De laatste Woo-verzoeken

Inwoners kunnen een verzoek indienen om informatie van de gemeente in te zien. Deze informatie wordt openbaar gemaakt. Op deze pagina vindt u de Woo-verzoeken van de gemeente Lansingerland. De Woo-verzoeken en Woo-besluiten worden zonder persoonsgegevens gepubliceerd.

Omgevingsvergunning 962981 – Schutsluis Berkelse Zweth

Verzoek om informatie die betrekking heeft op de omgevingsvergunning 962981: het restaureren en verstevigen van de monumentale sluis Berkelsche Zweth op de locatie nabij Zwethkade 2 te Berkel en Rodenrijs, kadastraal bekend als gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 12053.

Onderzoek naar realisatie waterpartij bedrijventerrein Oudeland

Het verzoek heeft betrekking op een onderzoek naar de gang van zaken rondom de realisatie van een waterpartij op het bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs.

Het perceel aan de Lies Frankenweg 1 Berkel en Rodenrijs

Verzoek om informatie die betrekking heeft op het perceel aan de Lies Frankenweg 1 Berkel en Rodenrijs.

Alle vergunningen en/of ontheffingen die aan Anytime fitness zijn verleend

Verzoek om informatie die betrekking heeft op alle vergunningen en/of ontheffingen die aan Anytime Fitness, Westpolderstraat 1 in Berkel en Rodenrijs, zijn verleend.

Gebruik gemeentegrond Peppeldreef in Bleiswijk

Informatie, besluitvorming/besluiten en (interne) correspondentie inzake het gebruik van gemeentegrond door de bewoners van Peppeldreef 9 tot en met 15, 2665 GG te Bleiswijk.

Noot Personenvervoer

Het contract voor Wmo-vervoer is in 2023 overgegaan van Taxi Wooning naar Noot Personenvervoer. Er zijn klachten van inwoners over deze vervoerder. Het Woo-verzoek gaat over het door Noot Personenvervoer onderschreven document over kwaliteitswaarborging en de klant centraal. Daarnaast gaat het over de klachtenrapportages van Noot Personenvervoer aan de gemeente en het toepassen van een malusregeling en boeteregeling door de gemeente.

Verlenging tijdelijke vergunning Noordeindseweg 107 Berkel en Rodenrijs

De informatie heeft betrekking op de toestemming voor het verlengen van de tijdelijke vergunning 353397 voor het gebruik van de ontbijtruimte als tijdelijke winkel voor de locatie Noordeindseweg 107 te Berkel en Rodenrijs.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Ga dan naar de contactpagina of bel naar 010 800 40 00. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.