Zaken doen met de gemeente

Bent u een ondernemer die verwacht diensten en/of producten te kunnen leveren waaraan de gemeente behoefte heeft? Hieronder leest u meer informatie.

De gemeente publiceert opdrachten (Europees, nationaal en steeds vaker meervoudig onderhands) via TenderNed. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Ook kunnen wij hier volledig digitaal aanbesteden. Om als onderneming te kunnen werken met TenderNed heeft u op dit moment een eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de websites van TenderNed en van eHerkenning.

De gemeente vraagt bij meervoudige onderhandse aanbestedingen vanaf € 70.000,- (bij diensten en leveringen) en vanaf € 150.000,- (bij werken) minimaal 3 offertes aan. Wij nodigen hier, uiteraard bij gebleken geschiktheid, minimaal één plaatselijke partij bij uit.

De gemeente Lansingerland hecht veel waarde aan de inzet van Social Return (SR). Daarom is dit een uitvoeringsvoorwaarde voor gemeentelijke inkoop. Door social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden of leerlingen aan een baan of stageplek of draagt u bij aan een maatschappelijke activiteit. U gebruikt hiervoor een percentage van de inschrijfsom van uw opdracht. Het standaard percentage is 5%: het percentage dat op uw opdracht van toepassing is, vindt u terug in de aanbestedingsleidraad. Bij de invulling van social return past de gemeente Lansingerland de bouwblokkenmethode toe. De kern van de bouwblokkenmethode is dat de ondernemer meer vrijheid heeft bij de invulling van social return. Als opdrachtnemer kunt u zelf een pakket samenstellen met social return bouwblokken, die uiteindelijk een waarde moet representeren van uw SR-verplichting.

Op de inkoop- en aanbestedingskalender staat welke opdrachten en projecten wij in de komende periode verwachten aan te besteden.

Wij maken gebruik van een zogenaamde Inhuurdesk voor de inhuur van externe medewerkers. De Inhuurdesk wordt beheerd door Yacht Inhouse Services. Het gaat hierbij om mensen die als gedetacheerde, uitzendkracht of als zzp’er bij de gemeente Lansingerland aan het werk gaan. Onder de naam Inhuurdesk gemeente Lansingerland werft, contracteert en factureert Yacht Inhouse Services (YIS) externe medewerkers. Externe medewerkers worden niet meer rechtstreeks gecontracteerd door de gemeente Lansingerland. Voor nieuwe opdrachten of het aanbieden van kandidaten kunt u daarom contact opnemen met de Inhuurdesk via inhuur@lansingerland.nl. Indien er veranderingen zijn in het proces, berichten we u daarover.

De gemeente kan en mag geen voorkeur hebben voor lokale ondernemers. Wij gunnen op basis van vooraf bepaalde criteria een opdracht aan de partij die de beste offerte indient. Soms is de prijs bepalend, dan weer de kwaliteit, of een combinatie van beiden. Wij dagen lokale ondernemers daarom uit om creatief en uniek te zijn in hun voorstellen. Ook raden wij lokale ondernemers aan zich te verdiepen in de werkwijze rond een Europese aanbesteding. Lokale ondernemers kunnen zich bekendmaken binnen de gemeente door onderstaand e-formulier in te vullen, deze gebruikt de gemeente intern bij onderhandse aanbestedingen ter informatie. Lokale ondernemers kunnen ook deelnemen aan een Meet & Greet, houd hiervoor de website en andere sociale media in de gaten.

De gemeente Lansingerland hanteert een eigen inkoopbeleid en -voorwaarden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023 is in werking getreden op 12 januari 2024. De Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019 zijn in werking getreden op 9 oktober 2019. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten die de gemeente inkoopt, met uitzondering van IT-producten en diensten. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2016 gelden nog voor de contracten die zijn afgesloten voor 9 oktober 2019. De Algemene Inkoopvoorwaarden IT gemeente Lansingerland 2019 zijn in werking getreden op 9 oktober 2019. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle IT- producten en diensten die de gemeente inkoopt. De Algemene Inkoopvoorwaarden IT 2017 gelden nog voor de IT contracten die zijn afgesloten voor 9 oktober 2019.

Heeft u een factuur voor de gemeente? Stuurt u deze dan naar efactuur@lansingerland.nl.

Bent u een lokale ondernemer die iets voor de gemeente kan betekenen? Geeft u dit dan aan ons door. Ook als lokale zzp-er kunt u zich aanmelden. U vult het eformulier aanmelden lokale ondernemers in. Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00.