Bedrijfsvestiging, stimulering

Lansingerland is een economisch actieve gemeente waar ondernemers ruimte hebben om te ondernemen.

Op de bedrijventerreinen zijn uiteenlopende mogelijkheden om een bedrijf te vestigen. Er is ruimte voor grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid en ook bedrijven met hoge(re) milieuhindercategorie (tot 4.2) kunnen zich hier vestigen. In de levendige en aantrekkelijke centra kunnen detailhandel en horeca zich vestigen.

Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft via het Omgevingsloket Online. Ook kunt u controleren of u vanwege het milieu een melding Activiteitenbesluit Internet Module moet maken.

Ga dit na via de viewer Ruimtelijke plannen inzien.