Uitgelicht

  • Vernieuwing centrale hal

    We verbouwen op dit moment centrale hal van het gemeentehuis. Zo kunnen we u in de toekomst nog beter van dienst zijn. We vernieuwen onze publiekbalies, spreekkamers en de wachtruimte. Onze balies zijn tijdelijk verplaatst in de centrale hal. De verbouwingswerkzaamheden kunnen zorgen voor enige overlast.

  • Politiek en Organisatie

    Politiek en bestuur nemen in iedere gemeente een belangrijke plaats in. Hier worden de besluiten genomen die direct gevolgen hebben voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur besluit over veel zaken die u aangaan.

  • Vacatures

    Interesse om bij ons te komen werken? Leuk! Wij zoeken voortdurend de beste mensen die het werk gedaan krijgen. Misschien word jij binnenkort wel onze nieuwe collega en zet jij ons op de kaart!