Inkoop- en aanbestedingskalender 2024

De inkoop- en aanbestedingskalender 2024 biedt overzicht van de geplande inkoop- en aanbestedingstrajecten. Deze trajecten verwachten we gedurende het jaar uit te voeren. De aanbestedingskalender is een voorlopige planning en biedt geen garantie voor het daadwerkelijk plaatsen van opdrachten. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de kalender. Met het openbaar maken van de kalender streven we naar een betrouwbare relatie met leveranciers en partners. De kalender is opgedeeld in 3 domeinen: Bedrijfsvoering, Ruimte & Economie en Samenleving.

De verschillende procedures

Per aanbesteding laten we in de tabel de verwachte procedure zien. Het gaat hierbij om de volgende aanbestedingsprocedures:

  • Meervoudig = Meervoudig onderhands
  • Nationaal = Nationaal (niet) openbaar
  • Europees = Europees (niet) openbaar
  • OHP = Open House Procedure
  • SAS = Sociale en andere specifieke diensten

U kunt inschrijven op gepubliceerde opdrachten via TenderNed.

Kalender Bedrijfsvoering

AanbestedingVerwachte kwartaalpublicatieVerwachte procedure
Centrale inhuurdeskQ2 2024Europees
Arbodienstverlening + RI&E + Bedrijfsmaatschappelijk werk/vertrouwenspersonenQ2 2024SAS
Learning management system (online academie)Q3 2024SAS
Juridisch adviesQ3 2024Europees
Kalender domein Bedrijfsvoering

Kalender Ruimte & Economie

AanbestedingVerwachte kwartaalpublicatieVerwachte procedure
Inrichting Rand Bolwerk, Berkel en RodenrijsQ1 2024Meervoudig
Plaatsen rioolgemaal DP6, Westpolder, Berkel en Rodenrijs, LansingerlandQ1 2024Meervoudig
Inzameling en verwerking afvalstromen huis aan huisQ1 2024Europees
Callcenter afvalinzamelingQ1 2024Europees
Wilderszijde – aanleg hoofdinfrastructuurQ1 2024Europees
VB/BRM LOO2Q1 2024Europees
Raamovereenkomst Onderhoud en herinrichting speelplekken 2025-2029Q1 2024Europees
Inspectie bebordingQ1 2024Meervoudig
Inspectie straatmeubilairQ1 2024Meervoudig
Deelreparaties riolering Q1 2024Meervoudig
Engineering Reconstructie OosteindsewegQ1 2024Meervoudig
Groot Onderhoud Bergweg ZuidQ1 2024Meervoudig
Reconstructie WestersingelQ1 2024Meervoudig
Verduurzaming sporthal AnjerdreefQ1 2024Meervoudig
School IKC CadansQ1 2024Nationaal
Verduurzamen zwembad de WindasQ2 2024Europees
Duurzame herinrichting SterrenbuurtQ2 2024Europees
Hanging basketsQ2 2024Meervoudig
DTP: print- en drukwerk Q2 2024Meervoudig
Wilderszijde: realiseren fiets- en voetgangersbruggenQ2 2024Meervoudig
Kunstgras toplaag renovatie WeidevogelsQ2 2024Meervoudig
Uitvoering BRM Noordeinde 1Q2 2024Meervoudig
Engineering Realisatie Afvalbrengstation – Bestek-fase – Civiel deelQ2 2024Meervoudig
Engineering Realisatie Afvalbrengstation – Bestek-fase – Bouwkundig deelQ2 2024Meervoudig
Engineering Bomen- en StruikenbuurtQ2 2024Meervoudig
WRM LOO2Q3 2024Europees
Uitvoering Reconstructie Julianalaan/HoeksekadeQ3 2024Europees
Exploitatie innamestraat kringloopgoederen (op afvalbrengstation)Q3 2024Meervoudig
Contract NEN-inspectiesQ3 2024Meervoudig
School Wilderszijde (Zuiderparklaan)Q3 2024Meervoudig
Engineering Reconstructie Bergweg-NoordQ3 2024Meervoudig
Verduurzaming KDV Stampioendreef 1 & 3Q3 2024Meervoudig
Onderhoudscontract fonteinen en pompen Q3 2024Onbekend
Groot Onderhoud Klapwijkseweg/BoterdorpsewegQ4 2024Europees
Vervanging 2G/3G modems naar 4G modems voor de rioolgemalen Q4 2024Meervoudig
Westpolder/Bolwerk Woonrijp maken deelplan 6 fase 1 en 2OnbekendEuropees
Westpolder/Bolwerk Bouwrijp maken deelplan 6 fase 3OnbekendEuropees
Westpolder/Bolwerk Bouwrijp maken deelplan 4OnbekendEuropees
Persriool SnackconnectionOnbekendOnbekend
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen OnbekendOnbekend
Kalender domein Ruimte & Economie

Domein Samenleving

AanbestedingVerwachte kwartaalpublicatieVerwachte procedure
JongerenwerkQ1 2024SAS
CombinatiefunctiesQ1 2024SAS
POH Jeugd GGZQ2 2024Europees
Begeleiding mantelzorgerQ2 2024Europees
SportboxQ2 2024Meervoudig
Jeugd BBDQ2 2024OHP
Servicepunt applicatiesQ2 2024Onbekend
Vertaaltolk dienstenQ3 2024Europees
Re-integratie statushoudersQ3 2024Meervoudig
Re-integratie regulierQ3 2024Meervoudig
Medische adviseringQ3 2024Meervoudig
Kledingpakket boaQ3 2024Meervoudig
Hulp bij het HuishoudenQ3 2024OHP
SchuldhulpverleningQ3 2024SAS
Verplaatsen Docu DistriQ3 2024Onbekend
CRM-systeem applicatie CallcenterQ3 2024Onbekend
WebsiteQ4 2024Onbekend
MAP (arbeidsmarktmodule) praktijk deelOnbekendMeervoudig
Registratiesysteem Toezicht en Handhaving OnbekendMeervoudig
BodycamsOnbekendMeervoudig
RMC diversenOnbekendOnbekend
Kalender domein Samenleving

Vragen over de inkoop- en aanbestedingskalender kunt u stellen via inkoop@lansingerland.nl