Aanslag gemeentelijke heffingen 2020

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 februari 2020, 10:35 uur

De gemeente heeft het innen van de belastingen uitbesteed aan SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Deze week ontvangen de meeste huishoudens een brief van het SVHW met de persoonlijke heffingen. Wij lichten de heffingen graag verder aan u toe.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Landelijk stijgt de gemiddelde OZB in 2020. Lansingerland volgt die trend niet. Gemiddeld blijft het OZB-tarief gelijk aan dat in 2019.

Rioolheffing

Afgesproken is dat de rioolheffing jaarlijks stijgt met 1,7%, in 2020 is dat een stijging van € 4,20. Zo kunnen we ook in de toekomst onze plannen voor de riolering blijven uitvoeren.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing is de stijging dit jaar het grootst, daarom lichten we dit graag toe.

Deze stijging heeft de volgende oorzaken:

  1. De kosten voor het ophalen en verwerken van afval zijn gestegen.
  2. De opbrengsten van de verschillende afvalsoorten zijn lager dan verwacht.
  3. De totale hoeveelheid afval neemt elk jaar toe. Meer afval betekent meer kosten.
  4. In 2019 ontving u een korting uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Dit was een spaarpot van de gemeente om onvoorziene extra kosten voor afval uit te betalen. Deze reserve is nu opgeheven en daarom kan er geen korting meer gegeven worden.

Hieronder de tarieven afvalstoffenheffing van 2020 ten opzichte van vorig jaar:

2019 (inclusief korting) 2019 (exclusief korting) 2020
Eénpersoonshuishouden € 149,59 € 192,36 € 232,39
Meerpersoonshuishouden € 187,02 € 240,48 € 290,48

Voor meer informatie over de gemeentelijke heffingen of het maken van een bezwaar, kijk op: www.svhw.nl.