Gezag over een kind

Wordt uw kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen het gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben. Heeft geen van de ouders het gezag? Dan wijst de rechter een voogd aan.

Gezamenlijk gezag door erkenning sinds 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen.

Gezamenlijk gezag aanvragen

Gezamenlijk gezag vraagt u aan bij de rechtspraak.

Een ouder die gezag heeft een kind, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind.

Na uw scheiding of einde geregistreerd partnerschap houdt u allebei het ouderlijk gezag over uw kinderen tenzij de rechter een andere beslissing neemt.