Subsidie Sport en bewegen

Het doel van de subsidie Sport en bewegen is stimuleren dat inwoners van Lansingerland voldoende sporten en bewegen. In de subsidieregeling Sport en bewegen vindt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie. Gedurende het hele jaar kunt u subsidie voor Sport en bewegen aanvragen. Zes weken voor de start van een activiteit vult u het aanvraagformulier in.

Bent u inwoner? Dan vraagt u subsidie aan door het aanvraagformulier voor inwoners met DigiD in te vullen.

Bent u vertegenwoordiger van een organisatie? Dan vraagt u subsidie aan door het aanvraagformulier voor organisaties met eHerkenning2+ in te vullen. Heeft u geen eHerkenning2+? Dan kunt u het aanvraagformulier voor organisaties zonder eHerkenning2+ invullen.

Meer informatie

Vanaf mei 2019 kunt u de subsidie voor Sport en bewegen aanvragen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond in een jaar is bereikt, wijzen wij nieuwe subsidieverzoeken op basis van de regeling af.

De subsidie voor Sport en bewegen is een eenmalige subsidie. U kunt de subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op sportstimulering als de activiteiten  een structureel karakter hebben. U kunt bij een subsidieaanvraag aanspraak maken op maximaal € 2.500,- per activiteit. De hoogte van de afzonderlijke subsidies bepalen wij op basis van de mate waarin uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Organisaties:

 • eHerkenning2+
 • Kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Kopie uittreksel KVK (als u niet met eHerkenning bent ingelogd)
 • Exemplaar van de oprichtingsakte (bij een eerste aanvraag)
 • Statuten (bij een eerste aanvraag en indien onlangs gewijzigd)
 • Begroting van de activiteit

Inwoners:

 • Uw DigiD
 • Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
 • Kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Begroting van de activiteit

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd dan ontvangt u uiterlijk 6 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend ons besluit.

U hoeft achteraf geen financiële verantwoording in te leveren. U bent wel verplicht om binnen 8 weken na de start van de activiteit een inhoudelijke verantwoording in te dienen.
Deze verantwoording bestaat uit:

 1. een kort verslag van de activiteit, zowel in woord als in beeld (zoals foto’s, YouTube-filmpje)
 2. een opgave van het aantal deelnemers, betrokken vrijwilligers en het aantal bezoekers
 3. een uitleg over wat de activiteit op langere termijn oplevert. Zijn er vervolgafspraken gemaakt of wordt de activiteit nogmaals herhaald?