Milieumelding

Voor klachten over milieuhinder van bedrijven in de Rijnmond belt u DCMR via telefoonnummer (0888) 333 555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

U kunt hier terecht voor meldingen over stank, stof, (vliegtuig-)lawaai en water- of bodemverontreiniging. Ook kunt u de klacht indienen via de website van DCMR.