Geslachtswijziging aanvragen

U kunt bij ons vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. Dit kan als u in Lansingerland geboren bent. Ook vraagt u dan een nieuw paspoort en/of identiteitskaart en/of rijbewijs aan. Na de aangifte geslachtswijziging zijn deze namelijk niet meer geldig.

U  belt (010) 800 40 00 voor het maken van een afspraak. De aanvraag kunt u alleen zelf doen. Tijdens de aanvraag geeft u zelf aan welke voornaam of –namen u wilt hebben na uw geslachtswijziging. Wij zetten deze namen op uw geboorteakte.

Voor de aanvraag geslachtswijziging:

 • Een verklaring (niet ouder dan 6 maanden) van een aangewezen deskundige van een van de volgende instanties:
  • het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam
  • het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Groningen
  • het Genderteam van het Curium Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden
 • een geldig paspoort of identiteitskaart of rijbewijs

Voor de aanvraag van een paspoort/identiteitskaart:

 • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog heeft, ook als ze zijn verlopen
 • 1 recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Uw pinpas of contant geld.

Voor de aanvraag van een rijbewijs:

 • Een rijbewijs. Heeft u geen rijbewijs dan neemt u mee: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
 • 1 recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • Uw pinpas of contant geld
 • De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis
 • Kosten paspoort 18 jaar of ouder: € 83,87
 • Spoedaanvraag paspoort 18 jaar of ouder:  € 57,09 extra
 • Kosten Identiteitskaart 18 jaar of ouder: € 75,80
 • Spoedaanvraag identiteitskaart 18 jaar of ouder:  € 57,09 extra
 • Kosten paspoort jonger dan 16 jaar: € 63,42
 • Kosten identiteitskaart jonger dan 16 jaar:  € 40,92
 • Spoedaanvraag identiteitskaart jonger dan 16 jaar:
 • Kosten rijbewijs: € 51,10
 • Spoedaanvraag rijbewijs: extra

Wij wijzigen uw geslacht op uw geboorteakte. Zo nodig geven wij de wijziging door aan de gemeente waar u nu woont. Daarna wordt uw geslacht aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dat moment kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig.

Alle instanties die toegang hebben tot de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen automatisch bericht over een wijziging van geslacht en eventueel gewijzigde voornamen. Op basis daarvan wijzigen zij zelf uw gegevens. Dit geldt voor:

 • zorgverzekeraar
 • pensioenfonds
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Belastingdienst
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • UWV

Bij instanties en bedrijven die geen toegang hebben tot de BRP, moet u zelf uw persoonsgegevens wijzigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • bank
 • verzekeringsmaatschappij
 • verenigingen en stichtingen
 • abonnementen
 • huisarts
 • tandarts
 • ziekenhuis
 • loonadministratie

Houd er rekening mee dat bepaalde bedrijven een kopie van uw nieuwe ID-bewijs of paspoort zullen vragen.

Buitenlands paspoort

Een buitenlandse geboorteakte verandert niet wanneer u in Nederland uw gegevens volgens de Transgenderwet wijzigt. Dat betekent dat het buitenlandse paspoort hier ook niet gewijzigd kan worden. Een uitzondering geldt voor personen met de Spaanse nationaliteit. Informatie over hoe dit in andere landen geregeld is kunt u opvragen bij Transgender Europe. Het niet kunnen wijzigen van een buitenlands paspoort kan veel problemen opleveren, bijvoorbeeld met identificeren of het afsluiten van contracten.

Om uw geslacht op uw geboorteakte te laten wijzigen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet 16 jaar of ou­der zijn om de wij­zi­ging te kun­nen aan­vra­gen.
 • U kunt de aan­vraag al­leen in Lansingerland doen als u in Lansingerland ge­bo­ren bent. Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land, dan vraagt u de wij­zi­ging bij die ge­meen­te aan­.
 • Bent u in het bui­ten­land ge­bo­ren? Dan moet u het ver­zoek doen bij de ge­meen­te Den Haag. U moet een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning heb­ben en mi­ni­maal een jaar in Ne­der­land wo­nen.