan bijvoorbeeld bij het Team Mensenhandel bij de Politie. Zij zijn bereikbaar op 0900 – 88 44.