Industrie- of bedrijventerrein, huren of kopen

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijventerrein? Meestal geeft de gemeente deze zelf uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden. Deze zijn onder meer vastgelegd in het bestemmingsplan. U komt alleen in aanmerking voor vestiging op het bedrijventerrein als u voldoet aan deze voorwaarden.

Wilt u op een industrie- of bedrijventerrein huren of kopen? Neem telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00. U vindt ook meer informatie op onze website.

De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark. De volgende aspecten spelen hierbij een rol:

  • de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten
  • de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel
  • de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert
  • de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen)