Erkenning van een kind en naamskeuze

De erkenning van een kind mag u in elke gemeente in Nederland doen.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • vóór de geboorte
  • bij de geboorteaangifte
  • na de geboorteaangifte

Uw kind erkennen

Soms moet u documenten meenemen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Voor de erkenning van uw kind belt u voor een afspraak via telefoonnummer (010) 800 40 00. U hoort dan welke documenten u meeneemt naar de afspraak.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Wijziging vanaf 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. U hoeft niet langer samen het gezag met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Tenzij u samen bij de erkenning verklaart dat alleen de moeder het gezag uitoefent.

Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Het erkennen van uw kind kost € 0,00. Na de erkenning ontvangt u een afschrift van de erkenningsakte. Deze akte kost € 15,70.

Onze medewerker vertelt u tijdens het telefonisch contact wat u meeneemt.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan krijgt elk volgend kind ook deze achternaam. Situaties die veel voorkomen:

  • U bent getrouwd: uw kind krijgt de achternaam van de vader, tenzij u kiest voor de achternaam van de moeder. Kiest u voor de achternaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte.
  • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de achternaam van de moeder.
  • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de achternaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.

Ja, dat kan, maar alleen als u gezamenlijk het gezag over het kind wilt hebben. En met de schriftelijke toestemming van de moeder. Als u wilt dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft, moet de moeder altijd persoonlijk meekomen naar de afspraak. U belt de gemeente via telefoonnummer  (010) 800 40 00 voor het maken van een afspraak voor de erkenning. Wat neemt u mee:

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.