Subsidie Sport en bewegen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 november 2019, 11.40 uur

Bij de gemeente Lansingerland kunt u een subsidie Sport en bewegen aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om inwoners uit Lansingerland te stimuleren om voldoende te sporten en te bewegen. Het gaat om een opstartsubsidie om een impuls te geven aan nieuwe sport- en beweegactiviteiten. De sport- en beweegactiviteit moet een (duurzaam) vervolg krijgen.

Voor welke activiteit kunt u de subsidie aanvragen?

U kunt de subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • Het opstarten van een G-sportteam (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking);
  • Het opstarten van een wandelgroep voor senioren;
  • Met de subsidie is het bijvoorbeeld ook mogelijk (een deel van) de opleidingskosten van een trainer te betalen of om specifiek materiaal aan te schaffen.

Na de opstartfase kan de sportvereniging de activiteit zelfstandig (financieel onafhankelijk van de gemeente) voortzetten.

De subsidie Sport en bewegen is niet bedoeld voor jaarlijks terugkerende activiteiten (bijvoorbeeld een sportdag) en niet voor individuele sportabonnementen.

Wanneer kunt u de subsidie Sport en bewegen aanvragen?

U kunt een subsidie Sport en bewegen aanvragen voor een sport- en of beweegactiviteit gericht op het structureel in beweging krijgen van mensen die nu niet of nauwelijks sporten of bewegen.

Daarbij moet het een activiteit zijn voor één van de volgende doelgroepen:

  • Jeugd van 14 tot en met 17 jaar;
  • Mensen met een kleine beurs (maximaal 130% van het minimum inkomen);
  • Mensen met een aantoonbare beperking bij reguliere sportbeoefening;
  • Senioren (67+).

Hoogte subsidie

U kunt bij een subsidieaanvraag eenmalig aanspraak maken op maximaal € 2.500. Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie kijken wij in welke mate uw aanvraag aan de voorwaarden uit de subsidieregeling Sport en bewegen voldoet. Op onze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie Sport en bewegen en leest u de voorwaarden waar de subsidie aan moet voldoen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de subsidie Sport en bewegen of twijfelt u of uw initiatief in aanmerking komt voor de subsidie? Neemt u dan contact op met Dewi Klijnsmit via sport@lansingerland.nl of via telefoonnummer 14 010.