Geboorteaangifte

U maakt voor de geboorteaangifte van uw kindje een afspraak. U doet dit:

  • binnen 3 dagen na de geboorte. Is er geen afspraak mogelijk binnen 3 dagen na de geboorte van uw kindje, dan belt u ons via telefoonnummer (010) 800 40 00. Onze medewerker regelt dan voor u de afspraak.
  • als uw kindje geboren is in Lansingerland

Is uw kindje in een andere gemeente geboren dan doet u daar aangifte van geboorte.

Aangifte van geboorte kost € 0,00 Uittreksel of afschrift: € 14,00

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Als u geen Nederlander bent: documenten die u volgens de Vreemdelingenwet moet hebben zodat uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kunnen worden vastgesteld
  • Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht
  • Eventueel een trouwboekje
  • Eventueel een akte van naamskeuze

Twijfelt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de juistheid van de aangifte, dan kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Binnen 3 dagen na de dag van geboorte van uw kindje doet u aangifte. De dag van geboorte telt hierbij niet mee. Valt de laatste van de 3 dagen in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn met een dag verlengd. Ook moeten er in de termijn altijd 2 werkdagen zitten.

Dag van geboorte Dag van aangifte
Maandag Dinsdag, woensdag, donderdag
Dinsdag Woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag
Donderdag Vrijdag, maandag
Vrijdag Maandag, dinsdag
Zaterdag Maandag, dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag, woensdag

Elke inwoner is verplicht om een zorgverzekering te hebben volgens de Nederlandse wet. Uw kindje is niet vanzelf meeverzekerd. Vergeet dus niet uw kindje na de geboorte aan te melden voor een zorgverzekering. Tot 18 jaar is de zorgverzekering gratis.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Wilt u de naam van de vader aan het kindje geven, dan moet de moeder bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. Kiest u de naam van de moeder, neem dan een schriftelijke machtiging van de moeder mee. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. U heeft wel een schriftelijke machtiging van de moeder nodig.

Is uw kindje in het Sint Franciscus Gasthuis geboren? Dan kunt u de geboorte van uw kindje op bepaalde dagen in dit ziekenhuis aangeven. De gemeente Rotterdam geeft de geboortegegevens door aan de gemeente Lansingerland. Meer informatie leest u op de website van SFG.