Herplant Lage Bergse Bos in volle gang

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 december 2019, 10.02 uur

Aannemersbedrijf de Ronde is gestart met het planten van bomen en struiken in het Lage Bergse Bos. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van het recreatieschap Rottemeren de herplant voorbereid en begeleidt de werkzaamheden. De komende maanden worden er tienduizenden bomen en struiken geplant. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn de plantwerkzaamheden eind maart volgend jaar afgerond. Naar verwachting leveren de werkzaamheden weinig overlast op voor de bezoekers.

Essentaksterfte

Vanwege de essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud zijn er de afgelopen periode veel bomen gekapt in het Lage Bergse Bos. Na een periode van overlast en zware ingrepen wordt er nu gestart met de opbouw van een nieuw toekomstbestendig bos. Inmiddels zijn de gebroken takken aan de bomen verwijderd, de stobben gefreesd en de percelen gefatsoeneerd en plantklaar gemaakt. Ook zijn de stammen naar de zagerijen en de snippers naar de energiecentrales afgevoerd.

Duizenden bomen planten

De komende periode planten we meer dan 25.000 duizend stuks bosplantsoen in het Lage Bergse Bos. Dat gebeurt op twee verschillende manieren. Daar waar in het Lage Bergse Bos als gevolg van eind- en verjongingskap grote open ruimten zijn ontstaan, wordt een nieuw assortiment bomen en struiken geplant. Dit bosplantsoen bestaat uit allerlei verschillende soorten bomen en struiken. Bij het kiezen van de soorten bomen en struiken in het Lage Bergse Bos is rekening gehouden dat het bos in zijn geheel een lange levenscyclus heeft. Op de plekken waar kleine open plekken zijn ontstaan door het verwijderen van bomen, worden op de plaatsen met voldoende licht diverse soorten bomen en struiken ingeplant.

Toekomstbestendig

De herplant bestaat uit verschillende boom en struikensoorten zoals, eik, els, berk, kers, haagbeuk, meidoorn, fladderiep, haagbeuk, sleedorn en populier. Door een grote variatie aan soorten te gebruiken neemt de kans op ziekten af en de biodiversiteit toe. Daarmee krijgt het Lage Bergse Bos een gezondere structuur, is het beter opgewassen tegen klimaatverandering en draagt het bij aan een gezonde leefomgeving.

Werkzaamheden

De aannemer heeft twee plantploegen aan het werk op verschillende locaties in het Lage Bergse Bos. Elk met een eigen kraan en twee planters. De kraan met grondboor maakt een plantgat. En terwijl één planter zorgt voor de aanvoer van de bomen en struiken stopt de ander de boom in de grond en gooit het gat dicht. Zo kunnen er wel duizend bomen op een dag geplant worden. Het duurt een aantal jaar tot de open plekken er weer uitzien als bos. In de tussentijd komen er al weer veel planten en struiken op.