Herinrichting Berkel Centrum Oost

De oostzijde van het centrum van Berkel en Rodenrijs gaat veranderen. We maken ruimte voor extra woningen én een deel van het openbare gebied wordt anders ingericht. Door de herinrichting verbetert de bereikbaarheid en komen er extra parkeerplaatsen. Ook krijgt het gebied, dat ligt tussen de Kerksingel en de Laan van Romen, een groenere uitstraling.

Waar staan we?

Het plan Berkel Centrum Oost moet niet alleen ruimte bieden aan meer woningen maar ook aan meer groen. Tegelijkertijd is er aandacht voor het verkeer en de veiligheid. Hiervoor wordt de Molenwerfstraat verlegd en komt er een betere verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Berkel Centrum Oost en het Annie M.G. Schmidtpark.

Van conceptplan naar uitvoering

We zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben de bewoners, bedrijven en instellingen uit de buurt gevraagd om mee te denken over de conceptplannen. Alle ideeën zijn verwerkt in een masterplan voor Berkel Centrum Oost (pdf, 11 MB).

We werken nu toe naar een uitvoering van het plan. Een vastgesteld bestemmingsplan maakt uitvoering mogelijk. Het KPN-gebouw aan de Terpstraat wordt gesloopt. Op deze plek komt een parkeerterrein. Bij de herontwikkeling Raadhuislaan (voorheen Hergerborch) maakt het voormalige zorgcomplex plaats voor moderne sociale huurwoningen. Om te bouwen moeten meerdere partijen vergunningen aanvragen. De verwachting is dat in 2026 gestart wordt met de uitvoering van het werk.

We stemmen de werkzaamheden af op de bouw van Berkel Centrum West. Wanneer we de werkzaamheden aan Berkel Centrum Oost afronden, is nu nog niet bekend.

2023 en 2024

11 juli 2024

Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad

Op 11 juli 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De vergadering kunt u online terugkijken.

25 juni 2024

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Het ontwerpbestemmingsplan wordt op 25 juni 2024 besproken in de commissie ruimtelijke kwaliteit.

5 juni 2024

Beeldvormende avond

Er vond een beeldvormende avond over het ontwerpbestemmingsplan plaats op 5 juni 2024.

De beeldvormende avond is online terug te kijken.

17 januari 2024

Vervolg ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan lag tot en met 17 januari 2024 ter inzage. In de ter inzage periode zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan 7 zienswijzen ingediend.

De planning is verder als volgt: er is een beeldvormende avond op 5 juni 2024. Daarna wordt het plan op 25 juni besproken in de commissie ruimtelijke kwaliteit. Afsluitend wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 juli 2024. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden reageren.

7 december 2023

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het masterplan wordt doorvertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan lag van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage.

Het bestemmingsplan is op te vragen door een mail te sturen naar berkelcentrum@lansingerland.nl.

4 december 2023

Bewonersbrief

Op 4 december 2023 is er een bewonersbrief verstuurd. Hierin stond de aankondiging van de terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan.

4 december 2023

Gemeente en 3B Wonen sluiten anterieure overeenkomst

De gemeente en 3B Wonen hebben een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken over hoe 3B Wonen de woningen zal realiseren. Ook staan er afspraken in over de financiële vergoeding die 3B Wonen de gemeente zal betalen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Heeft u een vraag over de tijdlijn of over een van de bestanden? Dan kunt een mail sturen naar berkelcentrum@lansingerland.nl.

Meepraten?

We hebben aan belanghebbenden gevraagd of ze deel wilden nemen aan een klankbordgroep. Een klankbordgroep is een groep mensen die meedenkt en daarbij de ontwikkelingen van het project volgen. Belanghebbenden zijn betrokken personen die te maken hebben met het proces.

De klankbordgroep is ter begeleiding van het vervolgproces opgericht. Deze groep komt één keer per kwartaal bij elkaar. Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe deelnemers. Heeft u interesse om zich alsnog aan te sluiten bij de klankbordgroep als dit weer mogelijk is? Stuur dan een mail naar berkelcentrum@lansingerland.nl.

Vraag en antwoord

Onze gemeente groeit snel. Daar horen passende voorzieningen bij. We zijn gestart met de ontwikkeling van Berkel Centrum West. Nu willen we ook het oostelijke deel van het centrum verbeteren. We maken Berkel Centrum Oost beter bereikbaar, creëren ruimte voor meer woningen, meer groen en maken het bovendien veiliger voor verkeer.

  • Ruimte voor meer woningen

Woningcorporatie 3B Wonen wil op de locatie van het voormalige woonzorgcomplex ‘Hergerborch’ 80 sociale huurwoningen bouwen. Het oude woonzorgcomplex wordt gesloopt en hier komt nieuwbouw voor terug. De aanleunwoningen blijven staan.

  • Extra parkeerruimte

In het plan is ruimte voor 110 extra parkeerplaatsen. Dit is goed voor de bereikbaarheid en economische groei van de gemeente. De extra parkeerplaatsen komen bij de supermarkten, de Terpstraat en de Raadhuislaan. Het parkeerterrein achter de Hoogvliet en de Aldi wordt opnieuw ingericht. Er komt één in- en uitrit plus één uitrit. Het haaksparkeren langs de Molenwerfstraat blijft.

In totaal heeft dit deel van het centrum straks 461 parkeerplaatsen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de parkeergarage onder de Basic-Fit (73 parkeerplaatsen).

  • Beter bereikbaar en veiliger

Door het verleggen van de Molenwerfstraat verbetert de bereikbaarheid en de doorstroming. De oostkant wordt eenvoudig bereikbaar vanaf de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg. Het autoverkeer leiden we om het centrum heen in plaats van er doorheen. Ook komt er een betere verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Berkel Centrum Oost en het Annie M.G. Schmidtpark. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

  • Meer groen

Door meer groen te maken en extra bomen te planten, verbetert de uitstraling van het centrum. Meer beplanting zorgt voor meer schaduw. Dat werkt tegen hittestress. We leggen ook parkeerplaatsen aan met halfverharding. Hierdoor kan het regenwater beter kan worden afgevoerd.

Het masterplan is verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Via het indienen van zienswijzen kon iedereen zijn zegje doen. De toelichting van het bestemmingsplan is n.a.v. de ingediende zienswijzen op een punt tekstueel aangepast.

In een bestemmingsplan staan regels van de gemeente over bouwen en over het gebruik van de grond. Er staat bijvoorbeeld waar winkels en horeca mogen komen en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook maakt het bestemmingsplan de bouw van 80 sociale huurwoningen door 3B Wonen mogelijk. Het definitieve bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2024 het bestemmingsplan vastgesteld. Het plan zal medio augustus 2024 ter inzage worden gelegd. Er kan beroep ingediend worden. Als er na de ter inzagelegging geen beroep is ingediend is het bestemmingsplan onherroepelijk. Zodra de vergunningen zijn aangevraagd en verleend kunnen we starten met de werkzaamheden.

Dat kan zeker! Hieronder vindt u de belangrijkste stukken. Kunt u een van de bestanden niet openen of heeft u hier een vraag over? Stuur dan een mail naar berkelcentrum@lansingerland.nl. Mist u iets? Mail ons gerust.

Het streven is dat alle winkels tijdens de werkzaamheden openblijven. In Berkel Centrum West is dit gelukt. Ook proberen we de parkeervoorziening op peil te houden, maar het is wel een puzzel. Dat er enige hinder ontstaat is niet te voorkomen. We rekenen op uw begrip.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. Heeft u intussen opmerkingen over de buitenruimte? Maak een melding via Buiten Op Orde.

In de klankboordgroep zijn belanghebbenden zoals bewoners en bedrijven vertegenwoordigd. We bespreken onder andere de komende werkzaamheden, de planning en er is ruimte voor vragen.

In 2019 deden we onderzoek naar verschillende varianten. Eén van de varianten was het volledig doortrekken van het Berkelsdijkje. Uit de resultaten bleek dat circa 11.000 voertuigen hier gebruik van zouden gaan maken, terwijl 6.000 voertuigen het maximum is voor het Berkelsdijkje. Het Berkelsdijkje zou dan de functie overnemen van de Randweg-west als ontsluiting van een deel van Berkel en Rodenrijs. Dat is niet wenselijk daarom is besloten het Berkelsdijkje niet door te trekken.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het projectteam via (010) 800 40 00 of stuur een mail naar berkelcentrum@lansingerland.nl.

Sinds 1 januari 2024 hebben we te maken met nieuwe landelijke wetgeving. De Omgevingswet is in werking getreden. Vóór de invoer van de Omgevingswet stonden deze regels nog op veel verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Door regels bij elkaar te brengen in één samenhangend omgevingsplan worden ze overzichtelijker en beter vindbaar.

Op deze pagina spreken we voorlopig nog over een bestemmingsplan, omdat deze voor 1 januari 2024 is opgesteld. In het kader van de omgevingswet wordt het bestemmingsplan na vaststelling omgezet naar een definitief omgevingsplan. Er wordt aan het omgevingsplan getoetst. Het omgevingsplan is meer dan het bestemmingsplan, zo zijn ook verordeningen en rijks- en provinciale instructieregels hierin opgenomen.

Contact

Onderaan deze pagina vindt u meerdere vragen en antwoorden over het project. Mist u een vraag? Neem dan contact op met het projectteam Berkel Centrum.

U kunt ze bereiken door een mail te sturen naar berkelcentrum@lansingerland.nl of te bellen naar 010 800 40 00.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meld u aan voor de nieuwsbrief.

Archief

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk dan eens in ons webarchief.